دوره 5, 3 (13)

 

ارسال های اخیر

 • مقایسة رشد حرکتی کودکان 6-3 سالة اهواز با آزمون غربالگری رشددنور II 

  جهادیان سروستانی, هاجر؛ شفیع نیا, پروانه؛ ضرغامی, مهدی (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-10-23)
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسة رشد حرکتی کودکان 3 تا 6 سالة اهواز با آزمون غربالگری رشد دنور II بود. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق، کودکان اهوازی بودند که 1044 کودک 3 تا 6 ساله به­صورت خوشه­ای تصادفی ...

 • تأثیر انواع مختلف خودگویی بر عملکرد تعادلی سالمندان سالم 

  شریعتی, امیر؛ فاضل کلخوران, جمال (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-10-23)
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسة دو نوع خودگویی انگیزشی و آموزشی بر اجرای تکالیف تعادلی ایستا و پویا در سالمندان بود. 45 سالمند 60 تا 70 سالة استان قم، بدون مداخلة خودگویی تکالیف تعادلی ایستا، آزمون لک لک (ایستادن روی یک ...

 • تفاوت های رشدی – تکاملی در یادگیری توالی حرکتی : رویکرد یادگیری تکلیف مبتنی بر رشد حرکتی 

  صالحی, سیدکاوس؛ حومینیان, داود؛ ضرغامی, مهدی؛ ستاری فرد, صادق (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-10-23)
  یادگیری تکالیف حرکتی یکی از مؤلفه های اساسی تجربیات بشر و مجموعه ای از فرایندهای حسی ، شناختی و حرکتی می باشد. بسیاری از رفتارهای پیچیده حرکتی بر اساس نوعی ترتیب یا توالی انجام می شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت های ...

 • مقایسة برنامة حرکتی اسپارک با برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد بر رشد مهارت های بنیادی در کودکان 6 تا 8 ساله 

  اکبری, حکیمه (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-10-23)
  مهارت­های حرکتی بنیادی، پایه و اساس مهارت­های تخصصی هستند. علاوه­بر بالیدگی غنی­سازی محیط نیز می­تواند بر توسعة این مهارت­ها اثرگذار باشد. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسة تأثیر برنامة آموزشی ژیمناستیک متناسب با رشد و ...

 • بررسی معیارهای عملکرد حرکتی به منظور ارزیابی عصب شناختی آسیب ورزشی ضربه به سر 

  ایمانی پور, سمانه؛ شفیع نیا, پروانه؛ هاشمی شیخ شبانی, سید اسماعیل؛ قطبی ورزنه, احمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-10-23)
  سیستم کنترل وضعیت، سیستم پیچیدة حرکتی است که براساس تعامل بین فرایندهای پویا و مختلف شکل گرفته است و بسیاری از تکنیک­های آزمایشگاهی با استفاده از دامنة وسیعی از علائم و نشانه­های عصب­شناختی به تشخیص اختلالات عملکردی ...

 • تاثیر انواع رنگ محیطی بر زمان واکنش ساده به محرک شنیداری 

  خواجوی راوری, احسان؛ فرخی, احمد؛ عباسقلی پور, امیر؛ کارشناس نجف آبادی, نفیسه؛ سهیلی پور, سعید (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-10-23)
  رنگ­ها تأثیر زیادی بر حالات خلقی و روانی انسان دارند و از آنجا که انسان پیوسته با رنگ­ها در ارتباط است، رنگ­ها اهمیت بسیاری پیدا می­کنند. ورزش نیز با رنگ­های مختلف در ارتباط است و در محیط با رنگ­های متفاوت انجام می­گیرد. ...

 • درک دختران نوجوان و والدینشان از نقش خانواده در شکل گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران 

  حسینی, سیده وحیده؛ انوشه, منیره؛ عباس زاده, عباس؛ احسانی, محمد (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-10-23)
  خانواده تأثیر بسزایی بر رفتارهای مرتبط با فعالیت بدنی در کودکان و نوجوان دارد، گرچه نحوة این تأثیر هنوز مشخص نیست. پژوهش حاضر به­منظور شناسایی نقش خانواده در شکل­گیری رفتار فعالیت بدنی در دختران نوجوان طراحی شده است. این ...

 • تأثیر بازخورد به کوشش های موفق و ناموفق بر یادگیری تکالیف ردیابی ساده و پیچیده 

  استیری, زهرا؛ عرب عامری, الهه؛ حمایت طلب, رسول؛ شیخ, محمود؛ حجازی, الهه؛ رهاوی, رزا؛ چشمی, علی (دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران, 2013-10-23)
  بی­شک بازخورد افزوده نقش مؤثری در بهینه­سازی یادگیری دارد، ولی آنچه چالش­برانگیز است، محتوای آن است. هدف از تحقیق حاضر، مقایسة اثر بازخورد به کوشش­های موفق و ناموفق در تکالیف ردیابی ساده و پیچیده است. به­این منظور 48 آزمودنی ...