مرور دوره 7, 25.26 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 14 از 14

 • استفاده از نمایش هندسی داده ها در تحلیل اطلاعات 

  ضرغام بروجنی, حمید (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  نگرش آمار شناسان به تحلیل داده ها، طی سی سال گذشته، دستخوش یک انقلاب شده است. این انقلاب را به درستی مرهون نشر اثر تاریخی جان توکی تحت عنوان تحلیل اکتشافی داده ها می دانند. هسته اولیه این انقلاب در مجموعه مقالات نوشته شده ...

 • بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران 

  سام آرام, عزت الله (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که در سال 1376 به سفارش معاونت نیروی انسانی شرکت X تهران و به مدت 8 ماه انجام شده است. در این تحقیق تاثیر تغییرات ساختاری در شرکت X تهران یعنی تبدیل یک شرکت دولتی بزرگ به چند شرکت نیمه دولتی بر ...

 • بورس اوراق بهادار و فرآیند خصوصی سازی در ایران 

  گلستانی, پرویز (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  در این مقاله ابتدا به طور خلاصه تاریخچه بورس در دنیا مورد بحث قرار گرفته و چند بورس مهم دنیا نام برده شده و سپس کارکردشان در حد لازم تشریح می گردد. تاریخچه بورس در ایران و کارکرد و عملکرد بورس تهران نیز مورد مطالعه قرار ...

 • تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران 

  فیضی, کامران (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  در این مقاله، ابتدا تعاریف، اهداف، خصوصیات و آمارهایی از عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی جهان مطرح می شوند سپس تاریخچه تاسیس، اهداف، قوانین و عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مورد بحث قرار می گیرد. ضمن تحلیل ناکامی ...

 • تواناسازی: جا به جایی پایگاه های قدرت در سازمان های امروزی 

  اورعی یزدانی, بدرالدین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  برای ارتقای عملکرد کارکنان در سازمان تمهیدات فراوانی اندیشیده شده است که همه آنها وجهی مشترک دارند و آن مشارکت است. سه راه عمومی افزایش مشارکت کارکنان عبارتند از استفاده از سیستم پیشنهادات، تشکیل گروه های کاری و توانا سازی ...

 • زندگی کاری بهتر، عاملی در افزایش بهره وری 

  محب علی, داوود (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  در این مقاله نویسنده به تاثیر عامل نیروی انسانی بر افزایش بهره وری ژاپن پس از جنگ بین الملل دوم تاکید می کند و می گوید عامل اصلی موفقیت ژاپن "فقط پیاده کردن به موقع مدیریت کاملا معمولی در سازمان های ژاپن است که بر مبنای ...

 • شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی 

  حساس یگانه, یحیی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  مساله اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن فعالیت های آنها، با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرایند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاریهای احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح ...

 • عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی 

  رحمان سرشت, سید حسین؛ شمسایی, عبدالعزیز (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  طبق تحقیقات انجام شده بیشترین مزیت نسبی ایران برای وارد شدن به عرصه تجارت بین الملل مربوط به فراورده های صنایع تبدیلی غذایی است. با این حال صادر کنندگان این محصول در تسخیر بازارهای منطقه ای و جهانی موفقیت قابل توجهی نداشته ...

 • مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک 

  مظلومی, نادر (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  بقاء اثر بخش و کارامد سازمان در مسیر ایجاد منافع کوتاه و بلند مدت برای صاحبان منافعش نوعا هدفی استراتژیک محسوب می گردد. از این منظر می توانیم شیوه هایی را که سازمان برای مقابله با آشفتگی ها و بحران ها و لذا تضمین بقای خود ...

 • مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی 

  الوانی, سید مهدی؛ دانایی فرد, حسن (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  نظریه انتقادی در کنار پدیدار شناسی یکی از جریان های مهم تفکر اجتماعی در جهان معاصر است که بر زمینه های مختلف اندیشه های انسانی اثرات زیادی به جای گذاشته است. مدیریت دولتی نیز از این نفوذ بر کنار نمانده و تفکر انتقادی مبانی ...

 • مدیریت ریسک شناسی 

  زاهدی, شمس السادات (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  نیروهای سیاسی می توانند تغییرات عمده ای را در وضعیت کشور به وجود آورند و بر سازمانها و موسسات خارجی موجود در کشور تاثیر گذارند. محیط سیاسی فرصتها و محدودیتهایی برای این گونه موسسات به وجود می آورد و میتواند نقش مثبت و یا ...

 • مدیریت محیط سازمانی (سازمان در تعامل با محیط( 

  ممی زادی, جعفر (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  در این مقاله رابطه سازمان با محیط اطراف خود مورد بررسی قرار می گیرد و سپس انواع محیط های سازمانی، ماتریس عوامل محیطی و مدل سه بعدی محیط تشریح می گردد. نهایتا نحوه انطلاق سازمان با محیط خود و مدیریت محیط سازمانی با و انواع ...

 • نسل جدید سازمان های یادگیرنده 

  موسوی, سید عباس (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  در آغاز هزاره سوم جدیدی از سازمان یادگیرنده پا به عرصه وجود نهاده اند. این سازمان ها ابزارهای جدیدی را برای یادگیری بکار گرفته و از ابزارهای نسل پیشین خود نیز با کارایی بیشتری بهره جسته اند. سازمانهای یاد گیرنده جدید در ...

 • ویژگی های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط 

  بامداد صوفی, جهانیار (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2000-08-22)
  شرکت های کوچک و متوسط دارای ویژگی های مدیریتی مخصوصی به خود هستند. این شرکت ها از نظر میزان استفاده از تکنولوژی سرانه، سیاستگذاری ها و تعیین خط مشی خود ( سیاست های تولیدی، مالی، بازاری با...)، نحوه استفاده از منابع انسانی ...