مرور دوره 4, شماره 13 بر اساس عنوان

 • ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی TPM (بررسی موردی در شرکت شاسی ساز ایران) 

  عالم تبریز, اکبر؛ بهرامی, مریم (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba'i University, 2006-06-22)
  موضوع این تحقیق، ارزیابی میزان آمادگی جهت پیاده سازی نگهداری بهره ور جامع در شرکت شاسی ساز ایران می باشد. در راستای دستیابی به هدف اصلی پژوهش که همانا ارزیابی میزان آمادگی شرکت شاسی ساز ایران جهت پیاده سازی نگهداری بهره ...

 • آشنایی با روش های رایانش نرم در مدل سازی پدیده ها 

  صالحی صدقیانی, جمشید؛ ابطحی, سید امیر رضا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba'i University, 2006-06-22)
  هدف از تدوین این مقاله معرفی رایانش نرم و روش های مختلف آن جهت مدل سازی پدیده ها می باشد. رایانش نرم به مجموعه در حال تکاملی از روش هایی گفته می شود که جهت ساخت سیستم های هوشمندی که همانند انسان استدلال می کنند و قابلیت ...

 • سنجش مخاطرات برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات مورد مطالعه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو) 

  میکائیلی, فتاح؛ صداقتی, حسین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba'i University, 2006-06-22)
  پژوهش حاضر با هدف سنجش و مدیریت مخاطرات مرتبط با فعالیت های برون سپاری در حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی صورت گرفته است. آگاهی در رابطه با برون سپاری به عنوان منبع پشتیبانی کننده از استراتژی های سازمان در حال ...

 • عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده 

  رضایی منش, بهروز؛ نوربخش, مهدی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba'i University, 2006-06-22)
  نوشتار حاضر بر اساس پژوهشی توصیفی – پیمایشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده می باشد که بر روی 84 نفر از کارشناسان و مدیران حوزه ستادی وزارت تعاون اجرا و تدوین شده است. مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مبدع ...

 • پیش بینی نرخ خوردگی با استفاده از شبکه های عصبی مطالعه موردی: سیستم های بالاسری تقطیر نفت خام 

  البرزی, محمود؛ ابطحی, سید امیر رضا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba'i University, 2006-06-22)
  هدف این تحقیق پیش بینی نرخ خوردگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. خوردگی پدیده ای است که به علت تاثیر عوامل مختلف و متعدد شناخته شده و ناشناخته پیچیدگی بسیار زیادی دارد و به راحتی قابل مدلسازی نیست. جهت پیش ...

 • گونه شناسی دیدگاه ها و الگوهای توانمند سازی 

  اعرابی, سید محمد؛ فیاضی, مرجان (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba'i University, 2006-06-22)
  امروزه تغییرات موجود در محیط کار سازمان ها را مجبور کرده که به منظور بقا در دنیای متلاطم در نظام های مدیریت خود بازنگری کنند و توانمند سازی کارکنان به منزله موضوع اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و مدیریت این امکان را برای ...