3و4, شماره 0

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی مقاومت به خشکی وعکس العمل ارقام یونجه درشرایط عادی وتنش رطوبت خاک 

  رستمی, محمد علی؛ صمدی, بهمن یزدی (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1991-04-21)
  به منظور انتخاب ارقامی از یونجه برای سالهایی که رطوبت خاک محدود و بارندگی کمتر ا زحد متوسط است که بتوانند از عمکلرد نسبتا بالایی برخوردار باشند ونیز سالهایی با رژیم رطوبتی مساعد و پر باران که حداکثر استفاده از آب را بعمل ...

 • انتخاب دوره بلال در ردیف تعدیل شده در بهبود عملکرد دانه ذرت (zea mays L.) در اصفهان 

  سعیدی, قدرت اله؛ رضائی, عبدالحمید (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1991-04-21)
  به منظور افزایش عملکرد دانه یک جامعه آزاد گرده افشان ذرت از دو دور انتخاب دوره ای به روش بلال در ردیف تعدیل شده استفاده گردید. بدین منظور در هردور انتخاب تعداد 121 بلال در ایستگاههای تحقیقاتی جهاد سازندگی اصفهان در دو منطقه ...

 • کودهای آلی آهندار‘ تهیه ومطالعه اثر آنها بر کلروژ آهن 

  کلباسی, محمود (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1991-04-21)
  کلروز یا کمبودآهن در گیاهان به ویژه درختان میوه مسئله جهانی است و در ایران نیز در کلیه مناطق میوه خیز کشور به وفور مشاهده می شود. اگر چه کلاتهای مصنوعی آهن می توانند کلروز آهن را سریعا معالجه نمایند ولی استفاده از این ...

 • یک روش آماری برای تبدیل پاسخهای کیفی به مقادیر کمی با حداکثر درست نمایی Maximum Like lihood 

  ایروانی, هوشنگ؛ نوری, عباسقلی خواجه (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1991-04-21)
  هنگامی که به منظور تحقیق مورد نظر از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده می گردد . پاسخها معمولا به صورت کیفیتهای ترتیبی هستند. برای محاسبات آماری لازم است که این کیفیتها به صورت کمی د رآیند . هدف این مقاله معرفی یک ...

 • تعدیل ضریب آبگذری خاک غیر اشباع 

  مهدیان, محمد حسین؛ فرداد, حسین (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1991-04-21)
  اندازه گیری ضریب آبگذری لایه های خاک به منظور طراحی پروژه های آبیاری و زهکشی با دو روش چاهک و پمپاژ به داخل چاهک حتی در نیمرخهای کاملا یکنواخت خاک نتایج یکسانی نمی دهند. این اختلاف عمدتا ناشی از شرایط فیزیکی لایه های متفاوت ...

 • بررسی بیولوژی شته سبز نخود فرنگی (Harris) Acyrthosiphon روی یونجه در کرج 

  رسولیان, غلامرضا (پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران, 1991-04-21)
  شته سبز نخود فرنگی درسالهای اخیر به عنوان یکی از آفات مهم یونجه شناخته شده و در اغلب نقاط ایران مثل خراسان‘ فارس ‘ اصفهان ‘ کرمانشاه و آذربایجان شرقی ‘ در مزارع یونجه فعالیت داشته وخسارت می زند. این شته به دو صورت بالدار ...