نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاکبری, یونسfa_IR
dc.contributor.authorطالب, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorایمانی جاجرمی, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:56:05Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:56:05Z
dc.date.available1399-07-09T03:56:05Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:56:05Z
dc.date.issued2018-09-23en_US
dc.date.issued1397-07-01fa_IR
dc.date.submitted2017-11-14en_US
dc.date.submitted1396-08-23fa_IR
dc.identifier.citationاکبری, یونس, طالب, مهدی, ایمانی جاجرمی, حسین. (1397). هرمنوتیک حدس و گمانی به‌مثابۀ روش پژوهش در علوم اجتماعی. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران, 7(3), 579-598. doi: 10.22059/jisr.2018.202863.335fa_IR
dc.identifier.issn2322-5254
dc.identifier.issn2888-6355
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jisr.2018.202863.335
dc.identifier.urihttps://jisr.ut.ac.ir/article_68991.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/251050
dc.description.abstractواژة «هرمنوتیک» این فکر را به ذهن القا می‌کند که در علوم انسانی و اجتماعی تنها یک رویکرد روش‌شناسانة هرمنوتیکی وجود دارد. در‌حالی‌که این رویکردهای بسیار متنوع هستند. در هرمنوتیک برای مطالعة زندگی اجتماعی از دو مدل هرمنوتیک بازیابی یا سنتی و هرمنوتیک حدس و گمانی یا معاصر استفاده می‌شود. رویکرد هرمنوتیک سنتی یکی از روش‌های کیفی پژوهش در علوم اجتماعی برای دستیابی به معرفت دست‌اول از کنشگران اجتماعی است، اما هرمنوتیک معاصر یا حدس و گمانی از نحله‌های متأخر هرمنوتیک است که هدف آن فهم جریان خودفهمی هرروزه و نفوذ به آن، همچنین نمایان‌کردن واقعیت و معنی صحیح و زیرین کنش اجتماعی است که در ارتباط میان پژوهشگر، زمینة اجتماعی و کنشگران اجتماعی به‌وجود می‌آید. مقالة حاضر با استفاده از روش اسنادی، هرمنوتیک حدس و گمانی را که یکی از روش‌های متناسب با پژوهش‌های اجتماعی است، برجسته‌ و معرفی‌ کرده است. براساس یافته‌های این پژوهش، ادعای هرمنوتیک حدس و گمانی این است که خودفهمی که هرمنوتیک سنتی یا بازیابی بر آن تأکید دارد، معیوب است و فهمی که با بهره‌گیری از این نوع هرمنوتیک به‌دست می‌آید تنها ماسکی از واقعیت زیرین است. این در حالی است که هدف علوم اجتماعی از منظر هرمنوتیک حدس و گمانی، نفوذکردن به جریان خودفهمی هرروزه، نمایان‌کردن واقعیت و معنی صحیح کنش اجتماعی است که خود این هدف، ارتباط تنگاتنگی با تأکید متفکران علم اجتماعی بر سیالیت زندگی روزمره دارد.fa_IR
dc.format.extent606
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعیfa_IR
dc.relation.ispartofمطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly of Social Studies and Research in Iranen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jisr.2018.202863.335
dc.subjectعلوم اجتماعیfa_IR
dc.subjectهرمنوتیکfa_IR
dc.subjectهرمنوتیک بازیابیfa_IR
dc.subjectهرمنوتیک حدس و گمانیfa_IR
dc.titleهرمنوتیک حدس و گمانی به‌مثابۀ روش پژوهش در علوم اجتماعیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی توسعة اجتماعی روستایی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه مطالعات توسعة اجتماعی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه مطالعات توسعة اجتماعی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue3
dc.citation.spage579
dc.citation.epage598


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد