دوره 7, شماره 12

 

ارسال های اخیر

 • بررسی دیدگاه خاورشناسان پیرامون مصادر قرآن 

  علی‌اکبر ربیع نتاج, سید؛ مهدوی آزاد بنی, رمضان؛ الله حلیمی جلودار, حبیب (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 چاپ: مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی, 2012-08-22)
  برخی خاورشناسان پیرامون مصادر و منابع وحیانی قرآن تردید کرده‌، بر آن‌اند که محمد قرآن را از فرهنگ‌های گوناگون، ادیان و اشخاص و کتب مختلف گرفته است و دیگر اینکه قرآن محصول تجربیات شخصی پیامبر و نتیجه افکار او یا القای ...

 • نقد دیدگاه‌های مستشرقان در رابطه با تعارض قرآن و علوم طبیعی 

  عیسی مسترحمی, سید؛ اکبر فراهی بخشایش, علی (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 چاپ: مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی, 2012-08-22)
  برخی از مستشرقان با طرح موضوع تعارض قرآن و علوم طبیعی، شبهاتی در این زمینه مطرح نموده‌اند که بیشتر آنها در حوزة مباحث کیهان‌شناسی و نجوم بوده است. مستشرقانی همچون آنجلیکا نیورث، پائول‌کونیتچ، احمد دلال و ماهر جرّار در ...

 • بررسی دیدگاه مونتگمری وات پیرامون افسانه غرانیق 

  محمد موسوی مقدم, سید؛ حاجوی, علی (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 چاپ: مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی, 2012-08-22)
  ویلیام مونتگمری وات، مستشرق مسیحی، از منظری صرفاً تاریخی و تحلیلی به کند و کاو پیرامون شخصیت و سیره پیامبر و تاریخ صدر اسلام پرداخته و تحقیقات خود را بر پایه تحلیل نقادانه منابع نخستین قرار داده است. آثار برجسته وی با ...

 • نقد شبهات مستشرقان درباره تناسب آیات قرآن 

  زمانی, محمدحسن؛ قانعی اردکانی, علی (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 چاپ: مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی, 2012-08-22)
  یکی از مباحث ارزشمند در علوم قرآنی، مسأله تناسب آیات قرآن و چهره پیوسته آنها با یک‌دیگر است. این تناسب و ارتباط در واژگان قرآنی، درون آیه‌ای و آیات یک سوره نمایان است. گفتگو از تناسب و همبستگی آیات قرآن و اسلوب آن، بحثی ...

 • بررسی مقاله «ارتداد» در دایرة المعارف قرآن لیدن 

  رضایی هفتادر, حسن؛ مهدی عزیز اللهی, محمد (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 چاپ: مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی, 2012-08-22)
  پژوهش حاضر به معرفی و نقد مقالة «ارتداد» در دایرةالمعارف قرآن لیدن می‌پردازد. وائل حلّاق، نویسندة مقاله، به مباحثی همچون معنای ارتداد، تاریخچه پیوند مفهومی کفر و ارتداد، کفر از دیدگاه قرآن، مختلف دانستن سرنوشت مرتدان در ...

 • بررسی رویکردهای خاورشناسان پیرامون مکی و مدنی 

  حق‌پناه, رضا؛ احمدی‌فر, مصطفی (صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه محل انتشار: مجتمع عالی قرآن و حدیث کد پستی: 64391-37191 چاپ: مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی, 2012-08-22)
  یکی از مهم‌ترین مباحث تاریخ قرآن، موضوع آیات و سوره‌های مکی و مدنی است که در این باره دیدگاه‌های گوناگونی از سوی دانشمندان اسلامی و نیز خاورشناسان مطرح شده است. لامنس (م1937م)، رژی بلاشر (1973م) و نولدکه (1930م) از ...