نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorملاابراهیمی, عزتfa_IR
dc.contributor.authorابیاری قمصری, محیاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T02:05:19Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T02:05:19Z
dc.date.available1399-07-09T02:05:19Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T02:05:19Z
dc.date.issued2016-06-21en_US
dc.date.issued1395-04-01fa_IR
dc.date.submitted2016-08-22en_US
dc.date.submitted1395-06-01fa_IR
dc.identifier.citationملاابراهیمی, عزت, ابیاری قمصری, محیا. (1395). تحلیل گفتمان انتقادی اشعار زینب حبش. زن در فرهنگ و هنر, 8(2), 265-280. doi: 10.22059/jwica.2016.60318fa_IR
dc.identifier.issn2538-3108
dc.identifier.issn2538-3116
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22059/jwica.2016.60318
dc.identifier.urihttps://jwica.ut.ac.ir/article_60318.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/212428
dc.description.abstractتحلیل گفتمان، روشی است که در بستر اندیشه‌های پست‌مدرن بسط و گسترش یافته است. الگوی سه‌وجهی نورمن فرکلاف در تحلیل گفتمان یکی از چارچوب‌های کاربردی‌ است که شامل توصیف: بررسی زبان‌شناختی متن، تفسیر: بررسی متن در سطح گفتمان‌های سازنده و مصرف‌کننده و تبیین: بررسی ارتباط گفتمان‌های سازندۀ متن با شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم می‌شود. نگارندگان در این پژوهش، با استفاده از الگوی فرکلاف بر‌اساس رویکرد اجتماعی به تحلیل گفتمان انتقادی شعری زینب حبش پرداخته‌اند. همچنین، چگونگی پیوند آثار ادبی شاعر با شرایط مسلط بر جامعۀ اشغالی را واکاوی کرده‌ و به بررسی تعامل زبانی او با اوضاع خفقان‌آور حاکم پرداخته‌اند. دستاورد این پژوهش، تبیین گفتمان اشعار مقاومت و اثبات تأثیرپذیری آن از شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعۀ فلسطین است. زینب حبش تلاش دارد با تولید گفتمان انتقادی در شعر مقاومت، صدای هم‌وطنان خود در سرزمین‌های اشغالی باشد و بستر تعامل و برخورد میان گفتمان‌های سیاسی و اجتماعی موجود را برای ایجاد تغییر فراهم کند.fa_IR
dc.format.extent484
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofزن در فرهنگ و هنرfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Woman in Culture Artsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22059/jwica.2016.60318
dc.subjectرویکرد اجتماعیfa_IR
dc.subjectزینب حبشfa_IR
dc.subjectگفتمان انتقادیfa_IR
dc.subjectمقاومتfa_IR
dc.subjectنورمن فرکلافfa_IR
dc.subjectزبان عربیfa_IR
dc.titleتحلیل گفتمان انتقادی اشعار زینب حبشfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue2
dc.citation.spage265
dc.citation.epage280


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد