دوره 5, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • تأثیر فعالیت کوتاه مدت بر حافظه، یادگیری و فعالیت حرکت موش های صحرایی نر 

  ثقه الاسلامی, علی؛ شیخ, محمود؛ نقدی, ناصر؛ عرب عامری, الهه؛ نامور اصل, نبی اله (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-04-21)
  افزایش عملکرد شناختی و حرکتی از اهداف مهم است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر دویدن روی تریدمیل بر یادگیری فضایی و فعالیت حرکتی رت های نر بود. به این منظور 24 رت نر سالم از نژاد آلبینو- ویستار به طور تصادفی در دو گروه کنترل ...

 • تأثیر ادراک افراد از نوع تکلیف بر انتخاب سطوح تداخل زمینه ای 

  رهاوی, رزا؛ استیری, زهرا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-04-21)
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی میزان تداخل حاصل از شیوة تمرینی خودتنظیم با توجه به نوع تکلیف بر اکتساب و یادداری تکالیف ردیابی موقعیتی، با تاکید بر آزمون نظریه های فراشناختی (پدیده های شناختی و فراشناختی) است. به این منظور ...

 • تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس کمال گرایی ورزشی در جامعة ورزشکاران ایران 

  فرخی, احمد؛ متشرعی, ابراهیم؛ زیدآبادی, رسول؛ آقاسی, سمیرا؛ پارسا, غلامرضا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-04-21)
  کمال­گرایی، یک صفت یا ویژگی شخصیتی و به­منزلة تمایل پایدار فرد به تعیین معیارهای کامل و دست­نیافتنی و تلاش برای تحقق آنهاست و تأثیرات روانی و رفتاری مثبت و منفی در بین ورزشکاران به­ویژه ورزشکاران رقابتی دارد. هدف از تحقیق ...

 • تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارت های بدمینتون ( سرویس بلند، تاس دفاعی ، بک هند تاس) 

  قاسم کریمی, شیلر؛ محمدزاده جهتلو, حسن؛ حسینی, فاطمه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-04-21)
  تداخل زمینه ای به عنوان تداخل در عملکرد و یادگیری تعریف می شود که از تمرین کردن یک تکلیف در یک زمینه از دیگر تکالیف بوجود می آید. تمرین انتقالی نوعی از آرایش تمرین است که با بسته های تمرینی بزرگ مسدود شروع شده و کم کم با ...

 • اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ترتیب حرکات مهارتی در مهارت های منتخب ورزش کشتی 

  رستمی, ربابه؛ ناظم زادگان, غلام حسین؛ جباری, سوسن (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-04-21)
  با اینکه سودمندی آثار موسیقی در ورزش زمینه­های تحقیقاتی خاصی را به خود اختصاص داده است، در زمینة شناسایی تأثیر موسیقی روی بازیابی حرکات تحقیقات کمی وجود دارد. تحقیق حاضر، به­منظور شناسایی اثر موسیقی انگیزشی بر بازیابی ...

 • بررسی تأثیر موسیقی بر اجرای فاکتورهای آمادگی جسمانی پسران نوجوان 

  ترابی, فرناز؛ رنجبر, کیا؛ سوری, زهرا (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-04-21)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عامل مداخله­گر بیرونی (انواع موسیقی) بر شاخص­های آمادگی جسمانی در پسران نوجوان است. به این منظور 30 پسر 9 تا 12 ساله با میانگین و انحراف استاندارد قد 40/2±8/133 سانتی­متر، وزن 97/2±6/35 کیلوگرم ...

 • مقایسة کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی فعال و غیرفعال شهر تهران 

  جابری مقدم, علی اکبر؛ ماشا الهی, اکرم؛ قدیری, فرهاد؛ سلیمانی, مسعود (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-04-21)
  هدف از مطالعه حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی پسران فلج مغزی 13 تا 18 ساله فعال و غیر فعال شهر تهران بود. به این منظور، از بین 150 نفر دانش آموز فلج مغزی مقاطع راهنمایی و دبیرستان، 28 نفر به شکل تصادفی انتخاب و ...

 • آیا تمرین در شرایط بینایی ویژه دقت در اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال را بهبود می بخشد؟ 

  صالحی, حمید؛ موحدی, احمدرضا؛ مرادی, جلیل (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-04-21)
  هدف این پژوهش، یافتن پاسخ این سؤال بود که آیا تمرین در شرایط بینایی ویژه مزیتی برای یادگیری دقت اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال ایجاد می کند یا نه؟ شرکت کنندگان 28 پسر نوجوان داوطلب با میانگین سن 75/0± 14/17 سال بودند که ...