دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مبانی نظم عمومی در قرآن 

  بیروتی, محمد؛ هاشمی, سید محمد (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)
  نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزۀ فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت ...

 • چکیده های انگلیسی 

  پدیدآور نامشخص (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)

 • «مکان» ارزیابی میزان خسارت در دعوای مسئولیت مدنی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران 

  الشریف, محمد مهدی؛ سعیدی, سمیه (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)
  چنانچه قیمت مال تلف‌شده در مکان‌های متفاوت، یکسان نباشد، دادرس در دعوای مسئولیت مدنی با این سؤال روبه‌رو می‌شود که کدام‌یک از این قیمت‌ها باید مورد حکم قرار گیرد. در این مقاله پس از طرح و نقد دیدگاه‌های مختلف، کوشش شده است ...

 • نگرشی فقهی برسقط جنین ناقص از دیدگاه مذاهب پنجگانه 

  موسوی مقدم, سیدمحمد؛ فتاحی, نسرین؛ خادمی, مریم (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)
  شناخت و تشخیص جنین ناقص، از جمله مسائل نو‌پیدایی است که در گذشته وجود نداشته است. اما پیشرفت سریع فناوری و تشخیص مشکلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئلۀ سقط درمانی، به‌عنوان راه نجات و جلوگیری از زندگی مشقت‌بار طفلی مطرح شود ...

 • بررسی انتقادی راه‌حل‌های ارائه‌شده پیرامون تعارض شروط 

  حسینی, عبدالرحیم (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)
  در مبحث تعارض شروط، دیدگاه‌های صاحب‌نظران در ترسیم محل بحث و نزاع پیرامون این مبحث مختلف است، برخی معتقدند محل نزاع در مبحث، تعارض موجود نه بین چند منطوق است و نه بین چند مفهوم، بلکه میان منطوق یکی از شروط است با مفهوم شرط ...

 • محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه 

  رهبر, مهدی (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)
  موضوع اذن شوهر همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز میان فقها بوده است. اصل لزوم استیذان زوجه برای خروج از منزل، با استناد به روایاتی که بیان خواهیم کرد از سوی فقها پذیرفته شده است. سؤال اساسی در این زمینه دربارۀ محدودۀ استیذان ...

 • بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن 

  قاسمی, غلامعلی؛ کردنژاد, نسرین (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)
  حکم مجازات سارق به‌عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سورۀ مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت‌کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید‌گاه‌های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت ...

 • کیفیت اعتبار« قصد قربت» در واجبات تعبدی 

  مسجد سرایی, حمید (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)
  مطابق تعریف مشهور از واجب تعبدی که «قصد قربت» به‌عنوان وجه امتیاز این نوع واجب از سایر اقسام آن در نظر گرفته شده است، نحوۀ اعتبار قصد قربت و لحاظ کردن آن در مأمورٌبه، همواره یکی از مهم‌ترین خاستگاه‌های اختلاف نظر علمای ...

 • واکاوی ادلة نظریه‌های صحت و بطلان بیع در تأخیر ثمن 

  باقری اصل, حیدر (پردیس فارابی دانشگاه تهران, 2014-04-21)
  خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می‌شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش‌بینی شده است، نظریه‌های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن ...