دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • حاشیه نویسی خودکار تصاویر مبتنی بر خوشه بندی دو‌سطحی بصری و معنایی 

  بهرامی, سمانه؛ صنیعی آباده, محمد (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2015-05-22)
  حاشیه‌نویسی خودکار تصاویر به ایجاد خودکار برچسب‌های متنی مطابق با محتوای بصری تصاویر دلالت دارد. اگرچه در دهه گذشته تحقیقات فراوانی در این زمینه انجام گرفته است اما وجود برچسب‌های متعدد و وجود شکاف معنایی میان این برچسب‌ها ...

 • طراحی فیلتر تطابق مختصاتی همراه با استخراج ویژگی‌های محلی جهت بهبود دقت سیستم بازشناسی برون‌خط امضای دست‌نویس 

  خوش‌باطن, مهدی؛ رضوی, سید محمد؛ مهرشاد, ناصر (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2015-05-22)
  نیاز روزافزون به تشخیص هویت در کاربردهای گوناگون، لزوم طراحی سیستم‌های خودکار مبتنی بر پردازش تصویر را توجیه می‌کند. در این تحقیق، روش جدیدی برای بازشناسی برون‌خط امضاء ارائه شده است. روش بهینه‌ی ارائه شده برای استخراج ...

 • کاهش شکاف مفهومی در بازیابی تصویر با رویکرد بهبود اثر تلفیق در یادگیری منیفلد 

  زارع چاهوکی, محمدعلی (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2015-05-22)
  بازیابی تصویر مبتنی بر محتوی، به معنای بازیابی تصاویر با استفاده از ویژگی‌های سطح پایین همچون رنگ، بافت و شکل می‌باشد. در این نوع بازیابی، شکاف معنایی به معنای اختلاف در تفسیر تصاویر، بین انسان و الگوریتم کامپیوتری می‌باشد. ...

 • انطباق تصاویر انتشار با رزولوشن زاویه ای بالا 

  افضلی, مریم؛ فاطمی زاده, عمادالدین؛ سلطانیان زاده, حمید (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2015-05-22)
  تصویربرداری تشدید مغناطیسی تانسور انتشار (DTMRI) یک روش غیرتهاجمی برای بررسی ساختار ماده سفید مغز است. در این روش، تابع انتشار مولکول‌های آب گوسی فرض می‌شود اما در نواحی از مغز که فیبرها با هم تقاطع دارند این فرضیه صادق ...

 • مقایسه روش های تجزیه مد تجربی و موجک در تشخیص ترک های جوشکاری 

  یاحقی, عفت؛ موافقی, امیر؛ محمدزاده, نورالدین (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2015-05-22)
  رادیوگرافی صنعتی یکی از مهمترین روش های آزمون های غیر مخرب برای شناسائی عیوب جوشکاری مانند ترک می باشد. تشخیص دقیق عیب های ترک (تفسیر فیلم) به دقت و مهارت شخص پرتوکار و کیفیت فیلم های پرتونگاری بستگی دارد. بسیاری از تصاویر ...

 • بهبود تشخیص جلوه های کنشی درد در چهره توسط انتقال سبک 

  محمدیان, امین؛ آقایی نیا, حسن؛ توحیدخواه, فرزاد (انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایرانIranian Society of Machine Vision and Image Processing, 2015-05-22)
  تشخیص خودکار، پیوسته و غیرتهاجمی درد و شدت آن جهت ارزیابی و مدیریت درد در مراکز بالینی لازم است. به همین منظور راه‌ حلی پیشنهاد شده که به کد کردن واحدهای کنشی چهره مرتبط با درد می‌پردازد و معادل رویکرد مبتنی بر توصیف چهره ...