نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorازوجی, علاءالدینfa_IR
dc.contributor.authorعصاری, عباسfa_IR
dc.contributor.authorواعظ مهدوی, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorکشاورز حداد, غلامرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:02:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:02:49Z
dc.date.available1399-07-09T03:02:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:02:49Z
dc.date.issued2019-03-21en_US
dc.date.issued1398-01-01fa_IR
dc.date.submitted2019-09-22en_US
dc.date.submitted1398-06-31fa_IR
dc.identifier.citationازوجی, علاءالدین, عصاری, عباس, واعظ مهدوی, محمدرضا, کشاورز حداد, غلامرضا. (1398). تاثیر مؤلفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری شاغلان حقوق بگیر خصوصی؛ شواهدی مبتنی بر ریزداده‌ها. پژوهشنامه اقتصادی, 19(72), 141-183. doi: 10.22054/joer.2019.10157fa_IR
dc.identifier.issn1735-210X
dc.identifier.issn2476-6453
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22054/joer.2019.10157
dc.identifier.urihttp://joer.atu.ac.ir/article_10157.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/232493
dc.description.abstractرابطه سرمایه انسانی و بهره­ وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می‌تواند سنجش اثر واقعی‌تر سرمایه انسانی بر بهره­وری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهره­وری نیروی کار براساس ویژگی‌های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به‌کارگیری ریزداده‌های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهره­وری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق‌بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهره­وری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد در چندک‌های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهره­وری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی‌داری داشته است. در این میان، در چندک‌های مختلف ضرایب شاخص‌های سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه‌های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است  و در چندک‌های پایین‌تر ( )، میزان واکنش بهره­وری شاغلان به شاخص‌های سلامت بیش از چندک‌های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهره‌وری شاغلان به‌خصوص در گروه‌های درآمدی پایین‌تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام‌های تامین اجتماعی، بیمه‌ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهره‌وری افراد شاغل یادآور می‌شود <br clear="all" /> [1]- Quantile Regression (QR) [2]- Health Capitalfa_IR
dc.format.extent744
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.publisherAllameh Tabataba'i Universityen_US
dc.relation.ispartofپژوهشنامه اقتصادیfa_IR
dc.relation.ispartofEconomics Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22054/joer.2019.10157
dc.subjectسرمایه انسانیfa_IR
dc.subjectبهره وری شاغلانfa_IR
dc.subjectسرمایه سلامتfa_IR
dc.subjectرگرسیون چندک (QR)fa_IR
dc.subjectایرانfa_IR
dc.titleتاثیر مؤلفه‌های سرمایه انسانی بر بهره‌وری شاغلان حقوق بگیر خصوصی؛ شواهدی مبتنی بر ریزداده‌هاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentرییس پژوهشکده اقتصاد و دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد دانشگاه شاهد، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، تهرانfa_IR
dc.citation.volume19
dc.citation.issue72
dc.citation.spage141
dc.citation.epage183
nlai.contributor.orcid0000-0001-5873-8217


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد