مرور دوره 13, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • تحلیلی بر نقیضه‌پردازی در بازآفرینی روایت اساطیری و حماسی یوشتِ فریان 

  واشقانی فراهانی, ابراهیم؛ مهری, سعید؛ محمدی لعل آبادی, مسعود (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2017-08-23)
  در دهه‌های بیست و سی شمسی، سنگینی بار شکست، رنج از مرور گذشته و احساس دلهره از تصوّر آینده، نویسندگان روشن‌فکر ایرانی را به انواع گریز‌ها فرا می‌خواند. نویسندۀ نسل شکست می‌کوشد با داستان‌های تمثیلی و با پناه‌بردن به روایت‌های ...

 • تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت 

  محمدزاده, فرشته؛ یاحقی, محمدجعفر؛ نامور مطلق, بهمن؛ عبّاسی, جواد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2017-08-23)
  بینامتنیّت مبتنی بر پیوند یک متن با متن­های دیگر است. این متن­ها می­تواند از دو شاخة متفاوت، امّا وابسته به یک فرهنگ باشد، چنان­که شاهنامه و متن­های تاریخی سلسله­ای این­گونه است. به این صورت که پیوند و ارتباط بسیاری میان ...

 • بررسی گفتمان روایی در شاهنامة فردوسی 

  علامی, ذوالفقار؛ حیدری, آرزو (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2017-08-23)
  شاهنامۀ فردوسی دارای ظرفیّت­های علمی جالب­توجّهی در حوزۀ روایت­شناسی و دستور زبان روایت است. آن­چه در پی می­آید، بررسی یک گونۀ روایی به عنوان گفتمان روایی در شاهنامه است که راوی پس از روایت، به یک­باره از جهان داستان خارج ...

 • چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی‌اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی 

  آیدنلو, سجاد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2017-08-23)
  یکی از طومارهایِ نقّالیِ نسبتاً کهن و ناشناخته کتابی است به نام کلیّات شاهنامۀ فیلسوف شهیر حکیم ابوالقاسم فردوسی که در سال (1339 ه.ش) در تبریز چاپ شده است. این متن به نثر ترکی است و داستان­های آن از پادشاهی گیومرث تا دو ...

 • نقد کهن‌الگویی سفرِ قهرمان در داستان هفت خان اسفندیار بر اساس نظریّة ژوزف کمپبل 

  عبداله زاده برزو, راحله؛ ریحانی, محمد (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2017-08-23)
  موضوع این نوشتار، تحلیل نمادهای داستان هفت خان اسفندیار، بر اساس نظریّة فرآیند فردیّت یونگ است که در نظریّة تک­اسطورة ژوزف کمپبل، نمود یافته است. کمپبل برای سفر قهرمانان اساطیری، به منظور دست­یافتن به فردیّت، الگویی در نظر ...

 • - نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزم‌نامۀ رستم و اسفندیار 

  شیبانی اقدم, اشرف (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2017-08-23)
  بر پایۀ فرایند نوبت‌گیری که یکی از حوزه‌های مطالعاتی سبک‌شناسی کاربردگراست، کیفیّت آغاز مکالمه‌ها، کمیّت و تعداد نوبت‌های دو سوی مکالمه، زمان و طول نوبت هر فرد، جهت‌دهی موضوع گفت‌وگو از طرف شرکت­کنندگان در مکالمه و در ...

 • طوس زرّینه کفش 

  واثق عباسی, غبدالله؛ عبدی, محمد رضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2017-08-23)
  سپهسالار زرّینه کفش، طوس نوذر، ازشاه­زادگان رنج­دیدۀ کهن­نامۀ باستان است که عمری کمر به خدمت شاهان بلند­آوازۀ کیانی چون کی­کاووس و کی­خسرو می­بندد. او که از خاندان بزرگ نوذری و از جاودانان دین زردشتی است، در روز رستاخیز ...

 • بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ» 

  شهرویی, سعید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهنRudehen Islamic Azad University, 2017-08-23)
  گرشاسپ بزرگ­ترین پهلوان اسطوره­ای ایران است و رستم نیز جهان­پهلوان شاهنامه است. یکی از شگفت­ترین و رازآمیزترین دشمنان گرشاسپ، دیوی است گَنْدَرْوَ نام که پهلوان پس از رنج بسیار، او را در کنار دریای فراخ­کرت از پای درمی­آورد. ...