نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعباسی, فریبرزfa_IR
dc.contributor.authorشوشتری, محمدمحمودیانfa_IR
dc.contributor.authorپذیرا, ابراهیمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:11:38Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:11:39Z
dc.date.available1399-07-09T04:11:38Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:11:39Z
dc.date.issued1997-05-22en_US
dc.date.issued1376-03-01fa_IR
dc.identifier.citationعباسی, فریبرز, شوشتری, محمدمحمودیان, پذیرا, ابراهیم. (1376). مدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواری. مجله علوم کشاورزی ایران, 1(0)fa_IR
dc.identifier.urihttps://jijas.ut.ac.ir/article_16461.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/256500
dc.description.abstractدر این مقاله مدل اینرسی صفر برای شبیه سازی مراحل مختلف آبیاری نواری وتخمین عوامل طراحی ارائه و معادلات آن با روش تفاضل های محدود به طریقه غیر صریح حل شده است. نتایج عددی مدل با داده های مزرعه ای و همچنین نتایج عددی مدلهای هیدرودینامیک باست و استرلکف مقایسه گردیده است. نتایج مقایسه بیانگر آن است که مدل ‘ زمانهای پیشروی ‘ پسروی وحجم آب نفوذ یافته را با دقت خوبی تخمین می زند. ولی حجم رواناب سطحی را اندکی کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می نماید . مدل نسبت به مدلهای باست و استرلکف بخصوص در فاز پسروی از دقت نسبتا بالاتری برخورداراست. این مدل ساده بوده وحافظه کمی از کامپیوتر را اشغال نموده وهمچنین زمان کمی برای اجرای آن مورد نیاز است.fa_IR
dc.format.extent494
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofمجله علوم کشاورزی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Agriculture Scienceen_US
dc.subjectآبیاری نواریfa_IR
dc.subjectاینرسی صفرfa_IR
dc.subjectطراحی وحل عددیfa_IR
dc.subjectمدلfa_IR
dc.titleمدل اینرسی صفر برای تخمین عوامل طراحی آبیاری نواریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume1
dc.citation.issue0


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد