دوره 11, ویژه نامه

 

ارسال های اخیر

 • استقرار دانشگاه ناب و ارزش آفرین 

  ریاضی, زهره؛ طهماسبی بلداجی, فاطمه؛ گلبارانی, پریسا (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  مطالعه حاضر باطراحی و استقرار الگوی دانشگاه ناب و ارزش آفرین انجام شده است. این پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع میدانی و کتابخانه ای بود. جامعه آماری تحقیق شامل 46 نفر از خبرگان، صاحب نظران، متخصصان و مطلعین ...

 • شناسایی عوامل موثر بر رشد اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران از نظر صاحب نظران به منظور ارائه مدل مناسب 

  امینی, زهرا؛ حنیفی, فریبا؛ ایمانی, محمدنقی (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بررشد اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران از نظر صاحبنظران به منظور ارائه مدل مناسب انجام شد. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها جزء تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی ...

 • ارائه مدل رهبری عملکرد در وزارت آموزش و پرورش 

  حسن پور, الهه؛ ایمانی, محمد نقی؛ اولادیان, معصومه (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل رهبری عملکرد در وزارت آموزش و پرورش بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی– بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی– همبستگی و از نظر نوع داده، آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری ...

 • واکاوی بسترهای ایجاد و توسعه تضمین کیفیت در آموزش عالی اروپا 

  ساعدی, عاطفه؛ عباس پور, عباس؛ فراستخواه, مقصود؛ نیستانی, محمد رضا؛ عبداللهی, حسین (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  پژوهش حاضر با هدف، تحلیل بستر تاریخی، چگونگی شکل‌گیری و توسعه سیستم تضمین کیفیت آموزش عالی در حوزه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور دو سوال پژهشی مد نظر قرار گرفت: "الف) چه زمینه‌ها و بسترهایی سبب ایجاد و توسعه ...

 • بررسی شناسایی مولفه های رهبری خدمتگزار در آموزش و پرورش استان تهران 

  عسکری دئفه, جعفر؛ صالحی, محمد؛ یوسفی سعیدابادی, رضا (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های رهبری خدمتگذار در آموزش و پرورش استان تهران بود؛ روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده، کیفی بود. جامعه آماری پژوهش، خبرگان دانشگاهی و مسئولین آموزش‌ و پرورش بودند که به روش ...

 • تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری و بار شناختی در درس زیست شناسی 

  غریبی, فرزانه؛ ناطقی, فائزه؛ موسوی پور, سعید؛ سیفی, محمد (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  روش های نوین تدریس مبتنی بر فناوری های جدید مانند واقعیت افزوده در پی ارایه فرصتهایی جهت انتقال اطلاعات، بهبود یادگیری و کاهش مشکلات یادگیری می باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش به روش واقعیت افزوده بر یادگیری، یادداری ...

 • بررسی نیاز سنجی آموزشی پرستاران در زمینه مدیریت پرستاری بحران در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر اساس مدل جنینگز 

  صنوبری, محمد؛ هواخور, ناهید (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  پرستاران اولین گروه مواجه با آسیب دیدگان در بیمارستان ها می باشند، بنابراین نیاز به آموزش های تخصصی در زمینه مدیریت بحران جهت کاهش تلفات و جایگزینی حادثه دیدگان بدون فوت وقت ضروری است. در مطالعه حاضر مدیریت بحران ...

 • شناسایی مؤلفه‌های مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده گرایی 

  رضایی, محمد؛ احمدی, امینه؛ باقری, مهدی (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های مدارس هوشمند بر اساس رویکرد سازنده گرایی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش­های آمیخته (کمی و کیفی ) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل ...

 • مدلسازی مولفه‌های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش عالی مازندران از دیدگاه اعضای هیات علمی 

  غضنفری, سکینه خاتون؛ یوسفی سعیدآبادی, رضا؛ فلاح, وحید (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  منابع انسانی سرچشمه خلاقیت و تولید یک سازمان هستند. آنها نقش مؤثری را در توسعه و افزایش بهره­ وری سازمان­ها ایفا می­کنند. هدف از پژوهش حاضر، مدلسازی مولفه های موثر نظام مدیریت منابع انسانی بر انتصاب مدیران در مراکز آموزش ...

 • تاثیر هوش اخلاقی بر خودآگاهی دانش آموزان با رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی به منظور ارائه مدل 

  دلبری, سید هادی؛ فلاح, وحید؛ صفاریان همدانی, سعید (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  هدف این پژوهش تاثیر هوش اخلاقی برخودآگاهی دانش آموزش بارویکرد تعلیم وتربیت اسلامی به منظور ارائه مدل بود.روش پژوهش برحسب هدف،کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده،آمیخته  (کیفی-کمی) ازنوع اکتشافی؛ و برحسب زمان گرداوری داده مقطعی؛ ...

 • ارائه الگوی ارتقای صلاحیت های حرفه ای برای معاونین پرورشی مدارس متوسطه استان بوشهر 

  قاسمی, بهروز؛ خسروی, علی اکبر؛ رشادت جو, حمیده؛ خورشیدی, عباس؛ ناظم, فتاح (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقای صلاحیت­های حرفه­ای برای معاونین پرورشی مدارس متوسطه استان بوشهر انجام پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی–بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی ...

 • ساخت و اعتباریابی سیاهه ادراک ایمان فردی شده 

  محب, احسان؛ شریفی, طیبه؛ عبادی, غلامحسین؛ مکتبی, غلامحسین (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتبار‌یابی سیاهه ادراک ایمان فردی شده است. برای پژوهش نمونه ای با حجم 848 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی جندی شاپور، شهید چمران و طلاب حوزه علمیه به روش نمونه‌برداری تصادفی چند ...

 • بررسی جذابیت های عضویت درشبکه های اجتماعی آنلاین برای دانش آموزان 

  صادقی نسب, ایرج؛ حریری, نجلا؛ نوبهار, منیر؛ باب الحواجی, فهیمه (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  هدف از این تحقیق بررسی جذابیت های عضویت درشبکه های اجتماعی آنلاین برای دانش آموزان بوده است.این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدار شناسی در سال1397 درشهرستان اهواز انجام شد. نمونه گیری هدفمند و داده ها با استفاده از مصاحبه ...

 • الگوی مدیریتی مناسب به منظور آموزش فرهنگ سازمانی در دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه غرب کشور 

  داودیان, بهزاد؛ ملکیان, فرامرز؛ کرم افروز, جواد؛ کاویانی, الهام (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  هدف این تحقیق طراحی الگوی مدیریتی مناسب براساس شناسایی مؤلفه‌ها و روابط فرهنگ سازمانی در دبیرستان‌های متوسطه دوم غرب کشور (استان‌های ایلام، کردستان و کرمانشاه) بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب نوع ...

 • اثربخشی کارورزی مبتنی برخود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای معلمان مورد مطالعه : دانشجو معلمان دختر دانشگاه فرهنگیان استان البرز 

  حبیبی, حلیمه؛ جعفری هرندی, رضا؛ بهرامی, سوسن (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارورزی مبتنی بر خود شرح حال نویسی بر صلاحیت حرفه ای دانشجومعلمان است. این تحقیق کاربردی و از جهت روش، کمی و از نوع آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کارورزی پردیس دخترانه امیرکبیر ...

 • طراحی و اعتبارسنجی الگوی درس کارآفرینی برای دورۀ کارشناسی آموزش ابتدایی مبتنی بر ویژگی‌های ذهنی روانی کارآفرینان آموزشی 

  کمالی, ندا؛ سیف نراقی, مریم؛ نادری, عزت اله (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی درس کارآفرینی در دورة کارشناسی آموزش ابتدایی مبتنی بر ویژگی‌های ذهنی- روانی کارآفرینان آموزشی و ارزشیابی آن از منظر متخصصان ذی‌ربط بود. این ‌تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ابزار از ...

 • شناسایی عوامل توسعه فرهنگ اعتماد معلمان به دانش‌آموزان و والدین در مدارس: مطالعه کیفی 

  صفری, محمود؛ سلیمانی, نادر؛ جعفری, پریوش (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  نتایج تحقیقات پیشین حاکی از آن است که اعتماد در مدارس همکاری، سلامت مدرسه، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و اثربخشی مدرسه را تسهیل می­کند. هدف از این مطالعه شناسایی عواملی است که موجب رشد و توسعه فرهنگ اعتماد معلمان در مدارس ...

 • ارائه مدل پرورش هویت چند فرهنگی دانش آموزان ابتدایی بر اساس نظریه داده بنیاد 

  عباس هاشمی, تیناب؛ شریفی, اصغر؛ ایمانی, محمدنقی (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  این پژوهش به منظور پرورش هویت چند فرهنگی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. روش پژوهش از نظرهدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی، اساتید و نخبگان صاحب نظر در رشته و در بخش کمی 1400نفر ...

 • تأثیر روش تدریس بحث گروهی و سخنرانی بر عملکرد تحصیلی در ماده درسی پداگوژی 

  عزیزی فر, سیده نیوشا؛ حسین پور, محمد (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2020-07-22)
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تدریس بحث گروهی و روش تدریس سخنرانی در ماده درسی پداگوژی بر عملکرد تحصیلی فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای ناحیه یک شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل کلیه فراگیران آموزشگاه فنی و حرفه ای که ...