دوره 2, شماره 5

 

ارسال های اخیر

 • وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) 

  حبیب زاده, طاهر (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-01-21)
  چکیدهبا گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گسترهقراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوققراردادها در گستره فضای مجازی مورد ...

 • پاسداشت بومیان: درآمدی بر حقوق سنتی مردم بومی 

  حبیبا, سعید؛ حبیبی, بهنام (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-01-21)
  چکیدهدر اصطلاح لغوی، واژه فولکلور به معنی فرهنگ عامه و فرهنگ مردم ذکر شده اس ت.جلوهها یا نمادهای فولکلور نیز شامل تولیدات، آثار، خلاقیت، عقاید و سنن گروه یا جامع هایمعین است که با شیو ههای ملموس و غیرملموس ...

 • ماهیت حقوقی ایفای غیر موضوع تعهد 

  طباطبایی, سید محمد صادق؛ اکرمی, زهرا (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-01-21)
  چکیدهیکی از موضوعات مورد اختلاف بین علمای حقوق در بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد،ماهیت حقوقی ایفای غیرموضوع تعهد است. اگرچه تقریباً همهی حقوق دانان در این مسئله که دراین نوع وفای به عهد، تراضی داین ...

 • مفهوم و ماهیت معامله آفست 

  دیانتی نسب, ابراهیم (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-01-21)
  چکیدهدر اواخر دهه 1950 ، قراردادهایی در زمینه فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آندر فروش اقلام گرانقیمت واجد فناوری پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی، هواپیماهای نظامیو تجاری رواج فراوان یافت. هدف ...

 • مطالبه وجه ضمانت نامه های بانکی 

  سلطانی, محمد (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-01-21)
  چکیدهضمانت نامه مستقل بانکی از چند دهه پیش در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار گرفت وهم اکنون در روابط داخلی نیز بهطور گسترده ای جریان دارد. ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی،ماهیتی تضمینی دارد و لذا ...

 • تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان 

  نوری, جعفر؛ آخوندی, عبدالرشید (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-01-21)
  چکیدهتحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است.بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهادمقاله در پی پاسخ به ...