مرور دوره 2, شماره 6 بر اساس تاریخ انتشار

 • بحثی بنیانی در تئوری عمومی مدیریت اسلامی 

  سعادت, اسفندیار (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 1992-08-23)
  این امری مسلم است که مدیریت اسلامی بعنوان یک ضرورت زمان و مکان حال و آینده جامعه ما و حتی سایر جوامع، نیاز به تبیین و تدوین دارد. بطور کلی آنچه موضوع اختلاف مدیریت از دیدگاه اسلام و غیر اسلام می باشد همانا اختلافاتی است ...

 • چالشهای رقابتی بازار واحد اروپا 

  قاسمی, حسن (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 1992-08-23)
  1993، سال تحقق بازار واحد اروپا، سالی که حرکت آزاد سرمایه، نیروی انسانی، کالا و خدمات در داخل بازار واحد اروپا آغاز می شود است. به عقیده بسیاری از منتقدان، سیاستمداران و اقتصاددان­ها تحقق بازار واحد اروپا، عصر جدیدی از ...

 • مدیریت مسائل عمومی 

  الوانی, سید مهدی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 1992-08-23)
  در ادبیات و متون سنتی مدیریت، وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت برای مدیران موفق از الزامات اولیه بود و بعدها نیز نقش های دیگری چون نقش تصمیم گیری، نقش ارتباطی و اطلاعاتی برای مدیران مطرح گردید. اما جدایی سازمان ...

 • تغییر و تحول سازمانی به عنوان استراتژی توسعه 

  محمدزاده, عباس (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 1992-08-23)
  تجربیات تغییر و تحول سازمانی کشورهای در حال توسعه حاوی نکات جالب و آموزنده ای است که برای پژوهشگران این رشته و مسئولان تغییر و تحول سازمانی بسیار مفید و سازنده به نظر می رسد. از این رو نشریه مطالعات مدیریت عزم آن دارد که ...

 • تحقیقات و توسعه در کشورهای جهان سوم 

  مجتهد, احمد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 1992-08-23)
  شکاف بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه یک امر شناخته شده می باشد ولی در مورد دلائل این شکاف که به نظر می رسد در حال بیشتر شدن است دیدگاه های واحدی وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از آمار هزینه های تحقیقاتی و توسعه و رشد ...

 • خلاقیت و نوآوری برای حل مشکلات 

  ساعتچی, محمود (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 1992-08-23)
  غالباً می اندیشیم آنچه را که تاکنون انجام داده ایم و راه حل هایی را که برای مشکلات پیش روی خود انتخاب کرده ایم بهترین بوده و وضعیت کنونی ما نیز بیشتر نتیجه تقدیر بوده است تا دخالت موثرمان در حل این مشکلات. اما کسانی که به ...

 • تئوری اقتضاء و تحقیقات کاربردی در مدیریت 

  مدنی, داود (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 1992-08-23)
  یکی از مشکلات عمده جامعه اداری ایران عدم کارائی سازمان های دولتی است که خود مانع بثمر رسیدن برنامه ها و طرح های ملی و منطقه ای می باشد. برخورد با مشکلات سازمانی مستلزم شناخت عوامل محیطی و کشف ارتباط بین عوامل با فرایندهای ...