نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorزارع چاهوکی, محمدعلیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:11:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:11:53Z
dc.date.available1399-07-09T03:11:53Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:11:53Z
dc.date.issued2015-05-22en_US
dc.date.issued1394-03-01fa_IR
dc.date.submitted2013-06-22en_US
dc.date.submitted1392-04-01fa_IR
dc.identifier.citationزارع چاهوکی, محمدعلی. (1394). کاهش شکاف مفهومی در بازیابی تصویر با رویکرد بهبود اثر تلفیق در یادگیری منیفلد. مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر, 2(1), 11-22.fa_IR
dc.identifier.issn2383-1197
dc.identifier.urihttp://jmvip.sinaweb.net/article_7276.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/235638
dc.description.abstractبازیابی تصویر مبتنی بر محتوی، به معنای بازیابی تصاویر با استفاده از ویژگی‌های سطح پایین همچون رنگ، بافت و شکل می‌باشد. در این نوع بازیابی، شکاف معنایی به معنای اختلاف در تفسیر تصاویر، بین انسان و الگوریتم کامپیوتری می‌باشد. در این حوزه، نگاشت غیرصحیح ویژگی‌های سطح پایین تصویر به معانی سطح بالا، سبب می‌شود تا شکاف معنایی افزایشیابد. در بازیابی تصویر، چنانچه با تغییر در بافت، رنگ و یا شکل تصویر، از نظر انسان معنای تصویر تغییری نکند، ولی به دلیل تغییر غیر پیوسته در بردار ویژگی‌های سطح پایین تصویر، بازیابی تصاویر مشابه در تمامی‌موارد به درستی انجام نمی‌پذیرد. در این مقاله جهت همسو‌سازی نسبت تغییرات در فضای ویژگی متناسب با فضای معنا، از رویکرد کاهش ابعاد بردارهای ویژگی به صورت غیر خطی استفاده می‌شود. کاهش ابعاد بردارهای ویژگی به صورت غیرخطی که یادگیری منیفلد نیز نامیده می‌شود به معنای جستجوی ساختارهایی با ابعاد کم است که به صورت ذاتی و غیرخطی در مشاهدات با ابعاد بالا وجود دارد. نوآوری اصلی ارائه شده در این مقاله، استخراج یک فضای ویژگی از چند فضای ویژگی می‌باشد که با دو روش ارائه شده، اثر منفی نویز در دقت یادگیری منیفلد کاهش می‌یابد. در ارزیابی دو روش پیشنهادی، از دادگان‌های بخش B از MPEG-7 و Fish استفاده شده است که نتایج تجربی بیان‌گر موثر بودن روش‌های پیشنهادی می‌باشد.fa_IR
dc.format.extent835
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانfa_IR
dc.publisherIranian Society of Machine Vision and Image Processingen_US
dc.relation.ispartofمجله ماشین بینایی و پردازش تصویرfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Machine Vision and Image Processingen_US
dc.subjectبازیابی تصویر مبتنی بر محتویfa_IR
dc.subjectبازیابی شکلfa_IR
dc.subjectاستخراج غیرخطی ویژگی‌هاfa_IR
dc.subjectکاهش ویژگی‌هاfa_IR
dc.subjectیادگیری منیفلدfa_IR
dc.titleکاهش شکاف مفهومی در بازیابی تصویر با رویکرد بهبود اثر تلفیق در یادگیری منیفلدfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوترfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue1
dc.citation.spage11
dc.citation.epage22


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد