اندیشه های نوین تربیتی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • نشاط و راهبردهای جاری سازی آن در دانشگاه ها 

  جووری, بهنوش؛ محمدی مقدم, یوسف (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی پدیده ی نشاط دانشگاهی و راهبردهای جاری سازی آن در دانشگاه ها،‌ انجام گرفته است. میدان مطالعه خبرگان دانشگاهی در حوزه علوم تربیتی، مدیریت آموزشی و روانشناسی سازمانی بودند که به روش نمونه گیری ...

 • تأثیر کیفیت زندگی کاری بر اثربخشی تیمی با نقش میانجی خشنودی شغلی 

  اردلان, محمدرضا؛ عزیزی, احمد؛ ساکی, جواد (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  استفاده از تیم در سازمان‌ها به منظور بهره‌مندی از هم‌افزایی موجود در کار تیمی و همچنین ایجاد ظرفیت جهت تطبیق هرچه بهتر سازمان با محیط، روندی است که در دو دهه اخیر شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته است. با درک این مهم این پژوهش ...

 • برنامۀ درسی آموزش هنر در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان مهاباد 

  اسود, سیاوش؛ اسلامی, ادریس (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  هدف نوشتار حاضر، بررسی برنامه درسی آموزش هنر در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان شهرستان در مدارس ابتدایی است. برای نیل به این هدف، از روش پدیدارشناسی استفاده شده است. جامعه این پژوهش، همه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مهاباد ...

 • پیش بینی عملکرد شغلی معلمان بر اساس توانمندسازی روان شناختی و سبک رهبری مدیران 

  زوار, تقی؛ شبان بسیم, فرناز؛ مهدی‌زاده, جعفر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  معلم مؤثرترین عامل شناخته شده در مدرسه بوده و عملکرد شغلی معلمان از شاخص‎های اساسی موفقیت و تداوم اهداف سازمان‎های آموزشی است و توانمندی معلمان و سبک رهبری مدیران، نقش مهمی در آن خواهد داشت. پژوهش حاضر با هدف پیش‎بینی ...

 • تحلیل محتوای کتاب‌های درسی مطالعات اجتماعی از مؤلفه‌های به‌زیستی ریف 

  افتخاری, جابر؛ افتخاری, حجت؛ شمشیری, بابک؛ سماوی, سیدعبدالوهاب (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  به‌زیستی از اندیشه‌ای حمایت می‌کند که افراد را با هدف بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی به بازنگری و بازسازی افکار، ارزش‌های فرهنگی و ساختارهای اجتماعی تشویق می‌کند. در این زمینه رویکرد محتوا در جهت درک به‌زیستی دانش‌آموزان حائز ...

 • تدوین و آزمون الگوی آموزش شهروندی جهانی در نظام آموزش و پرورش ایران 

  کشاورز, یوسف؛ امین بیدختی, علی اکبر (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  «جهانی‌شدن» شکل جدیدی از شهروندی تحت عنوان «شهروندی جهانی» را مطرح نموده و علیرغم گسترش توجه به این مفهوم در نظام‌های آموزشی کشورهای مختلف، توافق چندانی در خصوص تعریف، ابعاد و مولفه‌های آن وجود ندارد. این پژوهش به منظور ...

 • واکاوی چهارمفهوم مهم فلسفی دلوز و استخراج اشارات آن در آموزش هنر 

  مرادی, بهرام؛ محمودنیا, علیرضا؛ کشاورز, سوسن؛ ضرغامی, سعید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  دلوز از فیلسوفان برجسته ی معاصر است که اندیشه های خویش را باتکیه بر خلق مفاهیمی نو ارائه داده است و اندیشمندان مختلفی هم به کاربست نظریه های او در ابعادمختلف حیات پرداخته اند. پژوهش حاضر با این رویکرد انجام شده است و هدف ...

 • شناسایی مؤلفه های حکمرانی خوب در نظام آموزش عالی ایران 

  قربانیان, ماریا؛ قهرمانی, محمد؛ ابوالقاسمی, محمود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران نظام فعلی آموزش عالی ایران پاسخگوی خیل عظیم مطالبات و خواسته‌های ذینفعان خود نبوده و در ساختار حکمرانی خویش دارای نقاط ضعف و خلأهای بسیاری است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی حکمرانی خوب، احساس ...

 • اثربخشی آموزش فرزندپروری انعکاسی بر دلبستگی و استرس والدینی مادران صاحب کودکان 3 تا 6 سال 

  مصباحی, مریم؛ حسینیان, سیمین؛ رسولی, رویا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش فرزندپروری انعکاسی بر دلبستگی و استرس والدینی مادران بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه مادران صاحب فرزند 3 تا 6 سال ...

 • پیامدهای تورم نمره در آموزش عالی و راهکارهای مقابله با آن 

  شیخ الاسلامی, ندا؛ یونسی, جلیل؛ دلاور, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-05-22)
  هدف این مطالعه آشنایی با پیامدهای تورم نمره در آموزش عالی و راهکارهای مقابله با آن با روش پژوهش کیفی پدیدارشناختی است. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 23 نفر از اعضای هیأت علمی تمام وقت و پاره وقت دانشکده‌های مختلف دانشگاه ...

 • تحلیل همبستگی رهبری مثبت گرا و رهبری هوشمند با کارآفرینی مدارس: آزمون نقش میانجی خودکارآمدی معلمان 

  نصیری, فخرالسادات؛ قادری شیخی آبادی, مریم (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری مثبت‌گرا و رهبری هوشمند با کارآفرینی مدارس بواسطه نقش میانجی خودکارآمدی معلمان شهرستان کرمانشاه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می-باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ...

 • اثربخشی ماتریکس پذیرش، تعهد با شفقت بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان 

  پیمان نیا, بهرام (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  اضطراب امتحان عامل پیامدهای منفی گسترده ای از جمله تنش روانی، عدم موفقیت در اتمام تحصیلات و احساس ناامنی است. در همین راستا آموزش عاقبت اندیشی یکی از راه هایی است که بر تنظیم هیجان و کاهش اضطراب امتحان اثر مثبت دارد. پژوهش ...

 • مقایسه تطبیقی مولفه های تربیت شهروندی در فضای مجازی و حقیقی با نگاهی بر فرصت ها و تهدیدها 

  داوودیان, ام لیلا؛ بناهان, مریم؛ ستاری, علی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  هدف این پژوهش تبیین مولفه های تربیت شهروندی در فضای مجازی از طریق مقایسه تطبیقی آن با تربیت شهروندی در فضای حقیقی و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای احتمالی فضای مجازی برای تربیت شهروندی است. این پژوهش با روش تبیینی–تحلیلی انجام ...

 • تبیین مولفه های مدل مدیریت مدرسه محور بومی در مدارس استان بوشهربا رویکرد سند تحول بنیادین 

  فاریابی, مهدی؛ کمالی, نقی؛ داودی, رسول (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  هدف این پژوهش،تبیین مؤلفه‌های مدل مدیریت مدرسه محوربومی درمدارس ابتدایی استان بوشهرمی‌باشد. پژوهش با توجه به هدف،کاربردی وباروش آمیخته (کیفی وکمی)است.درمرحله اول این پژوهش ازبررسی مدل‌های مدیریت مدرسه محوری درجهان وایران ...

 • نقش تشخیصی هوش اجتماعی، قلدری و بهزیستی تحصیلی در انزوای اجتماعی دانش آموزان 

  شهبازیان خونیق, آرش؛ علی پور, فاطمه؛ آناهید, ابراهیم؛ محمدیان قریبه, علی اصغر؛ شیخعلی زاده, سیاوش (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  پژوهش حاضر با هدف متمایز ساختن دانش‌آموزان با انزوای اجتماعی بالا و پایین از یکدیگر، بر اساس مؤلفه‌های هوش اجتماعی، قلدری و بهزیستی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش حاضر علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر ...

 • تاثیر ذهن آگاهی و قدردانی از خداوند بر تاب‌آوری دانشجویان: نقش واسطه‌ایی شوخ-طبعی 

  بدری, رحیم؛ نجاریان, زکیه (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  تاب‌آوری مفهومی است که در سال‌های اخیر در حوزه تبیین رفتار انسان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. تاب‌آوری به قابلیت فرد در برقراری سازگاری زیستی و روانی در برابر شرایط بحرانی و تهدیدآمیز اشاره دارد. از سوی دیگر، روان ...

 • واکاوی عوامل نهادی زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه تهران 

  مرادی, محمدعلی؛ یداللهی فارسی, جهانگیر؛ محمدی الیاسی, قنبر؛ فریدزاده, رضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  نهادها یکی از مؤلفه­های کلیدی زیست‌بوم مؤثر در شکل­گیری و رشد و توسعه کارآفرینی دانشگاهی است. هدف این مقاله واکاوی ابعاد نهادی زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاهی است. دانشگاه تهران به‌عنوان یکی از دانشگاه­های برتر و دارای قدمت ...

 • شناسایی راهبردهای موجودِ جلب مشارکت والدین در مدارس متوسطه؛ با تأکید بر ابعاد مشارکتی اپستین 

  زارعی, احمد؛ دهقانی, مرضیه؛ صالحی, کیوان؛ محمدی پویا, سهراب (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  بهره‌برداری از راهبردهای مختلف جهت هم‌افزایی والدین/ مدارس در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های رسمی و غیررسمی از الزامات اساسی هر نظام آموزشی محسوب می‌شود. مطالعه حاضر با هدف توصیف راهبردهای موجودِ جلب مشارکت والدین در مدارس ...

 • استفاده از سنجش شناختی تشخیص برای سنجش نوشتن در دانش‌آموزان پایه‌ی ششم ابتدایی 

  تقییان, حسن؛ خدایی, ابراهیم؛ بازرگان, عباس؛ مقدم‌زاده, علی؛ کبیری, مسعود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  در بین مهارت‌های چهارگانه زبانی، نوشتن یکی از مهم‌ترین مهارت‌های برقراری ارتباط است که برای آموزش آن در همه نظام‌های آموزشی از مقطع ابتدایی برنامه‌ریزی می‌شود. پیشرفت‌های روزافزون در حوزه سنجش آموزش زمینه را برای کسب اطلاعات ...

 • طراحی الگوی خصوصی سازی آموزش عالی در ایران 

  عزیزی, اسما؛ یمنی دوزی سرخابی, محمد؛ خراسانی, اباصلت؛ آراسته, حمید رضا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2021-01-20)
  مطالعه حاضر بر آن بود تا ضمن بررسی عناصر تشکیل دهنده خضوضی سازی آموزش عالی در ایران، مولفه ها و مقوله های اصلی تشکیل دهنده این حوزه را در کشور معرفی کند و در تهایت الگویی مطلوب، و مطابق با بافت کشور ایران ارائه دهد. این ...

View more