دوره 3, شماره 9

 

ارسال های اخیر

 • آموزش دستور زبان فارسی در دانشگاه، چالش‌ها و راهکارها 

  مجیدی, مریم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2007-12-22)
  بررسی مشکلات آموزش واحد درسی «دستور زبان فارسی 1» در دانشکده‌های گوناگون بیانگر وجود معضلاتی در تدریس این واحد درسی است که می‌توان آن را در دو سطحِ منابع انسانی و منابع درسی بررسی کرد. بحث منابع انسانی به دو متغیّر یعنی ...

 • زیبایی‌شناسی زبان در نوبت سوم کشف‌الاسرار 

  وزیله, فرشید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2007-12-22)
  آنچه بیش از هر چیز در نتیجة تحقیق در سبک ادبی بخش سوم کشف‌الاسرار به چشم می‌خورد، کشف توازن‌های بسیار موسیقایی (لفظی و معنوی) در بند بند این پیکرة نگارین است: توازن‌ها و نگارگری‌هایی از نوع سجع، جناس، تناسب و طباق و ... . ...

 • تحلیل نوع ادبی سمک عیار 

  نوروزی, خورشید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2007-12-22)
  سمک عیار، ازآثار ادبی قرن ششم است که فرامرز بن خداداد الارجانی آن را از زبان یکی از قصه‌پردازان زمان ـ صدقه بن ابی‌القاسم شیرازی ـ تحریر کرده است. محققان ادبیات، دربارة نوع ادبی سمک عیار، نظر واحدی ندارند؛ گروهی آن را حماسه ...

 • سبب‌سازی و سبب‌سوزی خداوند از دیدگاه مولوی 

  شجاری, مرتضی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2007-12-22)
  ظاهر کلام اشعریان و عارفان دربارة فاعلیت حق تعالی و اینکه در هستی مؤثری جز او نیست، بسیار به هم نزدیک است، اما اشعریان به وجود مستقل برای اشیا باور دارند، گرچه تأثیر آنها را نفی می‌کنند، در حالی که عارفان برای اشیا وجودی ...

 • کنسرواتیزم و مشابهت‌های مضامین «کلیله و دمنه»و «مرزبان‌نامه» با آن 

  اطمینان, خدیجه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2007-12-22)
  کنسرواتیزم (محافظه‌کاری) مکتبی است که بر نابرابری انسان‌ها با یکدیگر تأکید می‌کند و آن را انگیزة اصلی سعی و کوشش آدمیان در زندگی می‌داند. در این مکتب، مالکیت همچون خانواده و مذهب اموری مقدس شمرده می‌شود. محافظه‌کاری سلطة ...

 • شاملو، شاعر زندگی و مرگ 

  باقی نژاد, عباس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2007-12-22)
  مرگ، تجربه‌ای است که در حیطة دیگر تجربیاتِ انسانی نمی‌گنجد. به همین دلیل، انسان‌ها در برابر آن، واکنش‌های متفاوت و گاه متضادی نشان داده و داوری‌های گوناگونی دربارة آن نموده‌اند. شعر فارسی در همة گونه‌های خود، راویِ احساس‌هایی ...

 • نگاهی سبک‌شناختی به واژگان در زبان شعر فروغ 

  حسنپور آلاشتی, حسن؛ دلاور, پروانه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب, 2007-12-22)
  فروغ فرخزاد از چهره‌های صاحب سبک شعر پارسی است. یکی از وجوه مهم سبک‌شناختیِ شعرِ او، زبان متمایز شعرهایش است که در هر دو محور عمدة نحو و واژگان برجسته است. این نوشتار، واژگان شعر فروغ را با شیوة توصیف و ارائه آمار بررسی ...