نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدرگاهی, حسنfa_IR
dc.contributor.authorهادیان, مهدیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T03:02:41Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T03:02:41Z
dc.date.available1399-07-09T03:02:41Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T03:02:41Z
dc.date.issued2017-12-22en_US
dc.date.issued1396-10-01fa_IR
dc.date.submitted2016-07-02en_US
dc.date.submitted1395-04-12fa_IR
dc.identifier.citationدرگاهی, حسن, هادیان, مهدی. (1396). مقایسه آثار تکانه‌های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی, 17(67), 189-219. doi: 10.22054/joer.2018.8567fa_IR
dc.identifier.issn1735-210X
dc.identifier.issn2476-6453
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.8567
dc.identifier.urihttp://joer.atu.ac.ir/article_8567.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/232446
dc.description.abstract<em>در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‏های جدید، آثار تکانه‏های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران بررسی شده است. با توجه به اهمیت بخش مالی در انتقال آثار سیاست‏های اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدل‏های استاندارد مانند خانوارها، بنگاه‏ها، دولت و مقام پولی و همچنین چسبندگی‏های اسمی و حقیقی، بخش بانکی کشور نیز با لحاظ واقعیت‏های کنونی آن مانند وجود مطالبات معوق و انباشت دارایی‏ بانک‏ها در دارایی‏‏های ثابت به مدل اضافه شود. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1393-1369، نتایج حاصل از شبیه‌سازی‏ متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج ارزیابی تکانه‏های پولی نیز حاکی از آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی باعث رشد خفیف تولید و افزایش تورم می‏شود. در مقابل، افزایش استقراض بانک‏ها از بانک مرکزی منجر به کاهش تولید و بروز تورم بیشتر می‏شود. به عبارت دیگر، به ازای رشدهای یکسان نقدینگی، افزایش نقدینگی از محل ضریب فزاینده نسبت به پایه پولی، ضمن تحریک تولید، دارای تورم کمتر است. برای این منظور، پیشنهاد می‏شود سیاست‌گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‏شود، جلوگیری کند و در مقابل به عنوان ابزار تشویقی نسبت‏های ذخیره قانونی آن‌ها را کاهش دهد. این رویکرد، علاوه بر تلاش بانک‏ها برای رعایت خطوط اعتباری و عدم اضافه برداشت با ایجاد انضباط پولی منجر به ثبات بیشتر اقتصاد کلان نیز خواهد شد</em><em>.</em>fa_IR
dc.format.extent1056
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.publisherAllameh Tabataba'i Universityen_US
dc.relation.ispartofپژوهشنامه اقتصادیfa_IR
dc.relation.ispartofEconomics Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22054/joer.2018.8567
dc.subjectتعادل عمومی پویای تصادفیfa_IR
dc.subjectسیاست پولیfa_IR
dc.subjectپایه پولیfa_IR
dc.subjectضریب فزاینده پولی و بخش بانکیfa_IR
dc.titleمقایسه آثار تکانه‌های پولی ناشی از ضریب فزاینده و پایه پولی در اقتصاد ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتیfa_IR
dc.citation.volume17
dc.citation.issue67
dc.citation.spage189
dc.citation.epage219


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد