جستارهای فقهی و اصولی

ارسال های اخیر

 • جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر 

  نوروزیان, سید هادی؛ علوی وثوقی, سید یوسف؛ ابراهیمی, علیرضا (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2024-02-20)
  قاعده الزام یکی از قواعد فقهی‌ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیر مسلمانان را نیز شامل می‌شود. آقای سیستانی قاعده‌ی الزام به معنای متداول آن بین فقهاء شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعده ...

 • جستارهایی فقهی پیرامون مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران 

  حسن زاده, محمد (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2024-02-20)
  قانون تجارت ایران؛ مجموعه مدون از باید ها و نباید های فعالیت های تجاری تکاسبی. این قانون همواره به دلیل ابتلاء زیاد جامعه ی شهروندان، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. از آنجا که نظام تجاری مسلمانان موردنظرشرع مقدس ...

 • ارزیابی تحلیلی دیدگاه «مصونیت کیفری (حدود) مجرمان پناهنده به مشاهد مشرفه» 

  امیری, مصطفی؛ امامی, محمد؛ قاسمی, محمد حسن؛ وطن دوست, محمد علی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2024-02-20)
  بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده سپس به این مکان مقدس پناهنده ‌شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می‌گیرد و تا زمانیکه در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می‌یابد؛ اکنون این پرسش مهم رخ می‌نماید ...

 • کنکاشی در گسترة قاعدة شریعت سهله و سمحه 

  مهدوی, حسن (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2024-02-20)
  بحث شریعت سهله و سمحه ازآن‌جهت مهم است که در عصرهای مختلف و به‌ویژه عصر ما، برخی با استناد به این قاعده، روش تسامح و تساهل در امور دینی را برگزیده‌اند. بر اساس این دیدگاه، هرگاه انجام یک تکلیف، دشوار باشد، رعایت آن لازم ...

 • تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع 

  صداقت, سید علی؛ گنج بخش, محمود؛ معصومی نیا, علی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2024-02-20)
  امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست و یا دشواری‌های فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آن‌که به نظر مشهور میان فقها، «تعیین قرارداد مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط ...

 • حکم شرعی بزرگداشت نوروز با توجه به منابع حدیثی فریقین 

  اکرامی, احمد (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-11-22)
  بزرگداشت نوروز از دیرباز مورد توجه ساکنان حوزه تمدنی ایران بوده است؛ اما پس از ظهور اسلام همواره حکم شرعی تکریم نوروز مورد مناقشه متشرعان و به‌خصوص فقها بوده است. آنچه در خصوص این حکم تاکنون بیان شده است ردّ کلی یا قبول ...

 • جستاری درباب ضوابط وهن دین براساس تحلیل فتاوای مستند به وهن 

  فخلعی, محمدتقی؛ حسینی یار, حسن؛ عابدی سرآسیا, علیرضا (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-11-22)
  وهن دین از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه‌ای که می‌توان از حرمت وهن به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. لیکن به دلیل فقر بحث‌های نظری، ابعاد این قاعده به درستی تبیین نشده، ...

 • شاخصه‌های شناخت روایات افتائی از تعلیمی 

  موسوی مهر, سید محمدحسن؛ جواهری, محمد رضا؛ عنایتی راد, محمد جواد؛ صادق زاده طباطبائی, سید محمود (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-11-22)
  یکی از تقسیمات مطرح شده در ارتباط با روایات، تقسیم آن به روایات افتائی و تعلیمی است، روایات افتائی به روایاتی اطلاق می‌شود که صرفا بیان کننده وظیفه فعلی فردِ سؤال کننده است در مقابلِ روایات تعلیمی که بیان کننده حکم کلی به ...

 • اصالت ابتنای حسی 

  بهرامی اقدم, حسین (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-11-22)
  یکی از اصول و قواعدی که برخی از علما به ویژه فقها در روند استنباط در امور نقلی از آن بهره می‌برند، قاعده ترجیح حس در محتمل الحس و الحدس یا اصالت حس است. طبق این نظر در دوران بین حسی بودن یک امری یا حدسی بودن آن در جایی که ...

 • تأثیر دیدگاه‌های فقهی اخباریان بر عدم حضور اجتماعی زنان 

  مشهدی علی پور, مریم (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-11-22)
  آشنایی با مکتب فکری فقها و فضای فرهنگی جامعه و تأثیر آنها بر مباحث زنان در طول تاریخ یکی از پیش‌نیازهای داوری درباره دیدگاه اسلام در مسأله زنان است. یکی از مکاتب تأثیرگذار در این زمینه، مکتب اخباری‌گری است. درمطالعه حاضر ...

 • اندیشه اخباری زمینه‌ساز تضعیف رویکرد فقه مقارن 

  نادری, رسول (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-11-22)
  قبل از بروز اندیشه اخباری، فقه مقارن در کامل‌ترین حالت خود، در فقه امامیه حضور داشته‌است؛ یعنی نقل اقوال و ادله مذاهب مختلف فقهی و نقد و بررسی آنها بر اساس مبانی هر مذهب و این یعنی حضور پررنگ فقه مقارن در دوره قبل از اندیشه ...

 • تبدّل مخصصات منفصل به متصل 

  قنبری شیخ شبانی, حسن (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-11-22)
  از مسائل کاربردی و درعین‌حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به‌خوبی نمایان است. با تطور و رشد علم اصول دیدگاه­ها و نظرات گوناگونی در این بحث پدید آمده که یکی از آن‌ها ...

 • تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین 

  علیزاده مقدم بیرکی, محمدرضا؛ الهی خراسانی, مجتبی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-08-23)
  اهتمام فقه اسلامی به نجات و درمان جان انسان‌ها بر کسی پوشیده نیست اما میزان اهتمام فقه به نجات و درمان حیوانات و جواز صرف بیت‌المال در این خصوص، محل تأمل و پرسش است. این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی و به اتکای مصادر فقه و ...

 • قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست 

  جوادی, سیدهادی؛ فخلعی, محمد تقی؛ سلطانی, عباسعلی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-08-23)
  تلاش‌های مخرب و فعالیت‌های بی‌ضابطه از سوی برخی موجب ویرانی محیط‌زیست و نابودی منابع آن شده است. این مسئله خطرات جدّی برای حیات فعلی بشر و نسل‌های آینده به بار آورده است. در این زمینه کاستی‌ها و مشکلات تقنینی ناشی از نبود ...

 • تحلیل و بررسی نظریه «حجیت خبر واحد در صورت موافقت با روح قرآن و سنتِ قطعی» 

  درگاهی, مهدی؛ میرزائی کلان, رضا (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-08-23)
  مبانی حجیت خبر واحد توسط اصولیان معاصر به ­تفصیل در خلال بحث «قطع و ­ظنّ» در کتب ­اصولی مطرح گشته است و معیارهای مختلفی در اخذ به روایات آحاد همچون وجود قرائن قطعی، ثقه­ بودن­ راویانِ­ سلسله سند و اطمینان به­ صدور ارائه‌ ...

 • امکان‌سنجی استفاده از قاعده لاضرر در تحلیل پدیده‌ دوپینگ 

  میرزایی, زینب؛ موحدی محب, مهدی (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-08-23)
  دوپینگ در اشکال متنوع خود، یکی از چالش‌های نوآمد در زیست اجتماعی بشر مدرن است و از زاویه‌دیدهای میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای گوناگون نظیر پزشکی ورزش،[1] اخلاق اجتماعی،[2] حقوق پزشکی،[3] حقوق ورزش،[4]  فقه اجتماعی و حقوق جزا ...

 • از تزاحم تا تکامل : مطالعه تطبیقی نظریات و مبانی حقوق محیط زیست با قاعده لاضرر . 

  عباسی مقدم, مصطفی؛ غلامی نژاد, فهیمه (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-08-23)
  قاعده لاضرر در فقه محیط زیست با تمرکز بر آیات قرآنی دال بر قاعده لا حرج و روایت مربوط به سمرۃ بن جندب که از پیامبرگرامی اسلام نقل شده ، عدم ثبات مبانی حقوق محیط زیست کنونی را هدف قرار داده است. در این پژوهش ، با روش توصیفی ...

 • تدوین یا کشف نظام و پیامدهای آن در اجتهاد 

  ضیایی فر, سعید (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-08-23)
  برخی بر این باورند که باید نظام‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و ... را مانند حکم شرعی استنباط کرد و در مقابل برخی استنباط نظام را خارج از قلمروی فقه و امری موهم دانسته‌اند. در این مقاله، ابتدا میان چند امر تفکیک شده است: یک: ...

 • تعیین قاضی در فقه امامیه در مقایسه با نظام قضایی موجود 

  امیری, مصطفی؛ وطن دوست, محمدعلی؛ حق پناه, رضا (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-08-23)
  براساسِ ادعای اجماع مطرح‌شده دربارۀ ولایت تعیین قاضی، اختیار این امر برعهدۀ مدعی قرار داده شده‌است، ولی درمقابل، علاوه‌بر اجرا نکردنِ این قول در نظام قضایی کنونی، برخی دیگر از فقها این مهم را در اختیار حاکم و حکومت قرار ...

 • الملخص 

  پدیدآور نامشخص (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - شعبه خراسان رضویIslamic Propagation Office of Qom Seminary, Khorasan Razavi Branch, 2023-05-22)

View more