نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسید صالحی, محمدfa_IR
dc.contributor.authorحاتمی, حمیدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:22:56Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:22:56Z
dc.date.available1399-07-09T03:22:56Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:22:56Z
dc.date.issued2016-07-22en_US
dc.date.issued1395-05-01fa_IR
dc.date.submitted2017-07-05en_US
dc.date.submitted1396-04-14fa_IR
dc.identifier.citationسید صالحی, محمد, حاتمی, حمیدرضا. (1395). مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازان. فصلنامه روانشناسی نظامی, 7(26), 5-20.fa_IR
dc.identifier.issn2588-5162
dc.identifier.issn2645-517X
dc.identifier.urihttps://jmp.ihu.ac.ir/article_201222.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/239453
dc.description.abstractمقدمه: یکى از رفتارهاى خودکشى‌گرا، افکار خودکشى است که پیش‌بینى‌کننده مهمی در خودکشى کامل است. این پژوهش با هدف بررسی مهمترین عوامل زمینه‌ساز افکار خودکشی در سربازان و تعیین سهم هر کدام در پدید آمدن آن انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر به روش همبستگی از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل سربازان یکی از یگان های نظامی در استان‌های تهران و البرز بود که تعداد 540 نفر از آنان به طور تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های مورد نظر در مورد آنها اجرا شد. نتایج: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم حمایت اجتماعی ادراک‌شده، سبک‌های هویتی و ویژگی‌های شخصیتی بر افکار خودکشی در سطح 05/0 و 01/0 و همچنین تأثیرات مستقیم سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی بر آن نیز در سطح 01/0 معنادار بود. بحث: مدل پژوهش با داده‌های به‌دست‌آمده برازش قابل قبولی داشت و روابط ساختاری مفروض تأیید شدند. متغیرهای آشکار دارای ضریب مسیر معناداری با متغیرهای مکنون خود بودند. از این مدل می‌توان به منظور طراحی یک الگوی مداخله‌ای روان‌شناختی با هدف پیشگیری و مهار افکار خودکشی در بین سربازان استفاده کرد و همچنین به طراحی و اجرای برنامه‌ای جامع به منظور غربالگری سربازانی که در معرض آسیب خودکشی یا خودزنی قرار دارند پرداخت.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه جامع امام حسین(ع)fa_IR
dc.publisherImam Hussein Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه روانشناسی نظامیfa_IR
dc.relation.ispartofMilitary Psychologyen_US
dc.subjectافکار خودکشیfa_IR
dc.subjectحمایت اجتماعی ادراک‌شدهfa_IR
dc.subjectسبک‌های هویتیfa_IR
dc.subjectناگویی هیجانیfa_IR
dc.subjectویژگی‌های شخصیتیfa_IR
dc.titleمدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه جامع امام حسین (ع)fa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue26
dc.citation.spage5
dc.citation.epage20


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد