نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمیرابیان, زینبfa_IR
dc.contributor.authorدادور, ابوالقاسمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:52:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:52:43Z
dc.date.available1399-07-09T03:52:43Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:52:43Z
dc.date.issued2020-07-22en_US
dc.date.issued1399-05-01fa_IR
dc.date.submitted2015-09-14en_US
dc.date.submitted1394-06-23fa_IR
dc.identifier.citationمیرابیان, زینب, دادور, ابوالقاسم. (1399). بازنمود خشونت در آثار تجسمی بین‌النهرین. جلوه هنر, 12(2), 83-93. doi: 10.22051/jjh.2017.6618.1003fa_IR
dc.identifier.issn1607-9868
dc.identifier.issn2538-256X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/jjh.2017.6618.1003
dc.identifier.urihttps://jjhjor.alzahra.ac.ir/article_4916.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/249866
dc.description.abstract<br /> <strong> </strong><br /> آثار هنری زیادی از تمدن بین‌النهرین به‌جامانده است که بیانگر فرهنگ حاکم بر جامعه هستند. مضمونی که در پی آن به بررسی آثار هنری بین‌النهرین پرداختیم، «خشونت» است. ازآن‌جاکه در بین آثار به‌جامانده از تمدن بین‌النهرین، مخصوصا آشور، آثاری از این‌دست کم نیستند، بررسی و طبقه‌بندی خشونت موجود در این جامعه، اهمیت ویژه پیدا می‌کند و می‌تواند در تحلیل دقیق‌تر از نقوش به‌جامانده موثر باشد. همین‌طور پاسخ به این پرسش که، از میان خشونت‌های موجود، دلیل بازنمود هنری پیدا کردن تعدادی از آن‌ها چیست؟ یافته‌های این پژوهش خشونت در تمدن بین‌النهرین را به 1) خشونت علیه حیوانات، 2) خشونت‌های اجتماعی، 3) خشونت‌های جنگی، 4) خشونت‌های روانی، طبقه‌بندی می‌کند؛ که هرکدام از این طبقه‌ها خود شامل چندگونه خشونت می‌شوند؛  و در گام دوم، بیان می‌کند که کدام‌یک از این خشونت‌ها بازنمود هنری بیش‌تری دارند و دلیل این بازنمود را در کدام بخش از اجتماع می‌توان یافت. ناگفته نماند که این پژوهش توصیفی تحلیلی بر اساس داده‌های اسنادی شکل‌ گرفته است.<br />fa_IR
dc.format.extent764
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراfa_IR
dc.relation.ispartofجلوه هنرfa_IR
dc.relation.ispartofGlory of Art (Jelve-y Honar) Alzahra Scientific Quarterly Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/jjh.2017.6618.1003
dc.subjectواژه‌های کلیدی: بازنمود هنری خشونتfa_IR
dc.subjectهنرهای تجسمیfa_IR
dc.subjectآثار هنریfa_IR
dc.subjectبین‌النهرینfa_IR
dc.titleبازنمود خشونت در آثار تجسمی بین‌النهرینfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه کاشان، دانشکده معماری و هنر، کاشان، ایران، نویسنده مسئولfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue2
dc.citation.spage83
dc.citation.epage93


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد