مرور دوره 25, شماره 52 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 12 از 12

 • بهبود پایداری گذرای سیستم‌های قدرت با استفاده از کنترل فازی STATCOM 

  غفوری, علی رضا؛ ذوالقدری, محمدرضا؛ احسان, مهدی (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)
  سیستم‌های قدرت امروزی به‌علت گسترش و پراکندگی روزافزون و طرح مسائلی چون تجدید ساختار، در حال تغییر و تحول‌اند. با استفاده از سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (FACTS)می‌توان کنترل‌پذیری و پایداری سیستم‌های قدرت را ...

 • ارائه‌ی یک مدل بهبود یافته و چگونگی تعیین ضرایب آن برای تخمین اثرات ولتاژ غیرسینوسی بر توان مصرفی بار 

  باقری, رضا؛ شکرالهی مغانی, جواد؛ قره پتیان, گئورگ (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)
  هارمونیک‌بودن ولتاژ تغذیه سبب افزایش توان و انرژی مصرفی بار می‌شود که این خود به‌منزله‌ی ایجاد اثرات سوء اقتصادی برای مشترک است، در حالی که میزان این اثرات اقتصادی و نقش تجهیزات بهبوددهنده‌ی کیفیت برق در کاهش توان و انرژی ...

 • مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه ی ورود و ارائه‌ی الگوریتمی با دقت بالا و حجم محاسباتی کم 

  نادری شاهی, سینا؛ صادقی, خسرو؛ عمادی, محمد (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)
  در این نوشتار ابتدا الگوریتم‌های طیفی تخمین زاویه‌ی ورود ـ شامل روش‌های شکل‌دهنده‌ی پرتوو روش‌های مبتنی بر زیرفضا ارائه شده است. بازدهی الگوریتم‌ها در شرایط گوناگون (نظیر حساسیت به S‌N‌R، تعداد المان‌ها، تعداد داده‌های ...

 • حمله‌ی تمایز بر نوع ساده‌شده‌ی رمز دنباله‌یی 128- WG 

  شادمان, اعظم؛ مهاجری, جواد؛ سلماسی زاده, محمود (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)
  الگوریتم رمز دنباله‌یی (Welch - Gong) WG، یک الگوریتم رمز با کلیدی با طول متغیر ۸۰، ۹۶، ۱۱۲ و ۱۲۸ بیت است که با هدف شرکت در گروه ۲ پروژه‌ی eSTREAM طراحی شده است. در این نوشتار به تحلیل الگوریتم رمز دنباله‌یی 128- WG، و ...

 • چکیده انگلیسی مقالات 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)

 • فهرست انگلیسی مقالات 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)

 • مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه 

  پاینده, علی؛ احمدیان, محمود؛ عارف, محمدرضا (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)
  توزیع نابرابر احتمال رخداد سمبل‌ها و وجود وابستگی (حافظه ) در تولید سمبل‌های منبع، دو عامل اصلی ایجاد افزونگی در دنباله‌ی خروجی منبع‌اند که باعث افزایش نرخ ارسال می‌شوند. از آنجا که این افزونگی در دنباله مستتر است، نمی‌توان ...

 • مطالعه و بررسی تطبیقی ساختار‌های جبران ساز برای سیستم‌های ADSl 

  پاکروان, محمد رضا (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)
  موضوع این پژوهش مطالعه، تحلیل و بررسی ساختارهای مودم‌های A‌D‌S‌L، مدل‌سازی و تحلیل رفتاری آنها و خصوصاً ساختار جبران‌ساز آنها است. برای جبران‌سازی روش‌های متفاوتی ارائه شده است که مبانی آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. ...

 • فهرست فارسی مقالات 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)

 • شناسنامه مجله 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)

 • بررسی تأثیر محل خطا بر نوسانات بین‌ناحیه‌یی در سیستم‌های قدرت تحت استرس 

  حسامی نقشبندی, علی؛ کاظمی, احد؛ مدیر شانه چی, حسن (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)
  سیستم‌های قدرت تحت استرس هنگامی که در معرض اغتشاش‌های مختلف قرار می‌گیرند، رفتارهای دینامیکی پیچیده‌یی نظیر نوسانات بین‌ناحیه‌یی از خود بروز می‌دهند که با ابزارها و روش‌های مبتنی بر خطی‌سازی نمی‌توان آنها را به‌درستی تحلیل ...

 • طراحی کنترل‌کنندهی تکه‌تکه‌ی H برای سیستم‌های تکه‌یی مستوی 

  مولائی, بهروز؛ موبد, محمد (دانشگاه صنعتی شریفSharif University of Technology, 2010-02-20)
  موضوعِ این پژوهش، طراحی کنترل‌کننده‌یِ تکه‌تکه‌ی خطی‌دینامیکی از نوع تکه‌تکه‌ی Hبرای سیستم‌های تکه‌تکه‌ی مستوی است. مسئله‌ی اصلی به‌صورت مجموعه‌یی از مسائل طراحی کنترل‌کننده‌های H در نظر گرفته می‌شود و نشان داده می‌شود که ...