دوره 10, شماره 35

 

ارسال های اخیر

 • تعیین ضخامت پوسته در زیر ایستگاه‌های باندپهن در فلات ایران با استفاده از مدل‌سازی تابع گیرنده P 

  تقی‌زاده فرهمند, فتانه؛ افسری, نرگس (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, 2015-05-22)
  در این پژوهش، بنیادی‌ـ ‌توصیفی ضخامت پوسته فلات ایران واقع میان دو صفحه همگرای عربی و اوراسیا با استفاده از مدل‌سازی تابع گیرنده P تعیین شد. برای این منظور از داده‌های زمین‌لرزه‌های دورلرز ثبت شده از سال 1998 تا 2011 میلادی ...

 • شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین در زلزله 20 دسامبر 2010 ریگان 

  شریفی دماوند, فاطمه؛ قیطانچی, محمدرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, 2015-05-22)
  در این پژوهش، عامل‌های گسل مسبب زمین‌لرزه‌ی 20 دسامبر 2010 ریگان با بزرگی 5/6 = Mw که به وسیله‌ی 23 ایستگاه شتاب‌نگاری SSA-2 ثبت شده است، با شبیه‌سازی جنبش نیرومند زمین به روش کاتوره‌ای گسل محدود تعیین می‌شود. با توجه به ...

 • افیولیت ملانژهای شرق کرمانشاه (جنوب‌غرب بیستون)، غرب ایران 

  وزیری, سیدحمید؛ ماتسوکا, آتسوشی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, 2015-05-22)
  افیولیت ملانژها (ژوراسیک میانی تا اوایل کرتاسه زیرین) دارای رخنمون خوبی در جنوب‌غرب بیستون، شرق کرمانشاه هستند. در مطالعه حاضر چهار برش چینه‌شناسی از افیولیت ملانژهای فوق به ضخامت 5/55 متر جهت معرفی واحدهای رسوبی آن مورد ...

 • تعیین مدل سرعتی پوسته فوقانی به روش برگردان یک‌بعدی در گستره کرمانشاه با استفاده از زمین‌لرزه‌های محلی 

  حداد مؤمنی, مهشید؛ بایرام نژاد, اسماعیل؛ قیطانچی, محمدرضا؛ اظهری, سید محمود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, 2015-05-22)
  فلات ایران در طول کمربند فعال کوهزایی آلپ- هیمالیا واقع شده که از صفحه عربی در جنوب‌غرب تا سپر پایدار اوراسیا در شمال‌شرق کشیده شده است. بنابراین فعالیت‌های نوزمین ساختی و لرزه زمین ساختی نقش بسیار مهمی را در ایجاد لرزه‌خیزی ...

 • بررسی پارامتر چشمه زمین‌لرزه‌های آذرماه 1392 در گستره کرمانشاه 

  رشیدی, امین؛ معینی, سیده نگین؛ قیطانچی, محمدرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, 2015-05-22)
  در این مطالعه، سازوکار کانونی برای چهار زمین‌لرزه رخ داده در آذرماه 1392 در گستره کرمانشاه با بزرگی 5/4

 • لرزه‌خیزی گستره ورزقان با تأکیدی بر زمین‌لرزه مخرب 1391 

  مظفرپور حسینی, سیده ساره؛ ریاضی راد, زهره سادات (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, 2015-05-22)
  منطقه موردمطالعه در شمال‌غرب ایران واقع شده است. با توجه به این‌که این منطقه در ایالت لرزه‌زمین‌ساخت البرز-آذربایجان قرار دارد، می‌توان گفت که در این پهنه کوچک با استفاده از داده‌های لرزه‌ای ثبت شده در شبکه‌های لرزه‌نگاری ...

 • اثر توپوگرافی در تفسیر داده‌های مقاومت ویژه‌ی الکتریکی دشت نوبران 

  مهدی‌پور سردرود, مهدی؛ حفیظی, محمدکاظم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, 2015-05-22)
  عامل توپوگرافی به جهت تغییرات گمراه‌کننده‌ای که در اندازه‌گیری داده‌های مقاومت ویژه‌ی الکتریکی و هم‌چنین در تفسیر این داده‌ها می‌تواند به وجود می‌آورد، حائز اهمیت است. مطالعه‌ی اثر توپوگرافی در تفسیر داده‌های مقاومت ویژه‌ی ...

 • خطر زلزله در تهران و بررسی مدهای خرابی تجهیزات توزیع نیروی برق به‌هنگام زلزله 

  مطاعی, یعقوب؛ عکاشه, بهرام (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, 2015-05-22)
  جمعیت تهران روزبه‌روز در حال افزایش است تا جایی‌که به مرز 12 میلیون نفر رسیده است. در تاریخ شهر تهران زلزله‌های زیادی مشاهده می‌شود و وقوع یک زلزله شدید در این منطقه دور از انتظار نیست. لذا عملکرد مقابله لرزه‌ای تأسیسات ...