نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهوشمند, سمانهfa_IR
dc.contributor.authorمهربانپور, محمد جوادfa_IR
dc.contributor.authorرحیمیان, عبداللهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:11:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:11:34Z
dc.date.available1399-07-09T03:11:34Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:11:34Z
dc.date.issued2011-01-21en_US
dc.date.issued1389-11-01fa_IR
dc.date.submitted2010-11-16en_US
dc.date.submitted1389-08-25fa_IR
dc.identifier.citationهوشمند, سمانه, مهربانپور, محمد جواد, رحیمیان, عبدالله. (1389). ارزیابی اثربخشی واکسن کشته روغنی آنفلوانزا ساخت موسسه رازی بر علیه ایزوله های رایج ویروس آنفلوانزا در شیراز. فصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب ها, 3(49), 215-221.fa_IR
dc.identifier.issn2008-3068
dc.identifier.urihttp://jmw.jia.ac.ir/article_631270.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/235533
dc.description.abstract<em>سابقه و هدف:</em> ویروس آنفلوانزای H9N2 یکی از ویروس های با بیماری زایی کم در پرندگان می باشد. این ویروس به عنوان بومی ایران از سال 1377 صنعت طیور را درگیر کرده و تاکنون خسارات سنگین و قابل ملاحظه ای را موجب شده است. واکسیناسیون، یکی از راهبردهای مقابله با این ویروس می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی توانایی واکسن کشته روغنی آنفلوانزا (ساخت موسسه واکسن وسرم سازی رازی) در مقابله با جدایه های در حال گردش  این ویروس در شیراز بود. <em>مواد و روش ها:</em> در این مطالعه 50 قطعه جوجه به 5 گروه 10 تایی شامل گروه تست و گروه کنترل تقسیم شدند.40 قطعه جوجه (گروه 1 تا 4) با واکسن کشته روغنی آنفلوانزا، ساخت موسسه واکسن وسرم سازی رازی واکسینه شدند و 10 قطعه جوجه به عنوان گروه کنترل واکسنی دریافت نکردند. دو هفته پس از واکسیناسیون همه گروه های واکسینه و کنترل، با ویروسهای آنفلوانزای H9N2  جدا شده از مرغداری های شیراز مربوط به سال 1389 تلقیح شدند. نمونه های سواب نای و کلواک در روزهای 1، 3، 5، 7، 9 و 11 پس از تلقیح، جمع آوری و فرایند های آماده سازی جهت جداسازی ویروس انجام گردید. <em>یافته ها:</em> نتایج جداسازی ویروس در گروه های واکسینه و کنترل نشان داد که انتشار ویروس از طریق نای و کلواک در گروه 1، از روز پنجم و در گروههای 2، 3 و 4 از روز هفتم پس از تلقیح کاهش یافت.اما در گروه کنترل تا روز یازدهم پس از تلقیح نیز انتشار ویروس ادامه داشت. <em>نتیجه گیری:</em> نتایج نشان داد که واکسن آنفلوانزای کشته روغنی در کاهش انتشار و رونویسی آنفلوانزای طیور موثر می باشد.fa_IR
dc.format.extent602
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرمfa_IR
dc.publisherIslamic Azad University, Jahrom Branchen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی پژوهشی دنیای میکروب هاfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Microbial Worlden_US
dc.subjectویروس آنفلوانزاfa_IR
dc.subjectواکسن کشته روغنیfa_IR
dc.subjectآنفلوانزا طیورfa_IR
dc.subjectسویه H9N9fa_IR
dc.subjectمیکروب شناسی پزشکیfa_IR
dc.subjectویروس شناسیfa_IR
dc.titleارزیابی اثربخشی واکسن کشته روغنی آنفلوانزا ساخت موسسه رازی بر علیه ایزوله های رایج ویروس آنفلوانزا در شیرازfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروبیولوژیfa_IR
dc.contributor.departmentموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز، گروه ویروس شناسیfa_IR
dc.contributor.departmentموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز، گروه ویروس شناسیfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue49
dc.citation.spage215
dc.citation.epage221


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد