مرور 4.1, شماره 16 بر اساس عنوان

 • بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها 

  زالی, محمد‌رضا؛ رضوی, سید مصطفی (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2005-02-19)
  امروزه دانشگاه­ها در سراسر دنیا اقدام به  راه‌اندازی  دوره‌ها و رشته­های کارآفرینی نموده‌اند. این مقاله پس از بررسی وهم‌های آموزش کارآفرینی، در صدد پاسخ به این سؤال است که دانشگاه‌های معتبر جهانی چه عناوین درسی را برای ...

 • بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران 

  مرتضوی, سعید؛ مهربان, حمید (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2005-02-19)
  پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران مدارس متوسطه با تأکید بر دیدگاه دبیران صورت پذیرفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران و دبیران دبیرستان‌های پسرانه‌ی دولتی ناحیه‌ی ...

 • بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت 

  صادقی, عباس؛ خوشکردار, سید حجت‌الله (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2005-02-19)
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس ابتدایی است که میزان اثرگذاری عواملی مثل مسؤولیت‌پذیری، ریسک‌پذیری، پنداشت قوی (احساس لیاقت و ارزشمندی) مدیران را بر موفقیت آن‌ها در مدیریت مورد توجه قرار می‌دهد. ...

 • بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب 

  آقاجانی, حسنعلی؛ طبری, مجتبی؛ نوری, مهری (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2005-02-19)
  مستند به مرور پیشینه‌ی موضوعیٍ مربوط به تحقیق حاضر، مشخص شده است که ساختار سازمان مهم‌ترین نقش را در کارکرد اثربخش سازمان‌های امروزی، از کارگاه‌های تعمیراتی کوچک گرفتهتا دولت‌های ملی جوامع مختلف ایفا می‏کند. بر این ...

 • مدل جذب‌، انتخاب، افت در رفتار سازمانی و تجانس شخصیت مدیریتی 

  کسمتی, محمدرضا (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2005-02-19)
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط میان میزان تغییرپذیری در ویژگی‌های شخصیتی و دوره تصدّی سازمانی افراد بر مبنای فرضیه‌های تجانس اشنایدر (مدل جذب، انتخاب، افت) (1987) است. این تحقیق در صدد است این موضوع را هم در سطح تحلیل ...

 • نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه‌ی خوداشتغالی در استان سمنان 

  امین‌بیدختی, علی‌اکبر (دانشگاه مازندرانUniversity of Mazandaran, 2005-02-19)
  از آن جا که یکی از عوامل و پارامترهای عمده رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی هر جامعه، تربیت نیروی انسانی کارامد می‌باشد و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نیز یکی از راه کارهای  تربیت کننده‌ی نیروی انسانی متخصص است، سطح معلومات و ...