دوره 4, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مقایسه تحلیلی اثربخشی انواع تبدیل‌های توسعه‌یافته موجک بر شفافیت و مقاومت نشانه‌گذاری تصویر مبتنی بر تجزیه ماتریسی 

  مردانپور, ملیحه؛ زارع چاهوکی, محمد علی؛ جوانشیری, حسین (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2017-06-22)
  با پیشرفت فناوری، دستکاری و انتشار رسانه‌های رقومی مانند عکس، صوت و ویدئو به به‌سرعت در‌حال گسترش است. این روند سبب شده است تا مشکلاتی مانند کپی غیرمجاز نیز اهمیت بیشتری پیدا کند. نشانه‌گذاری روشی برای حفاظت از حق‌نشر و ...

 • کاهش حجم ذخیره سازی تصاویر با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی دو بعدی تُنُک 

  یک کلام, زهرا؛ ترکمنی آذر, فرح (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2017-06-22)
  تحلیل مؤلفه‌های اصلی یکی از روش‌هایی است که در پردازش اطلاعات و کاهش ابعاد مجموعه داده موفق عمل کرده است؛ اما در زمان اعمال این الگوریتم به تصاویر، بایستی آن‌ها را به شکل یک بردار درآورد که سبب از بین رفتن همبستگی مکانی ...

 • تشخیص عادت های نوشتاری و استفاده از آن در سنتز کلمات در دستخط های فارسی 

  یغمایی, فرزین (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2017-06-22)
  تولید کلمات در زبان فارسی و ساخت دستخط به کمک اتصال حروف دست نوشته، یکی از موضوعات جالب و کاربردی می باشد، به طوری که راهبردهای جدیدی را در زمینه تشخیص حروف دست نویس فارسی و همچنین تصدیق صحت دستخط افراد مختلف، مشخص می کند. ...

 • مدل‌سازی محاسباتی جداسازی شیء هدف از پس‌زمینه در بازشناسی اشیاء با الهام سیستم بینایی انسان 

  عباسی, فریبا؛ ابراهیم پور, رضا؛ رجایی, کریم (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2017-06-22)
  قرار گرفتن شیء در پس‌زمینه باعث پیچیده‌شدنِ مسئله‌ی بازشناسی اشیاء و درنتیجه افتِ عملکردِ مدل‌های محاسباتی بینایی می‌شود. درحالی‌که انسان‌ها علی‌‌رغم این پیچیدگی، شیء هدف را با دقت و سرعت زیادی که متأثر از ارتباطات جانبی ...

 • شناسایی نوع و مدل وسیله نقلیه با استخراج خودکار بخش‌های مشترک 

  بیگلری, محسن؛ سلیمانی, علی؛ حسن پور, حمید (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2017-06-22)
  پس از موضوعاتی چون تشخیص مکان خودرو و شناسایی گروه کلی خودرو، شناسایی نوع و مدل دقیق وسیله نقلیه (VMMR) در دهه‌ی اخیر در مرکز توجه محققین قرار گرفته است. این مسئله به دلیل وجود تعداد کلاس‌های زیاد و شباهت بسیار زیاد این ...

 • نهان نگاری ایمن مبتنی بر جاسازی ماتریسی جهت افزایش نرخ و بازدۀ جاسازی 

  پورمحمدعلی, علیرضا؛ پور محی آبادی, مریم؛ نظام آبادی پور, حسین (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2017-06-22)
  با پنهان‌ سازی بیت‌ های محرمانه در یک سیستم نهان نگاری تصویر، تصاویر حامل اطلاعات محرمانه دچار اعوجاج می ‌شوند. این امر منجر به احتمال ظن دشمن به وجود پیام محرمانه در این تصاویر می‌ شود. جاسازی ماتریسی از طریق تقسیم تصویر ...