دوره 2, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • شناسایی تغییرات سطح نیزارهای دریاچه زریوار بین سال‌های 1363 تا 1390 با استفاده از تصاویر لندست TM و ETM+ 

  امان اللهی, جمیل؛ صالحی, مرضیه؛ رستمیان, ندا؛ مولوی, هادیه؛ مفاخری, شهین (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-12-21)
  در سال‌های اخیر سنجش از دور به‌صورت گسترده‌ای برای شناسایی تغییرات سطح رستنی‌های مختلف و طبقه‌بندی آنها به کار رفته است. موضوع افزایش سطح نیزارهای دریاچه زریوار و خطرات آن برای زندگی موجودات آبزی این دریاچه به یکی از موارد ...

 • ارزیابی تاثیر ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی خاک بر گسترش فرسایش خندقی ‏(مطالعه موردی: شهرستان دره شهر)‏ 

  رستمی زاد, قباد؛ خانبابایی, زهرا (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-12-21)
  این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر ویژگی‌های فیزیکی- شیمیایی خاک بر گسترش خندق در شهرستان دره ‌شهر استان ایلام انجام شد. در همین راستا تعداد 36 خندق در پهنه خندقی دره شهر در استان ایلام انتخاب شدند. سپس خصوصیات ژئومتری و ...

 • مروری بر روش‌های کاهش میزان افلاتوکسین در خوراک دام و غذای انسان 

  حسینی, میرجمال؛ متقیان پور, احسان (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-12-21)
  آلودگی مواد غذایی به سم آفلاتوکسین که متابولیت ثانویه تولیدشده توسط قارچ‌های رشته‌ای می‌باشد، همواره یک مشکل اساسی در مورد ایمنی مواد غذایی مورد مصرف انسان بوده است. در این میان ، آلودگی خوراک مصرفی دام‌ها به دلیل امکان ...

 • ارزیابی کیفی و کمی آب‌های سطحی با استفاده از آنالیز آماری در رودخانه ازنا لرستان 

  قاسمی دهنوی, آرتیمس؛ ساریخانی, رامین؛ حسینی, سیده حدیث؛ احمدنزاد, زینب؛ ابراهیمی, یهروز (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-12-21)
  آلودگی آب در دهه‌های اخیر تهدیدی جدی برای انسان و اکوسیستم‌های طبیعی تلقی می‌شود به‌طوری که بررسی تغییرات کیفیت آب یکی از موضوعات مهم جهت استفاده بهینه از آن است. در این تحقیق به مطالعه آب رودخانه ازنا در ایستگاه هیدرومتری ...

 • شبیه سازی آب‌شستگی و میدان جریان در اطراف تک شمع با استفاده از مدل عددی SSIIM 

  حمیدی, امیررضا؛ نوری, حامد؛ هاشمی, سید علی اصغر (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-12-21)
  آب‌شستگی پیرامون پایه‌های پل که در معرض جریان قرار دارند اجتناب‌ناپذیر است. برآورد عمق آب‌شستگی و فهم الگوی جریان اطراف پایه می‌تواند کمک زیادی به طراحی ایمن پایه کند. در این مطالعه از مدل عددی SSIIM به‌عنوان یک مدل دینامیک ...

 • پیش‌بینی و بررسی روند خشکسالی هواشناسی با استفاده از سری زمانی (مطالعه موردی: حوزه آبریز سلماس) 

  بایزیدی, مطلب؛ سی و سه مرده, معروف؛ عصرآگاه, آزیتا (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-12-21)
  اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در فرآیندهای هیدرولوژیکی و تصمیمات بهره‌برداری از منابع آب بر پایه پیش‌بینی و تحلیل سری‌های زمانی است. خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم ایران با فراوانی وقوع نسبتاً بالا است و می‌توان با ...

 • کاربرد آنتروپی شانون در تعیین مؤثرترین پارامتر شیمیایی در کیفیت آب‌های سطحی (حوضه صوفی چای) 

  آخونی پورحسینی, فاطمه؛ قربانی, محمد علی (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-12-21)
  با توجه به کمبود منابع آب‌های سطحی در ایران توجه به کیفیت آب دارای اهمیت است. چون پایش و ارزیابی کیفیت آب‌های سطحی پرهزینه است یافتن روشی ارزان، آسان و نسبتاً دقیق بسیار مفید است. در این مطالعه، جهت سنجش کیفی آب از روش ...

 • ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی 

  رحیمی, مینا؛ بشارت, سینا؛ وردی نژاد, وحیدرضا (انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایرانIranian Rainwater Catchment Systems Association, 2016-12-21)
  در این مطالعه کیفیت آب زیرزمینی آبخوان اردبیل ازنظر شرب و کشاورزی موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور 76 چاه شامل 32 چاه با کاربری شرب و 44 چاه با کاربری کشاورزی در نظر گرفته شد. به‌منظور بررسی کیفیت آب جهت مصارف کشاورزی ...