دوره 5, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر طرح ملی طناورز بر هماهنگی چشم – دست دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی 

  قلیچ پور, بنیامین؛ شهبازی, مهدی؛ باقرزاده, فضل اله (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-12-22)
  هماهنگی، طرح­یابی بدن و اندام­ها در ارتباط با اشیا و رخدادهای محیطی است. هدف از این پژوهش، بررسی لزوم اجرای طرح طناورز در مدارس کشور بود و از آنجا که یکی از مشکلات عمده در یادگیری نوشتن، هماهنگی چشم و دست است، تأثیر یک ...

 • تأثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن 

  احمدی, نصور؛ اصلانخانی, محمدعلی؛ نقدی, ناصر (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-12-22)
  افزایش سن بر عملکرد حرکتی و کارکردهای شناختی تأثیر منفی می­گذارد. ازاین­رو شناسایی راهبردهای مناسب برای جلوگیری از کاهش عملکرد شناختی و حرکتی ضرورت می­یابد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و ...

 • مقایسة سطوح خودشیفتگی بین دانشجویان ورزشکار ملی پوش، غیرملی پوش و دانشجویان غیرورزشکار 

  حاتمی, حجت؛ خداوردی, علی اصغر؛ حاتمی, زهرا؛ کریمی, مریم (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-12-22)
  ممکن است که در سایة توجهات زیاد جامعه و رسانه­های گروهی به ورزشکاران ملی­پوش، خودشیفتگی آنها بیشتر از افراد عادی جامعه باشد. براساس همین احتمال در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی و میدانی است، میزان خودشیفتگی در بین دانشجویان ...

 • بررسی وضعیت هوش هیجانی ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته های تیمی و انفرادی 

  غفوری, مهدی؛ شهبازی, مهدی؛ رستگار, پریسا؛ فاتحی, احسان (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-12-22)
  هوش هیجانی، توانایی درک و مدیریت هیجان­های خود و دیگران است و شامل استفادة هوشمندانه از هیجانات می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی هوش هیجانی در ورزشکاران نخبة زن و مرد رشته­های انفرادی و تیمی بود. 62 ورزشکار نخبة زن و 74 ...

 • تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن 

  فتحی زاده, علی؛ محمدزاده جهتلو, حسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-12-22)
  تصویرسازی حرکتی، توانایی تصویرسازی اجرای یک حرکت بدون انجام آن می‌باشد. مدت زمانی که یک حرکت به صورت ذهنی مرور می­شود، با زمان حقیقی عمل حرکتی همبستگی زیادی دارد. در این مطالعه تأثیر تغییر ارادی سرعت تصویرسازی بر مدت زمان ...

 • تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت های روانی نوجوانان ورزشکار 

  ریاحی فارسانی, لیلا؛ فرخی, احمد؛ فراهانی, ابوالفضل؛ شمسی پور, پروانه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-12-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت­های روانی نوجوانان ورزشکار بود. به­این منظور 80 دانش­آموز (40 دختر و 40 پسر) داوطلب با میانگین سنی 53/0±15 سال به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه ...

 • تفاوت های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر 

  پرهیزکار کهنه اوغاز, جواد؛ ضرغامی, مهدی؛ قطبی ورزنه, احمد؛ قربانی, امیرحسین (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-12-22)
  کنترل پاسچر نقش مهمی در فعالیت­های روزانه و استقلال حرکتی افراد دارد. در سال­های اخیر توجه زیادی به جنبه­های هوشیارانة کنترل پاسچر مثل توجه و فرایندهای شناختی برای عملکرد بهینه تعادلی شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تفاوت­های ...

 • تأثیر تمرین تصادفی و قالبی با تاکید بر تغییرات برنامه حرکتی تعمیم یافته و پارامتر بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز 

  فارسی, علی رضا؛ عبدلی, بهروز؛ قاسمیان, محمدرضا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-12-22)
  تحقیق حاضر با هدف مقایسه تاثیر تغییر برنامه حرکتی تعمیم یافته و  پارامتر با آرایش تصادفی و قالبی بر اکتساب، یادداری و انتقال سرویس تنیس روی میز انجام شد. بدین منظور 32 نفر آزمودنی به طور تصادفی در چهار گروه 8 نفری قرار ...