نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorHashemizadeh, S. A.en_US
dc.date.accessioned1399-07-09T03:05:10Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:05:10Z
dc.date.available1399-07-09T03:05:10Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:05:10Z
dc.date.issued2016-01-01en_US
dc.date.issued1394-10-11fa_IR
dc.date.submitted2016-02-24en_US
dc.date.submitted1394-12-05fa_IR
dc.identifier.citationHashemizadeh, S. A.. (2016). Nano Organic Transistor with SiO2 / Poly VinylPyrrolidone Dielectric. Journal of Nanostructures, 6(1), 17-22. doi: 10.7508/jns.2016.01.002en_US
dc.identifier.issn2251-7871
dc.identifier.issn2251-788X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.7508/jns.2016.01.002
dc.identifier.urihttps://jns.kashanu.ac.ir/article_13477.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/233320
dc.description.abstractIn this paper, the morphology, roughness and nano structural properties of SiO2/Poly Vinyl Pyrrolidone  synthesized with sol gel method,  characterized by using scanning electron microscopy, atomic force microscopy and GPS132A techniques.The main material taken from oxide silicon with weight percentage of 20, 40, 60, 80 and from poly vinyl pyrrolidone with percentages of 80, 60, 40, 20 is synthesized and are called sample 1, 2, 3 and 4 respectively. The samples usinglower poly vinyl pyrrolidone  (PVP:SiO2; 2:3 in Weight) can be suitable  choices in producing organic field-effect transistors due to their better structuralquality, less energy loss, less roughness sample surface, higher dielectric constant (K=15.99 )  and better surface morphology as determined with applying DME SPM software and above techniques. This sample can be thus considered as a good element of the future organic field-effect transistors devices.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniversity of Kashanen_US
dc.relation.ispartofJournal of Nanostructuresen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.7508/jns.2016.01.002
dc.subjectNano organic transistorsen_US
dc.subjectoxide siliconen_US
dc.subjectPoly Vinyl Pyrrolidoneen_US
dc.titleNano Organic Transistor with SiO2 / Poly VinylPyrrolidone Dielectricen_US
dc.typeTexten_US
dc.typeResearch Paperen_US
dc.contributor.departmentDepartment of Physics, Payame Noor University, P.OBOX 19395-3697, Tehran, Iranen_US
dc.citation.volume6
dc.citation.issue1
dc.citation.spage17
dc.citation.epage22


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد