مرور دوره 41, شماره 3 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 11 از 11

 • اثر آموزش بر درآمد افراد شهری در ایران با استفاده از روش مدل‌های چندسطحی در سال 1382 

  علمی, زهرا؛ پتانلر, سعید کریمی؛ کسرایی, کامران (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  روش تحلیل چند سطحی از روش‌هایی است که با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبی داده‌ها و قرار دادن آن‌ها در سطوح تحلیل مختلف، برای بر طرف‌کردن مشکلات ناشی از کاربرد روش‌های کلاسیک به‌کار می‌رود. در این مقاله، ابتدا با ترسیم ...

 • براورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت کشور (1381-1346) 

  آذربایجانی, کریم؛ شریفی, علیمراد؛ ساطعی, مهسا (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  حامل‌های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعة جوامع بشری ایفا می‌کند و به مرور زمان اهمیت آنها در حیات اقتصادی و اجتماعی بشر گسترش پیدا می‎کند. از این رو شناخت تقاضای انرژی الکتریکی و عوامل مؤثر بر آن، در کنار ...

 • برآورد بهره‌وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطة آن با مخارج دولت 

  عراقی, منصور خلیلی؛ سوری, علی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  این مقاله به بررسی عواملی می‌پردازد که بر کارایی و بهره‌وری اقتصاد اثر می‌گذارند. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص‌های کارایی و بهره‌وری می‌باشد. بررسی رابطة حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه ...

 • بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل‌های GARCH و حالت – فضا (1382-1340) 

  وش, اسدا... فرزین؛ عباسی, موسی (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  تورم، از جمله پدیده‎های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان‌باری برکل اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده‎ترین زیان‎های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از ...

 • بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  در این مطالعه، تحلیل تجربی ارتباط بین حجم معاملات و نوسانات بازده سهام به استناد فرضیِ ترکیب توزیع‌ها یا MDH، در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی و حجم معاملات و نوسانات شرطی در قالب مدل GARCH آزموده شده است. برخلاف ...

 • بررسی صادرات پستة ایران: چالش‌ها و رهیافت‌ها 

  عزیزی, جعفر؛ یزدانی, سعید (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  پسته، مهمترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران است. این محصول، به دلیل ارزآوری، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و سایر جنبه‌های اقتصادی، بسیار با اهمیت است. در این مطالعه، که با هدف بررسی روند صادرات پسته و شناخت استراتژی ...

 • تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل 

  پورپرتوی, میرطاهر؛ آبادی, اسدا... جلال (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  دراین مقاله، تابع تقاضای مکالمات تلفن بین‌الملل از ایران به 47 کشور جهان که بیش از 90 درصد از مکالمات تلفن بین الملل کشور را شامل می شود، با استفاده از روش ترکیب داده‌‌‌‌‌های سری زمانی - مقطعی و در سه حالت با عرض از ...

 • تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت 

  مهرآرا, محسن؛ رجبیان, محمد اعظم (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  در این مقاله، تابع تقاضای بیمة عمر با استفاده از داده‌های سری زمانی ایران طی دورة 1382-1345، مبتنی بر رویکرد ARDL و هم‌چنین داده‌های پانل برای کشورهای صادرکننده نفت با درامد متوسط برای دورة 2002-1998 براورد و نتایج بدست ...

 • هزینة مبادلة تأمین مالی بنگاه‌های تولید- ساخت (مطالعة موردی 40 بنگاه کوچک) 

  اقدم, علی نصیری؛ نادران, الیاس (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوه‌های مختلف تأمین مالی، در مساعد کردن زیست‌بوم فعالیت بنگاه چیست؟ براساس فرضیة مودیگلیانی- میلر، در غیاب هزینة مبادله و مقررات دولتی، ساختار سرمایة بنگاه و شیوة تأمین مالی آن اهمیتی ندارد. ...

 • پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان 

  اخباری, محمد؛ خوشبخت, آمنه (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال 1973 و برقراری نظام شناور ارزی، بررسی موضوع اثرگذاری تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، حیاتی مجدد یافت، در این بررسی‌ها، نشان داده شده که نظریة سنتی ...

 • پیش‌بینی نرخ رشد و نرخ تورم در بخش کشاورزی ایران 

  دلیری, احمد سام؛ خلیلیان, صادق (دانشگاه تهرانUniversity of Tehran, 2006-08-23)
  امروزه، در موضوعات اقتصادی- بازرگانی، پیش‌بینی، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علمی مطرح شده است و روز به روز، توسعه و پیشرفت می‌کند. مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی و بازرگانی، به دلیل وجود انبوه متغیرهای تأثیرگذار، ترجیح ...