نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-09T02:48:33Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T02:48:34Z
dc.date.available1399-07-09T02:48:33Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T02:48:34Z
dc.date.issued2011-05-22en_US
dc.date.issued1390-03-01fa_IR
dc.date.submitted2012-07-14en_US
dc.date.submitted1391-04-24fa_IR
dc.identifier.citation(1390). تأثیر سطوح مختلف تراکم بر سرعت و روند پر شدن دانه، عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام لوبیا چیتی. مجله پژوهش‌های تولید گیاهی, 18(1), 69-88.fa_IR
dc.identifier.issn2322-2050
dc.identifier.issn2322-2778
dc.identifier.urihttp://jopp.gau.ac.ir/article_156.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/227559
dc.description.abstractبه‌منظور بررسی اثرات رقم و تراکم بوته بر سرعت و روند پر شدن دانه، عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا چیتی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1386 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی (تبریز) به اجرا در آمد. سه رقم خمین، G-14088 و 11816 (امیدبخش) در چهار تراکم 14، 20، 30 و 60 بوته در مترمربع در مزرعه کشت شدند. در این بررسی با استفاده از یک مدل خطی دو تکه‌ای، پارامترهای مربوط به پر شدن دانه ارزیابی گردید. چهار پارامتر سرعت پر شدن دانه، زمان رسیدگی وزنی، حداکثر وزن دانه و دوره مؤثر پر شدن دانه به‌طور معنی‌داری تحت‌تأثیر اثر متقابل رقم و تراکم قرار گرفتند، به‌طوری‌که بیش‌ترین مقادیر این چهار پارامتر از رقم خمین در کم‌ترین تراکم (14 بوته در مترمربع) به‌دست آمد. این پارامترها در ارقام خمین و G-14088 با افزایش تراکم بوته در واحد سطح، کاهش معنی‌داری یافتند. بین ارقام لوبیا و نیز بین تراکم‌های مختلف از نظر همه صفات مربوط به عملکرد و اجزاء عملکرد اختلاف معنی‌داری وجود داشت اما اثر متقابل رقم و تراکم فقط در مورد صفات تعداد روز تا رسیدگی، تعداد نیام در بوته، وزن صددانه، عملکرد دانه در هکتار و درصد پروتئین دانه معنی‌دار بود، به‌طوری‌که همه این صفات (به‌جز عملکرد دانه) با افزایش تراکم بوته در واحد سطح، کاهش یافتند اما زیادی تراکم و افزایش تعداد غلاف در مترمربع، همه آن‌ها را جبران نموده و در نهایت عملکرد دانه در هکتار که مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین پارامتر محسوب می‌شود با افزایش تراکم افزایش یافت و بیش‌ترین عملکرد دانه نیز از رقم خمین در تراکم 30 بوته در مترمربع به‌دست آمد. رقم خمین به‌دلیل برخورداری از بیش‌ترین سرعت پر شدن دانه، دوره مؤثر پر شدن دانه، حداکثر وزن دانه، تعداد دانه در بوته، وزن صددانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه، مناسب‌ترین رقم در منطقه و تراکم 30 بوته در مترمربع به‌عنوان تراکم مطلوب شناخته شد.fa_IR
dc.format.extent306
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانfa_IR
dc.publisherGorgan University Of Agricultural Sciences anden_US
dc.relation.ispartofمجله پژوهش‌های تولید گیاهیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Plant Production Researchen_US
dc.subjectلوبیاfa_IR
dc.subjectرقمfa_IR
dc.subjectتراکمfa_IR
dc.subjectسرعت و طول پر شدن دانهfa_IR
dc.titleتأثیر سطوح مختلف تراکم بر سرعت و روند پر شدن دانه، عملکرد و اجزاء عملکرد در ارقام لوبیا چیتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشیfa_IR
dc.citation.volume18
dc.citation.issue1
dc.citation.spage69
dc.citation.epage88


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد