دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تقویم زردشتی ایرانی در یک متن عبری 

  وارتنبرگ, ایلانا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  موضوع این مقاله تحلیل بخشی از رساله‌ای به زبان عبری در بارۀ تقویم یهودی است که به تقویم زردشتی ایرانی اختصاص دارد. مؤلف این، که سفر ها عبّور نام دارد، مؤلف این رساله دانشمند جامع‌الاطراف عبری‌زبان آبراهام بارهیا ...

 • گذر زهره و ترتیب سیارات نسبت به زمین در آثار هیئت دورۀ اسلامی 

  گمینی, امیرمحمد (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  از خلال نسخ خطی به جامانده از دورۀ اسلامی گزارش‌هایی مبنی بر رؤیت نقطه‌ای سیاه بر روی قرص خورشید به دست ما رسیده است. این گزارش‌ها معمولاً با این ادعا همراه هستند که این نقطۀ سیاه، در واقع، سیارۀ زهره یا عطارد است که از ...

 • ابوسعید سجزی و جامع شاهی 

  مهدوی, یونس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  آآنچه در بارۀ زندگی و دورۀ فعالیت ابوسعید سجزی، ریاضی‌دان و منجم ایرانی و مسلمان سدۀ چهارم هجری، می‌دانیم اطلاعات اندکی است که از گزارش‌های دیگران و بعضی از آثار او به دست می‌آید. برخی از پژوهشگران با توجه به آثار ریاضی ...

 • تحول گاهشماری ایرانی: مبانی تاریخی و اخترشناختی 

  اکرمی, موسی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  گاهشماری رسمی ایرانی یک گاهشماری خورشیدی است که هم از نظر طول سال و هم از نظر نخستین روز سال نه بر قرارداد بلکه بر دو عامل طبیعی مبتنی است: الف) لحظۀ عبور مرکز خورشید از نقطۀ اعتدال بهاری طی حرکت ظاهری خورشید به دور زمین؛ ...

 • حساب نزد اهل نجوم: رساله‌ای در حساب شصت‌گانی 

  ربیعی, مریم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  نوشته‌ای که در اینجا ویرایش و به زبان امروزی شرح شده، رساله‌ای با عنوان «‎حساب اهل تنجیم» از یک مجموعۀ دست‌نویس قدیمی است که در کتابخانۀ ملّی کشور بوسنی و هرزگوین نگهداری می‌شود. در آخر این رساله عباراتی نوشته شده که با ...

 • قفلهای فولادی با مکانیزم ترکیبی در قفلسازی سنتی ایران 

  اربابی, سمیه؛ محمدزاده, مهدی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2012-03-20)
  استفاده از انواع قفل‌ها، با کارکردها، فرم‌ها ومکانیزم‌های متفاوت، سالیان دراز در ایران متداول بوده است. از جملۀ این قفل‌ها می‌توان به قفل‌آویزهای ترکیبی اشاره کرد که در آنها دو مکانیزم در یک بدنۀ ...