نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنجفى شهری, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:04:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:04:34Z
dc.date.available1399-07-09T03:04:34Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:04:34Z
dc.date.issued2002-09-23en_US
dc.date.issued1381-07-01fa_IR
dc.identifier.citationنجفى شهری, محمدرضا. (1381). اثر عملیات شاس در مخزن سد سفیدرود بر رودخانه پایین دست. کشاورزی (منتشر نمی شود), 4(2), 67-68.fa_IR
dc.identifier.issn5524-1562
dc.identifier.urihttps://joa.ut.ac.ir/article_10426.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/233099
dc.description.abstractبهره برداری از مخزن سد سفیدرود در سال 1341 آغاز شده است. پس از گذشت دو دهه 800 حدود میلیون متر مکب از ظرفیت آن در اثر رسوبات ته نشین شده، کاهش یافته که باتوجه به ظرفیت کل مخزن (1800 میلیون متر مکعب) حدود 45 درصد از ظرفیت مفید آن بر اثر رسوبات غیرقابل استفاده است. سازمان آب گیلان برای احیاء ظرفیت مخزن و پیش گیری از روند کاهش ظرفیت از سال 1359 اقدام به انجام عملیات شاس نموده و این عملیات هر سال در فصل غیرآبیاری انجام می شود. در تحقیق حاضر اثر عملیات شاس برای رسوب زدایی از مخزن، بر رودخانه پایین دست مطالعه شده است. برای انجام این مطالعه از مدل 6-HEC استفاده شد. نتایج نشان می دهد که دبی جریان در طول مدت عملیات شاس برای انتقال سیلت و ماسه کافی نیست و درنتیجه این رسوبات در قطعات بالادست سدهای انحرافی تاریک و سنگر ته نشین شده و در فصل آبیاری به کانال های آبیاری و زمین های کشاورزی منتقل می شوند. در شرایط فعلی روش یائگ - yang - بهتر از سایر روشهای برآورد انتقال رسوب مورد استفاده در مدل 6-HEC می باشد. برای کاهش رسوب در پایین دست سد سفیدرود باید در طول فصل عملیات شاس تخلیه آب با شدت بیشتر انجام شود.fa_IR
dc.format.extent19
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofکشاورزی (منتشر نمی شود)fa_IR
dc.relation.ispartofAgriculture (Not Published)en_US
dc.subjectرسوب گذاریfa_IR
dc.subjectرودخانهfa_IR
dc.subjectسفیدرودfa_IR
dc.subjectعملیات شاسfa_IR
dc.titleاثر عملیات شاس در مخزن سد سفیدرود بر رودخانه پایین دستfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه آبیاری و زهکشی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، پاکدشتfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue2
dc.citation.spage67
dc.citation.epage68


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد