مرور دوره 14, شماره 3 بر اساس تاریخ انتشار

 • «قاعدۀ مدیریتی رعایت تناسب مشاغل با توانمندی‌ها در رهنمودهای امام علی علیه‌السلام» 

  لطفی, جواد؛ نقی‌زاده, حسن؛ رحیم‌نیا, فریبرز؛ اسدی اصل, علی (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2017-09-23)
  رهنمودهای علوی ذخیرۀ ارزشمندی در عرصۀ مدیریت نوین است که در این عصر با رویکرد مطالعات میان‌رشته‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این رهنمودها گاه در قالب یک سلسله قضایا یا قواعد کلی ارائه شده است که با توجه به آن، این ...

 • واکاوی تواتر اجمالی و گستره دلالت آن 

  حسینی زیدی, سید ابوالقاسم؛ روشن ضمیر, محمّدابراهیم (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2017-09-23)
  از آن‌جا که تواتر روایات یکی از راه‌های اطمینان به صدور آن‌هاست، عالمان دانش درایه، پژوهش های دراز دامنی درباره آن انجام داده‌اند اما در باره یکی از گونه های نوپیدای آن با عنوان «تواتر اجمالی» تعریف جامع و مانعی ارائه نشده ...

 • ارزیابی نظریه روان کاوی فروید از منظر معارف وحیانی به ویژه نهج البلاغه 

  رضایی هفتادر, حسن؛ نصیریان, صفر (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2017-09-23)
  نظریه روان کاوی فروید، یکی از نظریات مهم در قرن نوزدهم بوده که تأثیر شگرفی در تربیت داشته است. این نظریه از منظر روش، بر روش تجربه گرایی در غرب تکیه دارد و از منظر ماهوی، با مکتب مادی گرای اومانیسم هم سان است. نظریه پیش ...

 • تأثیر مبنای لایه لایه بودن معنا در قرآن در تفسیر واژه های «شهاب» و «سبع سموات» از منظر علامه طباطبایی 

  قاسم پور, محسن؛ فهیمی تبار, حمیدرضا؛ عطوفی سلمانی, ابوالفضل (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2017-09-23)
  چکیده:مبنای اعتقاد به لایه لایه بودن معنا در تفسیر قرآن از منظر علامه ی طباطبایی به این معناست که هر یک از صور و گونه های ترکیبی کلام الهی که امکان نگاه مستقل را داشته باشد می تواند حجت و معتبر تلقی شود به گونه ای ...

 • خطوط اصلی ارتباطی در سوره بقره 

  اسمعیلی صدر آبادی, مهدی؛ برومند, محمد حسین؛ جودوی, امیر (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2017-09-23)
  ی یکی از مباحثی که توجه قرآن پژوهان را به خود جلب نموده و بنوعی زیباترین ویژگی‌های قرآن را رقم زده بحث وجود ارتباط، انسجام و تناسب میان آیات سور است. طرفداران این دیدگاه معتقدند هر سوره دارای هدف یا اهداف خاصی است که تمامی ...

 • جریان فکری ادب و بازخوانی دلایل اخراج و بازگشت احمد برقی به قم 

  شیرزاد, محمدحسن؛ شیرزاد, محمدحسین؛ نورائی, محسن (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2017-09-23)
  احمد بن محمد بن خالد برقی از جمله چهره‏ های شاخص امامیه در سده سوم است که بنابر نظر رجال‏ شناسان امامی، به دلیل نقل از راویان ضعیف و اعتماد به روایات مرسل، توسط احمد بن محمد بن عیسی اشعری از قم اخراج شده و پس از گذشت زمان، ...

 • آسیب‌شناسی کاربست روایات نبوی در تفسیر کشاف با تکیه‌بر ساختارهای صرفی و نحوی 

  امانی, رضا؛ فریادرس, خدیجه؛ فریادرس, محسن (دانشگاه الزهراء(س)Alzahra University, 2017-09-23)
  عموماً زمخشری در تفسیر کشاف برای فهم معنای آیه از روایات نبوی استفاده می‌کند؛ یکی از این موارد، در زمینه علوم ادبی است که از میان رسته‌های مختلف این علم می‌توان به ساختارهای صرفی و نحوی اشاره داشت. در این راستا، مقالۀ حاضر ...