پژوهشنامه سبک زندگی

ارسال های اخیر

 • شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های توازن زندگی-کار با رویکرد سبک زندگی ایرانی-اسلامی 

  محمدی, مصطفی؛ اسدی, اسماعیل؛ دانشفرد, کرم اله (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2023-02-20)
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توازن زندگی-کار با شناسایی ابعاد و مؤلفه‌ها با رویکرد سبک زندگی ایرانی- اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و در زمره پژوهش‌های آمیخته اکتشافی محسوب می‌شود. در مرحله کیفی، ...

 • وضعیت‌شناسی حجاب و الزام به آن در سبک زندگی دانشجویی 

  پدیدآور نامشخص (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2023-02-20)
  با افزایش موج دانشجویی در چند دهه گذشته شاهد ظهور و بروز سبک زندگی منحصر به فردی حول چنین موجودیتی در جامعه بوده‌ایم که پژوهش حاضر حول بُعد حجاب آن متمرکز شده است. با توجه به نقش پررنگ دانشجویان در تغییرات اجتماعی و از سوی ...

 • تحلیل محتوای کتاب‌های تفکر و سبک زندگی دوره اول متوسطه حرفه‌ای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه بر اساس مؤلفه‌های تنظیم هیجان 

  اقبالی, علی؛ عظیمی, محمد (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2023-02-20)
  تنظیم هیجان به‌مثابه فرآیندی تعریف شده است که افراد می‌توانند به‌وسیله آن ماهیت، سیر و بیان هیجان‌ها را شناسایی، ارزیابی و تحت تأثیر قرار دهند. افراد دارای ناتوانی ذهنی مشکلاتی را در تنظیم هیجان تجربه می‌کنند. بر این اساس، ...

 • نقش میانجی خودکنترلی و معنای زندگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی با تعارض زناشویی 

  لطفی امیری, زینت؛ قربان پور لفمجانی, امیر؛ پورصفر, علی (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2023-02-20)
  از جمله مشکلات زوجین، تعارضات زناشویی است که در صورت حل‌وفصل نشدن می‌تواند زمینه‌ساز طلاق گردد. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی خودکنترلی و معنای زندگی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و تعارض زناشویی است. روش پژوهش ...

 • مقایسه تاثیر دو رویکرد درمان یکپارچه توحیدی و رویکرد هیجان مدار بر بهبود احساسات مثبت زنان متاهل نسبت به همسر 

  شریفی نیا, محمدحسین؛ چوپانی صوری, مراد (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2023-02-20)
  هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه میزان اثربخشی گروه درمانی با رویکرد یکپارچه توحیدی و درمان هیجان‌مدار بر بهبود احساس مثبت زنان متاهل نسبت به همسران‌شان انجام گرفت. روش: طرح پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و ...

 • رابطه سبک زندگی اسلامی با صبر در جوانان 

  ملازاده نوران, افسون؛ شعاع کاظمی, مهرانگیز (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2023-02-20)
  پژوهش حاضر باهدف بررسی همبستگی کانونی سبک زندگی اسلامی با صبر در دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلامشهر انجام شد. روش مطالعه توصیفی- همبستگی بود که 316 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اسلامشهر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب ...

 • چکیده‌ها و صفحات پایانی 

  پدیدآور نامشخص (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-08-23)

 • صفحات نخست، شناسنامه علمی، مجوز و فهرست مقالات 

  پدیدآور نامشخص (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-08-23)

 • اصول مدیریت زمان در سبک زندگی اسلامی 

  قطبی, ثریا؛ جعفری, فریده (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-08-23)
  سبک زندگی اسلامی مجموعۀ رفتارهای قابل مشاهده و بیانگرانانه است که به لحاظ نظری معلول باورها و ارزشهای اسلامی در ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان می باشد. یکی از مولفه‌های اساسی در سبک زندگی اسلامی چگونگی گذراندن عمر و ...

 • آسیب شناسی مصرف رسانه‌های اجتماعی در کاربران حوزوی در حوزه اخلاقِ فردی 

  فدایی, مهدی (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-08-23)
  طلاب به عنوان گروه‌های مرجع در جامعه به شمار می‌روند، لذا انتظار می‌رود بیش از دیگران مراقب گفتار، رفتار وکردار خود در شبکه‌های اجتماعی باشند. آن‌ها موظف هستند در کنشگری خود‌، استانداردهای رفتاری را در عمل به کاربران نشان ...

 • واکاوی پدیدارشناسانه فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج 

  شهریاری, مرضیه (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-08-23)
  پژوهش حاضر با هدف فهم فرآیند غیرنهادی شدن ازدواج در میان افرادی که تجربه و آشنایی با این مسأله را داشته‌اند و انگیزه‌های اصلی آنان از انجام چنین عملی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی انجام شده است. به این منظور با 14 نفر ...

 • ویژگی‌های تاثیر افعال اختیاری انسان بر تکوین از منظر آیات و روایات با تاکید بر سبک زندگی اسلامی 

  جعفرزاده, مهدی؛ جعفرزاده, علی (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-08-23)
  تاثیرات تکوینی افعال نیک و بد انسان از منظر آیات و روایات، ویژگی‌هایی دارند. شناخت این ویژگی‌ها اولین گام در طراحی و پذیرش اجتماعی الگوهای رفتاری و سبک زندگی اسلامی است. بر اساس این تحقیق که در مقام گردآوری به روش کتابخانه‌ای ...

 • نگرشی بر نمادها و کارکردهای آن از نگاه مردم شناسی 

  ولی زاده علی آبادی, زهرا (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-08-23)
  با بررسی نمادها در هر فرهنگی می توان به باورداشت‌ها، عقاید، و شبکه‌های ارتباطی آن مردم دست یافت.می توان رفتارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و روانی اقوام گوناگون را معناشناسی و تحلیل کرد. این بدان معناست که نمادها تجلی حس ...

 • تجربۀ زیستۀ زنان از راهبردهای برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری 

  روشنی, شهره (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-08-23)
  مهم‌ترین نقش زنان در سبک زندگی اسلامی نقش مادری و تربیت فرزند است؛ اما امروزه بسیاری از زنان به در کنار نقش مادری، به دلیل اشتغال، موظف به ایفای صحیح نقش شغلی نیز هستند و از این‌رو برقراری تعادل بین نقش شغلی و مادری اهمیتی ...

 • چکیده‌ها و صفحات پایانی 

  پدیدآور نامشخص (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-02-20)

 • اسماء الهی و زندگی: چشم‌انداز قرآنی و روان‌شناختی در باب عفو 

  فعالی, محمد تقی (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-02-20)
  اسم جامع رحمان در چیدمان عالم پس از اسم شریف الله جای دارد و با تجلی و سریان خود، همۀ اسم‌های دیگر را رقم می‌زند. بر این اساس، رحمت و عفو در تاروپود این هستی سیلان دارد. خداوند، هم خود بخشایش‌گر است و هم آدمیان را به این ...

 • نقش نظم در رابطۀ زوجین در استحکام عشق زناشویی 

  زارعان, منصوره؛ روشنی, شهره (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-02-20)
  سبک زندگی اسلامی، خانواده‌‌محور است و استحکام عشق در رابطۀ زناشویی، اصلی مهم در پایداری خانواده است. ازاین‌‌رو پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ نقش نظم در رابطۀ زوجین در استحکام عشق در زندگی زناشویی صورت گرفته است. پژوهش به روش ...

 • سبک زندگی به‌مثابۀ عامل میانجی دین و سلامت 

  قربانی, امیر (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-02-20)
  الگوهای متنوعی برای تبیین پدیده‌ها و روابط بین آنها به کار می‌‌رود. یک نمونۀ رایج از این الگوها، متغیرهای مختلف را در قالب الگوی میانجی به هم مرتبط می‌‌سازد. بنابراین الگو، عامل میانجی رابط بین دو متغیر است و تبیینی از ...

 • الگوی همزیستی مسالمت‌آمیز با مخالفان بر اساس سبک زندگی اسلامی 

  امام, سید محمد؛ امام, سید محمدرضا؛ کریمی‌نیا, محمدمهدی؛ بیاتی, محمدحسین (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-02-20)
  امروزه با توجه به گسترش روابط بشری ضرورت آشنایی با الگوی همزیستی مسالمت‌آمیز با مخالفان بیشتر احساس می‏گردد. پس از تحقیق در منابع دینی در می‏یابیم که الگوی رفتاری همزیستی مسالمت‌آمیز با مخالفان دینی بر اساس اطاعت نکردن و ...

 • سبک زندگی سازمانی با رویکرد شناسایی مؤلفه‌های سازمان معنویت گرا در دانشگاه 

  رستمی, زینب؛ افراسیابی, رویا؛ سلیمان پورعمران, محبوبه (دکتر محمّدتقی فعّالیmohammadtaghi faali, 2022-02-20)
  این مقاله به بررسی سبک زندگی سازمانی با رویکرد شناسایی مؤلفه‌های سازمان معنویت‌گرا در دانشگاه‌‌های خراسان شمالی می‌پردازد. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش متخصصان و اساتید علوم ...

View more