دوره 11, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • اثر تمرینات کم‌خطا- پرخطا و تصادفی بر یادگیری زمان‌بندی نسبی یک تکلیف حرکتی منتخب: با تأکید بر رویکرد یادگیری آشکار و پنهان 

  نظری کاکاوندی, سعید؛ صابری کاخکی, علیرضا؛ طاهری تربتی, حمید رضا؛ رهبان فرد, حسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2019-11-22)
  هدف از مطالعۀ حاضر بررسی نقش تمرین کم‌خطا، پرخطا و تصادفی بر اکتساب و یادگیری زمان‌بندی نسبی یک تکلیف حرکتی بود. بدین‌منظور 51 دانشجوی پسر (4 ± 22) دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در چهار گروه (کنترل، ...

 • تأثیر دست‌برتری و دشواری تکلیف بر پهنای مؤثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادلۀ سرعت- دقت فیتز 

  دوستان, محمدرضا؛ فرزاد, لیلا؛ صائمی, اسماعیل؛ نیکنام, ملیحه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2019-11-22)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دست­برتری و دشواری تکلیف بر پهنای مؤثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادلۀ سرعت- دقت فیتز بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های نیمه‌تجربی بود. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامۀ دست برتری ادینبورگ، قلم ...

 • تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد 

  قره لر, مهدیه؛ شجاعی, معصومه؛ محمدزاده, حسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2019-11-22)
  شرایط روانی بر کانون توجه اثر داشته و نقش تعدیل‌کننده‌ای در تأثیرات آن بر اجرا و یادگیری حرکتی دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه با دستورالعمل آموزشی بر یادگیری ضربۀ بیلیارد ...

 • نقش دستورالعمل‌های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب 

  علی اصغری تویه, معصومه؛ معمارمقدم, مژگان؛ محمدی, میترا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2019-11-22)
  یکی از موضوعات مورد علاقۀ پژوهشگران رفتار حرکتی، بررسی تأثیرات متفاوت راهبردهای توجهی بر رفتار حرکتی و فعالیت مغزی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دستورالعمل‌های توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب دارت است. ...

 • تأثیر تمرینات تقلیدی فوری، دوره ای و ترکیبی بر عملکرد و یادگیری حرکتی دختران 12-9 سال کاتا کار مبتدی 

  قندهاری علویجه, لیلا؛ طهماسبی بروجنی, شهزاد؛ شهبازی, مهدی (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2019-11-22)
  به لحاظ نظری، نمایش مهارت، رفتار را از طریق فرایندهایی همچون تقلید و تکرار حرکت تغییر می‌دهد. برای اینکه یادگیری اتفاق بیفتد، به فرایندی به نام آموزش نیاز است و آموزش می‌تواند توسط مربی از طریق دستورالعمل‌های کلامی یا ...

 • آثار تمرین کم‌خطا بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در نوجوانان کم‌توان ذهنی 

  ناصری, علی حسین؛ بهرام, عباس؛ صالحی, حمید؛ دانشور, افخم (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2019-11-22)
  هدف پژوهش حاضر تعیین آثار تمرین کم‌خطا بر یادگیری یک مهارت هدف‌گیری در نوجوانان کم‌توان ذهنی بود. 40 نوجوان کم‌توان ذهنی با توجه به ضریب هوش و ظرفیت حافظۀ کاری در چهار گروه تمرینی جایگزین شدند. تکلیف پاس توپ مینی بسکتبال ...

 • تأثیر دو شیوۀ تمرین هوازی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند 

  باقرزاده, فضل الله؛ هاشمی, ایوب؛ باغنده, حسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2019-11-22)
  هدف از مطالعۀ حاضر، تعیین تأثیر دو شیوة تمرین هوازى بر تعادل ایستا و پویاى زنان سالمند است. برای دستیابی به این هدف 36 زن سالمند 75-60 سال به‌صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: 1. گروه تمرین پیاده‌روی یا دویدن (12 نفر)، ...

 • مقایسه چشم ساکن در کودکان با تبحر حرکتی بالا و پایین 

  فهیمی, حامد؛ عرب عامری, الهه؛ حمایت طلب, رسول (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2019-11-22)
  هدف مطالعۀ حاضر مقایسۀ چشم ساکن کودکان با تبحر حرکتی بالا و پایین بود. در این مطالعۀ علی ـ مقایسه‌ای، 40 کودک 7 تا 14 ساۀ شهر اصفهان به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در مطالعۀ حاضر تکلیف ...