دوره 11, شماره 21

 

ارسال های اخیر

 • رعنا و زیبا، منظومه‌ی غنایی فراموش شده از شعله‌ی گلپایگانی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  چکیده بدون شک دامنه‌دارترین و دراز آهنگ‌ترین نوع از انواع شعر فارسی، اشعار غنایی است. در این میان منظومه‌های عاشقانه از برجستگی خاصی برخوردار است. چراکه این نوع از منظومه‌ها، بسط یافته‌ی اشعار غنایی است. یکی از این ...

 • تاثیرگذاری حافظ بر ملک الشعرای انگلیس آلفرد لرد تِنِسِن 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  چکیده کنکاش­های وسیعی درباره آلفرد لُرد تِنِسِن شاعر قرن نوزدهم انگلیس تا کنون انجام گرفته است، اما سهم و تاثیر حافظ در آثار تنسن، ملک‌الشعرای انگلیس هر چند کم، نباید از نظر دور داشته شود. شاعری چون تنسن تحت تأثیر ...

 • عنصر کشمکش در منظومه ی خسرو و شیرین نظامی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  چکیده حکیم‌نظامی در ادبیات فارسی به عنوان شاعر داستان‌سرا، یگانه استاد صاحب ‌سبک، در این عرصه است که سکّه ی فرمانروایی بر این شیوه ی خاص تاکنون به نام او زده شده است. از آنجا که داستان یکی از مهم‌ترین انواع ...

 • مقایسه و تحلیل مضامین رندانه و قلندرانه و مغانه در غزل های حافظ و فضولی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  چکیده با توجه به اشتراکاتی که در دیوان فارسی خواجه حافظ شیرازی و ملامحمد فضولی وجود دارد، به بررسی برخی مضامین شعری این دو شاعر می­پردازیم. از جمله مضامینی که در دیوان هر دو شاعر جلب توجه می­کند، مضمون رندانه و ...

 • جلوه های رمانتیسم در شعر سیمین بهبهانی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  چکیده  ادبیات معاصر ایران، جلوه­گاه ابداعات و تحولاتی ژرف در حوزه­های لفظ و معنا است. این تحولات گاه در توانمندی اندیشه­ورزان ریشه دارد و گاه در اقتباس­های مستقیم و    غیر­مستقیم از ادبیات جهان سیمین بهبهانی، نماینده ...

 • بررسی تحلیلی سیمای پیامبران(ع)، امامان(ع) و صحابه در شعر غنایی دوران غزنوی اول 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  چکیده                 دوران سلطان محمود و مسعود غزنوی(387-432ه.ق) از مهم‌ترین ادوارگسترش شعر فارسی است. شاعران این دوران، شاعران نیمه‌ی اول قرن پنجم چون عنصری، فرخی، عسجدی، منوچهری، عیوقی، ابوسعید و چند شاعر بی‌دیوان ...

 • سیمای معشوق و عناوین و القاب شاعرانه ی او در اشعار به جای مانده از رودکی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  یکی از نظریاتی که درباره ی خاستگاه قالب غزل بیان شده این است که تغزل قصاید را سرچشمه و اساس قالب غزل در قرن های بعد می دانند؛ از دیگر سوی می دانیم که تغزل قصاید در حقیقت پیش درآمدی است که در آن از ذکر محاسن محبوب و حکایت ...

 • بررسی زیبا شناختی غزل" گلوی شوق" قیصر امین پور 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  از میان تعاریف و بحث‌های گوناگون در مورد زیبایی شناسی می­توان اصولی را استخراج و استنباط کرد و به ارزیابی یک اثر هنری پرداخت. این اصول عبارتند از: وحدت، تناسب، تعادل، نظم، حد معین و کمال. در مقاله‌ی حاضر، به هدف نقد عملی ...

 • مضامین قلندرانه در غزلیات عطّار 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  گاهی در متون عرفانی تضادهایی مشاهده می شود. به این معنا که این متون از سویی تجربه ها و پیام های اخلاقی دارند و از سوی دیگر به تظاهر به آن ها طعنه می زنند. منشأ این پارادوکس را باید در کاربرد مضامین قلندرانه جستجو کرد نه ...

 • سیر تطور دَهنامه و سی نامه سرایی در شعر فارسی با تکیه بر تحلیل ساختاری و محتوایی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  دهنامه ها و سی نامه‌ها یک نوع ادبی و زیر مجموعه ای از منظومه های داستانی عاشقانه است که شاعر در آن، طیّ ده یا سی نامه عاشقانه با ساختاری ویژه، گفتگویی میان عاشق و معشوق را به رشته ی شعر می‌کشد. می‌توان شروع تقریبی دهنامه ...

 • دگرگونی سعدی در غزل 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه سیستان و بلوچستانUSB-sistan and balouchestan university, 2013-11-22)
  غزلیات سعدی به چهار بخش غزلیات قدیم، طیبات، بدایع و خواتیم تقسیم بندی شده­ است. به نظر می­رسد غزلیات قدیم در دوران جوانی و طیبات و بدایع در دوران پختگی و اوج شاعری سعدی سروده شده و خواتیم مربوط به دوران پیری اوست. اگر چه ...