مرور دوره 18, شماره 18 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 11 از 11

 • انتقال مرگ و میر‘ اختلال در سلامتی و برنامه ریزی بهداشتی 

  میرازیی, محمد (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  به جرأت می توان گفت که تا اواسط قرن هجدهم میلادی شاخص امید زندگی در بد تولد (شانس متوسط زندگی برای یک نوزاد) در هیچ کشوری به رقمی بالاتری از 35 سال نرسیده بود. در اواسط قرن نوزدهم شاخص امید زندگی در تعدادی از کشورهای اروپای ...

 • بررسی تأثیر درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی در موفقیتهای دانشجویان درسهای مرتبط 

  موسایی, میثم (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  در این مقاله‘ تأثیر گذران درسهای پیشنیاز زبان و ریاضی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در درسهای مرتبط (اصلی) با این درسها بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش سیصد نفر از دانشجویان سال آخر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ...

 • بررسی مشارکت روستاییان در بازسازی مناطق زلزله زده 

  طالب, مهدی (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  در این مقاله روستاییان در بازسازی مناطق زلزله زده و نیز نظام بازسازی مساکن و بناهای تخریب شده‘ در جریان وقوع زلزله‘ در سه دوره مختلف و در طول 50 سال گذشته‘ بررسی شده است. واقع شدن بخش عمده ای از ایران روی کمربند زلزله سبب ...

 • بررسی میزان شایستگیهای کانونی در میان دانشجویان 

  پور, محمود شارع؛ صالحی, صادق؛ فاضلی, محمد (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  هدف ما از این تحقیق میزان شایستگیهای کانونی در بین دانشجویان بوده است. با بررسی موضوع و مصاحبه با مدیران واحدهای صنعتی‘ فهرستی از ویژگیهایی که باید دانشجویان آموزشی عالی در همه رشته ها دارا باشند‘ به عنوان «شایستگیهای ...

 • تعامل جهانی شدن‘ شهروندی و دین 

  عاملی, سعیدرضا (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  در این مقاله سه مؤلفه جهانی شدن‘ شهروندی و دین بررسی شده است. از آنجا که جهانی شدن و دین از طرفی در فرازمانی و فرامکانی بودن اشتراک دارند و از طرف دیگر شهروندی معرف نوعی التزام به قوانین مدنی و تعلقات سیاسی‘ فرهنگی و اجتماعی ...

 • توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار جمعیت بافت قدیم شهر 

  پوراحمد, احمد؛ شماعی, علی (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  در این مقاله به بررسی توسعه فیزیکی شهر یزد و تأثیر آن بر ساختار و شاخصهای جمعیت بافت قدیم و نتایج حاصل از این تحول و نیز به آثار نامطلوب جمعیتی ناشی از گسترش بی رویه و ناموزون شهر و بی توجهی به توسعه پایدار درونزا می پردازیم ...

 • زنان ایران مطالبات و انتظارات 

  طلب, ژاله شادی (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  در چهار دهه گذشته‘ زنان ایارنی شاهد تغییرات اجتماعی شگرفی بوده اند. پیش از انقلاب اسلامی‘ در چارچوب نظریه نوسازی و در سایه استراتژی رشد و تصمیم گیریهای سطوح بالای مدیریت کشور برای مردم (رهیافت از بالا به پایین)‘ تغییراتی ...

 • معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی 

  برومند, مهرداد (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)

 • هم پوشی و هم نویسی در ایران 

  سروستانی, رحمت الله صدیق (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  گسترش دامنه و پیچیدگی ابعاد و اجزای حوزه های مختلف علم‘ فعالیتهای مشترک اندیشمندان و پژوهشگران و نیاز به تجمع مهارتها و تخصصهای متنوع برای پاسخگویی به سؤالهای روزافزون‘ کاوش درباره مسائل جدید را اجتناب ناپذیر ساخته و هم ...

 • همگرایی رفتارهای باروری در ایران میزان‘ روند و الگوی سنی باروری در استانهای کشور در سالهای 1351 و 1375 

  شوازی, محمد جلال عباسی (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  در این مقاله هدف‘ بررسی میزان روند‘ و الگوهای استانی باروری در کشور‘ که با استفاده از داده های سرشماریهای 1365 و 1375 و با به کارگیری روش فرزندان خود محاسبه شده‘ بوده است. ابتدا میزان و روند باروری در ایران در سالهای 1351 ...

 • وضعیت پیوستاری تغییرات فرهنگی در ایران 

  خانقاه, اصغر عسکری؛ ارمکی, تقی آزاد (دانشکده علوم اجتماعی, 2001-12-22)
  سؤال اصلی مطرح شده در اینمقاله این است که : ‹‹تغییرات فرهنگی در ایران معاصر بر اساس کدام یک از دو فرآیند‘ تعارضی یا توافقی صورت می گیرد؟ آیا این روند پیوستاری مشتمل بر روند های توافقی – تعارضی است؟›› سؤال فوق با این فرض ...