نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorصدیقى, حسنfa_IR
dc.contributor.authorروستا, کوروشfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:04:34Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:04:34Z
dc.date.available1399-07-09T03:04:34Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:04:34Z
dc.date.issued2002-09-23en_US
dc.date.issued1381-07-01fa_IR
dc.identifier.citationصدیقى, حسن, روستا, کوروش. (1381). بررسی پایداری نظام زراعی در واحدهای کشاورزی نمونه. کشاورزی (منتشر نمی شود), 4(2), 49-60.fa_IR
dc.identifier.issn5524-1562
dc.identifier.urihttps://joa.ut.ac.ir/article_10424.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/233097
dc.description.abstractپایداری نظام زراعی یک اصل مهم در کشاورزی پایدار است که سلامت و تداوم تولیدات کشاورزی به آن مربوط است. مجموع عوامل مؤثر در پایداری نظام زراعی شامل تناوب زراعی، کشت بقولات در تناوب زراعی، استفاده از کود حیوانی و کود سبز، استفاده از بقایای گیاهی و کاه و کلش، انجام انواع شخم حفاظتی، روند تغییر در حاصلخیزی خاک و وضعیت منابع آب از نظر کمی و کیفی می باشند. در این تحقیق پایداری نظام زراعی ذرت کاران نمونه استان فارس با تکمیل نمودن پرسشنامه بررسی شد. نتایج نشان دادکه فعالیت زراعی 58 درصد از ذرت کاران نمونه استان فارس ناپایدار و نسبتأ ناپایدار است. مصرف بیش از حد مجاز کودهای اوره، فسفات و سموم و علف کشتها سبب این ناپایداری شده است. وضعیت زراعی 41/3 درصد از ذرت کاران پایدار و بسیار پایدار بود. نتایج آماری نشان داد رابطه بین میزان پایداری نظام زراعی و عملکرد زراعی ذرت کاران مثبت و معنی دار است (55/.r=).fa_IR
dc.format.extent355
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofکشاورزی (منتشر نمی شود)fa_IR
dc.relation.ispartofAgriculture (Not Published)en_US
dc.subjectپایداری نظام زراعیfa_IR
dc.subjectترویج کشاورزیfa_IR
dc.subjectتوسعهfa_IR
dc.subjectذرت کاران نمونهfa_IR
dc.subjectنظام پایدارfa_IR
dc.titleبررسی پایداری نظام زراعی در واحدهای کشاورزی نمونهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه ترویج آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentمربی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue2
dc.citation.spage49
dc.citation.epage60


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد