دوره 1, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی 

  شوندی, نادر؛ صارمی, عباس؛ بهرامی, علیرضا؛ شگرفی, لیلا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-06-22)
  چکیده هدف: بی‌خوابی و التهاب مزمن در مرحله آخر نارسایی کلیوی متداول است. هدف تحقیق این است که ببیند آیا تمرین مقاومتی حین همودیالیز می‌تواند کیفیت خواب و التهاب سیستمیک را در بیماران همودیالیزی بهبود بخشد یا خیر. روش ...

 • رابطۀ سطح فعالیت بدنی، قدرت ایزومتریک عضلات و شاخص های آنتروپومتریک در زنان جوان 

  فیاض, الهام؛ محبی, حمید؛ دمیرچی, ارسلان؛ اکبر, مرتضی (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-06-22)
  چکیده هدف: بررسی سطح فعالیت بدنی، قدرت عضلانی و شاخص های آنتروپومتریکی در زنان جوان. روش پژوهش: 160 زن جوان با میانگین سن 4/1±3/20 سال؛ قد 1/5±3/160 سانتی‌متر؛ و وزن 9/7±1/55 کیلوگرم در این مطالعه مقطعی شرکت داشتند. سطح ...

 • بررسی تاثیر فعالیت بدنی و حمام سونا بر برخی از پارامترهای قلبی عروقی در مردان جوان سالم 

  حسین‌زاده, مهدی؛ دبیدی روشن, ولی الله؛ قنبری, علیرضا (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-06-22)
  چکیده هدف: تاثیر سودمند ورزش بر دستگاه‌های مختلف بدن بر همگان آشکار است، اما اثر ورزش در محیط‌هایی با گرما و رطوبت زیاد بر دستگاه قلبی عروقی کاملاً مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییر برخی از فاکتورهای انعقادی و ...

 • اثربخشی یک دورۀ توان‌بخشی ورزشی بر اضطراب و شکایات جسمانی بیماران CABG 

  اسدی سامانی, زهرا؛ مرندی, سید محمد؛ مولوی, حسین؛ ربیعی, کتایون؛ میر محمد صادقی, محسن؛ رییسی, جلیل (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-06-22)
  چکیده هدف: نارسایی قلبی، یک بیماری ناتوان‌کننده است که افراد زیادی را مبتلا می‏نماید. این بیماری علاوه بر اینکه جسم را معلول می‏کند، باعث افسردگی و اضطراب فرد و به‌هم‌ریختگی روحیۀ وی نیز می‏شود. هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی ...

 • تاثیر مراحل مصرف قرص ضدبارداری بر روی برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی 

  بمبیی چی, عفت (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-06-22)
  چکیده هدف: بررسی تاثیر مراحل یک دوره مصرف قرص ضدبارداری منوفاز بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی (انعطاف پذیری، قدرت گرفتن دست، چابکی، VO2max و ترکیب بدن). روش پژوهش: در این تحقیق20 زن ورزشکار غیرحرفه‏ای (میانگین ± انحراف ...

 • مقایسۀ دفع ادراری پروتیین ناشی از دو نوع پروتکل، شبه‌فوتبال و بازی رسمی فوتبال 

  گایینی, عباس‌علی؛ حسینی, علی؛ صمدی, علی (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-06-22)
  چکیده هدف: علیرغم حجم زیاد پروتیین در پلاسما، به‌واسطه نفوذپذیری انتخابی غشاءِ گلومرولی ادرار طبیعی عاری از پروتیین است. شرایط فیزیولوژیکی متعددی ازجمله فعالیت ورزشی می‏تواند موجب افزایش گذرا در دفع ادراری پروتیین شود که ...

 • تعیین ارتفاع مانع برای پرش جفت متوالی در تمرینات پلایومتریک 

  مرندی, سید محمد؛ داورپناه, شیرین؛ ذوالاکتاف, وحید (دانشگاه گیلانUniversity of Guilan, 2011-06-22)
  چکیده هدف: تعیین ارتفاع مانع برای ده پرش متوالی جفت‌پا در تمرینات پلایومتریک. روش پژوهش: نمونۀ پژوهش شامل 45 دختر (cm 5 ± 165: قد و kg 4/6 ± 0/56: وزن) و 35 پسر (cm 6 ± 177: قد و kg 3/7 ± 8/68: وزن) داوطلب بود. دو آزمون ...