دوره 10, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • طراحی، اجرا و ارزشیابی بازی اتاق فرار آموزشی توسط همتایان برای ارتقا دانش و مهارت دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

  بیرگانی نیا, مهدیه؛ اسلامی, کاوه؛ ارجمند, رضا؛ ایزدپناه, ماندانا؛ یزدانی نژاد, حمید (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  اتاق­های فرار بازی­های جذاب و تعاملی­ای هستند که در آن شرکت کنندگان در یک اتاق قفل شده قرار می­گیرند و برای فرار باید به صورت تیمی و در محدوده زمانی مشخص معمایی را حل کنند. اتاق فرار می­تواند به عنوان ابزاری برای یادگیری ...

 • تشخیص علائم گفتارفلجی با استفاده از نرم افزار چند رسانه ای بازی در دانشجویان گفتاردرمانی اهواز 

  رحیمی فر, پروانه؛ مرادی, نگین؛ سلطانی, مجید؛ شاطرزاده یزدی, محمدجعفر (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار چند رسانه ای بازی بر تشخیص گفتارفلجی در دانشجویان گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  بود. جمعیت این مطالعه 21 دانشجوی گفتاردرمانی ورودی93 ( 5پسر و 16 دختر) ...

 • بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله‌ای 

  قدم پور, عزت اله؛ میرزایی, فریده؛ جدیدی, سما؛ یوسف وند, مهدی؛ زارعی, زلیخا (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی بازخوردهای مدرس در قالب آموزش مبتنی بر پذیرفتن و پایبندی عملکردی بر راهبردهای مقابله‌ای در دانشجویان پسرانجام گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون ...

 • طراحی و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی فیلم های آموزشی در علوم پزشکی 

  نورافروز, رامین؛ اسلامی, کاوه؛ محمدسلیمانی, سعید؛ ایزدپناه, ماندانا (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  این مطالعه با هدف طراحی فرم ارزشیابی برای بررسی کیفیت و اثرگذاری فیلم های آموزشی در حیطه علوم پزشکی طراحی گردیده است. پژوهش حاضر بر روی بسته های آموزش الکترونیکی با نام بابد انجام گرفت. به منظور بررسی فیلم از جهات فنی از ...

 • نامه به سردبیر: تدبیری برای انگیزش 

  منجزی, سعیده؛ اسلامی, کاوه؛ ارجمند, رضا؛ ایزدپناه, ماندانا؛ خیری, امید (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  انگیزش تحصیلی یک عامل موثر در افزایش یادگیری و کسب موفقیت در دانشجویان است. بنابراین لازم است نظام آموزشی در جهت افزایش انگیزه لازم برای یادگیری و پیشرفت دانشجویان که در نهایت منجر به تربیت افراد کارآمدتر خواهد شد تلاش ...

 • گرایش دانشجویان سال آخر رشته پزشکی در انتخاب رشته تخصصی: تفاوت بین آن‌چه دانشجویان می‌خواهند و آن‌چه جامعه نیاز دارد 

  شکورنیا, عبدالحسین؛ سیدیان, سید سعید؛ بنی اسد, مریم (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  انتخاب رشته تخصص توسط دانشجویان پزشکی موضوع مهمی است زیرا پیامدهای قابل ملاحظه‌ای بر ترکیب و کیفیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان در جامعه دارد. هدف این مطالعه بررسی گرایشات دانشجویان پزشکی سال آخر در انتخاب ...

 • ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان 

  مراغی, الهام؛ حیاتی, فرخنده؛ حیاتی, فرزانه (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  به منظور توسعه یک سیستم آموزشی، ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از طرف متقاضیان آن دارای اهمیت بسزایی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده از دیدگاه گیرندگان خدمات آموزشی با تمرکز بردانشجویان علوم پزشکی ...

 • بررسی ارتباط سبک‌های یادگیری با نمرات آزمون‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی و نتایج آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان در پایان دوره دکتری عمومی 

  ابراهیمی فخار, علی؛ ادهمی مقدم, فرهاد؛ مرآتی, فاطمه؛ صاحب الزمانی, محمد (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  تأثیر توانایی‌های ذهنی و شناختی افراد بر یادگیری بسیار اهمیت دارد. اما یکی از عواملی که می‌تواند مؤثر بر یادگیری باشد سبک‌های یادگیری و تفاوت افراد در این امر است. لذا جهت بررسی سبک‌های یادگیری دانشجویان سال آخر رشته پزشکی ...

 • مقایسه میزان استفاده از سبک‌های یادگیری وارک و شیوه حل مسأله در دانشجویان استعداد درخشان و سایر دانشجویان 

  مسعودی, رضا؛ لطیف, مریم؛ مومنیان, سمیه؛ کریمی, زینب؛ شعوری بیدگلی, علیرضا؛ عباسی, محمد (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  شناسایی سبک‌های یادگیری و شیوه حل مسأله متناسب با استعداد دانشجویان نقش مهمی در یادگیری به فراگیران و نهایتاً اعتلای سطح آموزش آن‌ها ایفا می‌کند. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه میزان استفاده از سبک‌های یادگیری وارک و شیوه ...

 • ارزیابی تدریس ایمنی شناسی به روش کلاس معکوس از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی 

  نامدار احمدآباد, حسن؛ یوسفی طبری, سارا؛ حسینی, سید حمید (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  کلاس معکوس یک مدل برنامه درسی مؤثر و پیشرفته است که سبب یادگیری با دوام و عمیق می‌گردد. این مطالعه برای ارزیابی درس ایمنی شناسی به روش کلاس معکوس از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی خراسان شمالی اجرا شد. در این مطالعه توصیفی_تحلیلی ...

 • پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

  رنجبر, منصور؛ محمدعلیزاده, پژمان؛ صادقی محلی, فروزان؛ رضوی پور, مهران؛ یاسری, علی؛ عمویی, فتانه (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  یادگیری خود راهبر از عوامل مؤثر بر سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان می‌باشد. این پژوهش با هدف پیش‌بینی پذیری سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان بر اساس یادگیری خود راهبر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام پذیرفت.

 • رابطه کیفیت خواب با اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک 

  محمودی, سید عبدالله؛ مسلمی, زهرا؛ قمی, مهین؛ جعفری‌پور, حسن؛ توان, بهمن؛ مسلمی, اعظم (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-09-23)
  خواب فاکتور مهمی برای حفظ سلامت و تعادل روانی است. کیفیت خواب نامطلوب می‌تواند به پیامدهای نامطلوب تحصیلی و صدمه به سلامت جسمی و روانی دانشجویان منجر گردد. از آن‌جا که دانشجویان علوم پزشکی نقش مهمی در بهبود و ارتقای سلامت ...