نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحمدی مصیری, فرهادfa_IR
dc.contributor.authorشفیعی فرد, یعقوبfa_IR
dc.contributor.authorداوری, مژدهfa_IR
dc.contributor.authorبشارت, محمدعلیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T04:04:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T04:04:42Z
dc.date.available1399-07-09T04:04:42Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T04:04:42Z
dc.date.issued2012-06-21en_US
dc.date.issued1391-04-01fa_IR
dc.date.submitted2015-06-02en_US
dc.date.submitted1394-03-12fa_IR
dc.identifier.citationمحمدی مصیری, فرهاد, شفیعی فرد, یعقوب, داوری, مژده, بشارت, محمدعلی. (1391). نقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانان. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی, 8(32), 397-404.fa_IR
dc.identifier.issn1735-305X
dc.identifier.issn2251-9955
dc.identifier.urihttp://jip.azad.ac.ir/article_512249.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/254042
dc.description.abstractهدف این پژوهش، شناخت نقش متغیرهای خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در پیش‎بینی رفتارهای ضداجتماعی و سلامت روانی نوجوانان بود. 241 دانش¬آموز (117پسر و 124دختر) به روش نمونه‎برداری چندمرحله‏ای از دبیرستان¬های شهرستان فارسان از توابع استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند و مقیاس خودمهارگری (تانجنی و بامیستر،2004)، مقیاس والد‌ـ‌کودک (فاین، مورلند و شوبل،1983)، سیاهه محیط کلاس و مدرسه (آلفرد و دیگران، 2004)، مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی (لاویباند و لاویباند، 1995) و سیاهه رفتارهای ضد¬اجتماعی (محمدی¬مصیری و دیگران، 1389) را تکمیل کردند. برای تحلیل یافته‏های این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و فضای مدرسه با رفتارهای ضداجتماعی و عدم‌سلامت روانی رابطه منفی معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان دادند که از طریق متغیرهای خودمهارگری، کیفیت رابطه مادر، جنس و فضای مدرسه می‏توان 33 درصد از واریانس سلامت روانی و از طریق متغیرهای کیفیت رابطه با مادر، خودمهارگری و کیفیت رابطه با پدر می‏توان 14 درصد از واریانس رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان را تبیین کرد. در مجموع، می‎توان نتیجه گرفت که متغیرهای فردی، خانوادگی و مدرسه نقش مهمی در افزایش سلامت روانی و کاهش رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان ایفا می‏کنند.fa_IR
dc.format.extent189
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبfa_IR
dc.relation.ispartofروانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانیfa_IR
dc.subjectخودمهارگریfa_IR
dc.subjectرابطه والد-کودکfa_IR
dc.subjectمحیط مدرسهfa_IR
dc.subjectرفتارهای ضد اجتماعیfa_IR
dc.subjectنوجوانانfa_IR
dc.titleنقش خودمهارگری، کیفیت رابطه با والدین و محیط مدرسه در سلامت روانی و رفتارهای ضد اجتماعی نوجوانانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد روانشناسی تربیتیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکترا روانشناسی سلامتfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue32
dc.citation.spage397
dc.citation.epage404


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد