نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorامیری طلب, حسینfa_IR
dc.contributor.authorاعتمادی, احمدfa_IR
dc.contributor.authorسلیمی, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T17:30:59Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T17:30:59Z
dc.date.available1399-07-08T17:30:59Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T17:30:59Z
dc.date.issued2014-11-22en_US
dc.date.issued1393-09-01fa_IR
dc.date.submitted2014-08-20en_US
dc.date.submitted1393-05-29fa_IR
dc.identifier.citationامیری طلب, حسین, اعتمادی, احمد, سلیمی, حسین. (1393). بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دختر. فرهنگ در دانشگاه اسلامی, 4(12), 435-450.fa_IR
dc.identifier.issn2345-573X
dc.identifier.urihttp://ciu.nahad.ir/article_6.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/22867
dc.description.abstract<em><span style="text-decoration: underline;">هدف</span></em><em><span style="text-decoration: underline;">:</span></em>احساس غربت می‌تواند زمینه‌ساز احتمال بروز اضطراب، افسردگی، مصرف مواد و الکل و حتی خودکشی باشد. و هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دختر بود. <span style="text-decoration: underline;">روش</span>: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دختران کارشناسی ورودی سال 91 به دانشگاه علامه طباطبایی بود که از طریق نمونه گیری خوشه­ای دو دانشکده به تصادف انتخاب و از طریق اطلاعیه و انجام غربالگری 20 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل 10 نفره گمارده شدند. گروه­های آزمایش به مدت 8 جلسه 5/1 ساعته به صورت یک­بار در هفته تحت آموزش قرار گرفتند. در این تحقیق از پرسشنامۀ احساس غربت استفاده شد. <span style="text-decoration: underline;">یافته­ها</span><span style="text-decoration: underline;">:</span> نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت تأثیر معنی داری داشته است(p<0/05). <span style="text-decoration: underline;">نتیجه گیری</span><span style="text-decoration: underline;">:</span> با توجّه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که آموزش خودمتمایزسازی موجب کاهش احساس غربت می شود؛ بنابراین می­توان روش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر را روش مناسبی جهت مداخلات روانی- تربیتی و مشاوره­ای در دانشجویان دختر قلمداد نمود.fa_IR
dc.format.extent701
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌هاfa_IR
dc.relation.ispartofفرهنگ در دانشگاه اسلامیfa_IR
dc.subjectتفکیک خویشتنfa_IR
dc.subjectاحساس غربتfa_IR
dc.subjectدخترانfa_IR
dc.titleبررسی اثربخشی آموزش تفکیک خویشتن بر احساس غربت در دانشجویان دخترfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.citation.volume4
dc.citation.issue12
dc.citation.spage435
dc.citation.epage450


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد