نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنیا, علی طیبfa_IR
dc.contributor.authorمردوخی, ژیانfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T02:02:42Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T02:02:42Z
dc.date.available1399-07-09T02:02:42Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T02:02:42Z
dc.date.issued2006-12-22en_US
dc.date.issued1385-10-01fa_IR
dc.identifier.citationنیا, علی طیب, مردوخی, ژیان. (1385). اثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایران. تحقیقات اقتصادی, 41(5)fa_IR
dc.identifier.issn0039-8969
dc.identifier.issn2588-6118
dc.identifier.urihttps://jte.ut.ac.ir/article_18201.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/211529
dc.description.abstractدر این پژوهش، براساس رویکرد اقتصاد نهادگرای جدید و به طور خاص، ره‌یافت حقوق مالکیت، این فرضیه که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفتی، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع و صدور آن‎ها در قیمت‌هایی پائین‌تر از ارزش واقعی آن‎ها می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل رفتار اجزای تشکیل‌دهندة ساختار حکومت در ایران، حاکی از آن است که نوعی سازش میان کارگزاران اجرایی و مقامات سیاسی در بازار داخلی حکومت، دولت را به یک بیشینه‌ساز درآمدهای نفتی، از طریق تولید و صدور هر چه بیشتر نفت خام تبدیل کرده است. منحنی براورد شدة عرضة نفت خام ایران، چنین الگوی رفتاری را تأئید می‌کند. محاسبة ارزش واقعی نفت خام ایران و تحلیل رفتار تاریخی اوپک و تمایلات اعضای آن براساس اصول اقتصاد خرد و اقتصاد صنعتی، نشان می‌دهد که حضور دولت‌ها به جای بخش خصوصی در این کارتل، موجب تولید بیش از اندازة نفت خام توسط آن‎ها و مانع از برقراری ارزش واقعی و انحصاری نفت خام در بازار جهانی بوده است. بدین ترتیب، در نهایت این نتیجه حاصل شد، که حاکمیت مالکیت عمومی بر منابع نفت خام و در نتیجة آن حضور دولت‌ها به عوض بنگاه‌های خصوصی در کارتل اوپک، موجب بهره‌برداری بیش از اندازه از این منابع پایان‌پذیر و صدور آن در قیمت‌هایی بسیار پائین‌تر از ارزش واقعی شده است. طبقه‎بندی JEL: P28, O13, N5.fa_IR
dc.format.extent324
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تهرانfa_IR
dc.publisherUniversity of Tehranen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات اقتصادیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi)en_US
dc.subjectبودجهfa_IR
dc.subjectحقوق مالکیت – نهادfa_IR
dc.subjectدولتfa_IR
dc.subjectکارگزاران اجرائیfa_IR
dc.subjectکشورهای صادرکنندة نفتfa_IR
dc.subjectمقامات سیاسیfa_IR
dc.subjectمنابع نفت خامfa_IR
dc.titleاثرحقوق مالکیت بر بهره ‌برداری از منابع طبیعی: رویکرد نهادگرا در مورد منابع نفت خام ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume41
dc.citation.issue5


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد