دوره 10, شماره 23

 

ارسال های اخیر

 • مفاهیم و عملکردهای حالت صرفی "رایی accusative" در زبان پارسی باستان 

  مقدم, آژیده (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  پارسی باستان و اوستایی دو زبان خواهر از مجموعه زبان های ایرانی باستان اند که آثاری از آن ها به دست ما رسیده است. ویژگی برجستهء این زبان ها تصریفی بودن آن هاست، بدین معنی که نقش دستوری آن دسته از اجزای زبان که تحت مقولهء ...

 • بررسی سمبولیک اجتماعی- مذهبی داستان کوتاه "آن سوی بوته ها" اثر فارستر 

  فراهانى, على اکبر خمیجانى (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  باور کلی گروهی در ایران آنست که مردم کشورهای غربی، مخصوصأ دانشمندان، فلاسفه، و شخصیت های ادبی، افکارمادی داشته و از سکولاریزم حمایت می کنند و انتظار می رود که در آثار ادبی نیز مادیگرایی و سکولاریزم تبلیغ شود. به همین ...

 • رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی 

  صدرزاده, ماندانا (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  در تاریخ آموزش زبان ها، روش سمعی بصری و رویکرد ارتباطی در دیدگاه های خود نسبت به فرایند آموزش و یادگیری چالش های پردامنه ای را برانگیخته اند. به ویژه آن که رویکرد ارتباطی در تقابل با روش های آموزشی پیشین- روش دستور ...

 • شیوهء یادگیری مستقیم در بستر آموزش الکترونیکی " 

  حقانى, نادر (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  توجه بیش از حد شیوهء "دستور- ترجمه " به متون ادبی و تأکید آن بر انتقال و تعمیق مهارت های کتبی خواندن و نوشتن، به عنوان مهارت های اصلی در آموزش زبان، به تدریج موجبات انتقاد نسبت به این شیوه را فراهم آورد. تحولات قرن ...

 • بررسی ترجمهء لغات و اصطلاحات اسلامی (فارسی- فرانسه) 

  جوان, محمود (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  در این مقاله سعی شده است ترجمة لغات و اصطلاحات اسلامی در زبان فرانسه بررسی و نقاط ضعف و قوت آن ها با تجزیه و تحلیل فرهنگ های لغت معتبر مشخص شود. یکی از شاخص های مهم تفاوت ترجمهء متون وجود لغات و اصطلاحات تخصصی است. در ...

 • جهان بینی رئالیسم 

  آذرى, پرویز معتمدى (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  در ادبیات نوین، که همزمان با آغاز دورهء واقع گرایی است، ناهنجاری و بلاهت به عنوان نمونه هایی از وضع بشر نشان داده می شود. ادبیات واقع گرا یا رنالیسم، ادبیات نوین عصر حاضر است، که سعی در نمایاندن واقعیت دارد. واقع گرایی ...

 • تأثیر منفی زبان انگلیسی بر زبان فارسی از طریق ترجمه های غلط و متون مطبوعاتی 

  مجیدنعمتى (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  زبان انگلیسی و ترجمه از این زبان، به عنوان جزء لاینفک جامعهء ایران و زبان فارسی درآمده است. کثرت و گستردگی ترجمه سبب شده تا زبان فارسی آماج آسیب ها و صدمات متعدد و گوناگونی گردد. مقالهء حاضر به دو موضوع توجه دارد: یکی ...

 • مقایسهء ساختار معلوم و مجهول (جهت فعل) در زبان روسی و فارسی 

  لسانى, حسین (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  رابطهء بین فاعل، مفعول و متمم، بر اساس خاصیت ترکیب پذیری فعل، و عدم وجود چنین رابطه ای (عدم وجود مفعول یا متمم) باعث می شود که افعال در زبان فارسی به دو گروه معلوم و مجهول تقسیم شوند. در زبان فارسی، افعال معلوم افعالی ...

 • تفاوت بین قهرمانان داستانی زن و مرد در آثار توماس هاردی 

  بیاد, مریم (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  در انگلستان، دورهء ویکتوریایی به عنوان دورهء رمان شناخته شده است و موضوعات بحث برانگیز مربرط به آشوب های اجتماعی و جامعه شالردهء این رمان ها راتشکیل می دهند. توماس هاردی، به دلیل استفاده از مضامین داستانی متهورانه ای معروف ...

 • هنر و طبیعت از نظر یوهان لودویک تیک با نگاهی به رمان سفرها ی فرانتیس اشترن، بالد 

  پروان, حسن (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  اگرچه یوهان لورویک تیک "johann ludwigtieck، ادیب بزرگ قرن 19 آلمان برای ما نام آشنایی نیست، ولی در سرزمین آباء و اجدادی خود شخصیت سرشناسی است. او همانند برادران شلگل، نووالیس و آیشن دورف، در زمرهء نویسندگان و ادبای برجستهء ...

 • تأویل نشانه شناختی ساختارگرای شعر "زمستان " 

  انوشیروانى, علیرضا (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  از نظرپی یر گیرو، زبان شناس فرانسوی، همه چیز نشانه است و نشانه شناسی که علم نشانه هاست همهء دانایی و تجربهء انسان را در بر می گیرد. بنابراین بسیاری از حوزه های فکر و اندیشه را می توان در قالب اصول نشانه شناسی بررسی و ...

 • دورهء ادبیات روشنگری در آلمان 

  ذاکرزاده, ابوالقاسم (دانشگاه تهران, 2005-03-21)
  در قرن هجدهم، ادبیات آلمانی در پرتو اندیشهء روشنگری رشد و توسعه یافت و ثمرات دلنشین و آموزنده ای به بار آورد. در آغاز دورهء ادبیات روشنگری، گوتشد تحت تأثیر افکار عقل گرایانهء لایب نیس و ولف قرار داشت. او به تأسی از آن ...