دوره 10, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • ارتباط بین متغیرهای دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و مرتبط با سطح سلامت با تقاضای ویزیت پزشک عمومی در شهر اصفهان در سال‌های 95-94 

  جهان بین, امیر؛ محمدی, فرزانه؛ رضایتمند, محمدرضا (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-05-22)
  بالا بودن هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان باعث شده است تا سیاست گذران برای مدیریت صحیح‌تر هزینه‌ها به اجرای سیستم ارجاع بپردازند. با توجه به اینکه پزشک عمومی در سیستم ارجاع اهمیت زیادی دارد، می‌توان با تعیین ارتباط بین ...

 • مقایسه‌ی دو روش ارزیابی بر یادگیری درس دارودرمانی و رضایت دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در سال 1393 

  نیکان مهر, مریم؛ اسلامی, کاوه؛ کوتی, لیلا؛ اسلامی, ارمغان (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-05-22)
  برای بررسی تحقق هدف‌های هر نظام آموزشی از روش‌های مختلف استفاده می‌شود. روش مرسوم استفاده از چند کوییز کلاسی و آزمون میان ترم است. نوع دیگری از ارزشیابی، انجام پیش آزمون و پس آزمون در ابتدا و انتهای جلسات است. هدف از این ...

 • یادگیری تلفیقی و اثر بخشی آن در آموزش پرستاری: مطالعه مروری 

  کریمی مونقی, حسین؛ محسنی زاده, سیدمصطفی (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-05-22)
  استفاده از یک الگوی تدریس، به تنهایی قادر به پیشبرد یادگیری نیست و به منظور ایجاد دوره‌های فعال یادگیری و ایجاد زمینه فکر کردن در یادگیرندگان، باید تلفیقی از طیف‌های آموزشی و الگوهای تدریس استفاده کرد. یادگیری تلفیقی، ...

 • رابطه سبک‌های هویت و انگیزش پیشرفت تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان 

  بهادری خسروشاهی, جعفر؛ حبیبی کلیبر, رامین (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-05-22)
  مشغولیت تحصیلی می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سبک‌های هویت و مشغولیت تحصیلی قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه سبک‌های هویت و انگیزش پیشرفت تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. ...

 • شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مطلوب در دانشگاه های علوم پزشکی 

  باقری کراچی, امین؛ قاسمی زاد, علیرضا (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-05-22)
  هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی مطلوب در دانشگاه های علوم پزشکی بود. این پژوهش ،به روش آمیخته انجام شد. در ابتدا روش تحلیل محتوا کیفی برای شناسایی مؤلفه های فرهنگ سازمانی استفاده، و بر مبنای آن مرحله کمی تحقیق ...

 • ایجاد بستر مناسب آموزشی جهت ارنقاء سطح کیفی دانشجویان رشته داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در زمینه شیمی آلی 

  مستوفی, آذر؛ شوشی زاده, محمد رضا؛ دارستانی, ناهید؛ سلمان زاده, شهین؛ بارونی پور, زهره؛ عابدینی, منا؛ امینیان, عبدالله (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-05-22)
  از آنجا که مباحث درسی مربوط به زمینه شیمی آلی در دوره دبیرستان از کتاب های درسی شیمی حذف وخیلی خلاصه به آن پرداخته شده است، با توجه به سختی  و سنگینی مطالب، دانشجویان در گذراندن واحدهای  شیمی آلی در ترم دوم  و سوم دچار ...

 • بررسی ارتباط سبک یادگیری با عملکرد مبتنی بر شواهد در دستیاران بالینی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

  صاحب الزمانی, محمد؛ ادهمی مقدم, فرهاد؛ احمدی, شیوا؛ زارع, محمد؛ حمزه پور, هیرو (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-05-22)
  هدف از این مطالعه تعیین ارتباط سبک یادگیری با عملکرد مبتنی بر شواهد در دستیاران بیمارستان های کرمانشاه بود. مطالعه از نوع همبستگی و به روش مقطعی  بود که روی 65 دستیار بالینی به روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای، به صورت انتساب ...

 • بررسی مشکلات مربیان پرستاری با سابقه بیش از 5 سال در آموزش بالینی 

  ترشیزی, لیلا؛ حسین نژاد, اعظم؛ قلی پور, طاهره؛ شریفی کیا, ایمان (معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهوازJundishapur University of Medical Sciences, 2019-05-22)
  مطالعه حاضر به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربیان پرستاری با سابقه بیش از 5 سال انجام شده است. البته در دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه آموزش عالی به خصوص در زمینه پزشکی و پرستاری رخ داده ولی در ظاهر موانع و مشکلات ...