نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفلامرزی, نگارfa_IR
dc.contributor.authorسیف, دیباfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T02:00:29Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T02:00:30Z
dc.date.available1399-07-09T02:00:29Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T02:00:30Z
dc.date.issued2020-03-20en_US
dc.date.issued1399-01-01fa_IR
dc.date.submitted2019-04-21en_US
dc.date.submitted1398-02-01fa_IR
dc.identifier.citationفلامرزی, نگار, سیف, دیبا. (1399). پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر مبنای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان معلول جسمی- حرکتی. روانشناسی افراد استثنایی, 10(37), 91-112. doi: 10.22054/jpe.2020.42291.1992fa_IR
dc.identifier.issn2252-0031
dc.identifier.issn2476-647X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.42291.1992
dc.identifier.urihttp://jpe.atu.ac.ir/article_11541.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/210790
dc.description.abstractپژوهش حاضر باهدف پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر مبنای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان معلول جسمی- حرکتی شهر شیراز انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر معلول جسمی-حرکتی در سال تحصیلی 95-94 در مقطع متوسطه‌ی اول و دوم شهرستان شیراز بودندنتایج نشان داد از بین مؤلفه‌های خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (41/0 =r) و خودکارآمدی برای کنترل عاطفی (26/0-= r) با ترس از ارزیابی منفی رابطه معنی داری دارد. علاوه بر این، از بین مؤلفه‌های حمایت اجتماعی،حمایت هیجانی/اطلاع رسانی 24/0-r= و حمایت مهربانی 24/0- r=با اجتناب و اندوه عمومی رابطه معنی‌داری دارد. از بین مؤلفه‌های خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (32/0 =r) و خودکارآمدی برای کنترل عاطفی 36/0- r= با اجتناب و اندوه عمومی رابطه معنی‌داری دارد. همچنین مؤلفه‌های حمایت اجتماعی با اجتناب و اندوه در موقعیت‌های جدید رابطه معنی‌داری ندارد. همچنین، از بین مؤلفه‌های خودکارآمدی، خودکارآمدی برای کنترل شناختی (26/0 =r) با اجتناب و اندوه در موقعیت‌های جدید رابطه معنی‌داری دارد. نتایج رگرسیون نشان داد از میان مؤلفه‌های خودکارآمدی اجتماعی، تنها خودکارآمدی برای کنترل شناختی به‌طور معنی‌داری ترس از ارزیابی منفی (01/0p < - 4/0β=) اجتناب و اندوه عمومی (001/0p= - 27/0β=) و اضطراب و اندوه در موقعیت‌های جدید (01/0p < - 27/0β=) را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به رابطه منفی مؤلفه‌های حمایت اجتماعی، با اضطراب اجتماعی، پیشنهاد می‌شود که درمانگران و متخصصان حوزه بهداشت روان، به نقش این متغیر در مداخلات درمانی توجه بیشتری نشان دهند.fa_IR
dc.format.extent569
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.publisherAllameh Tabataba’i Universityen_US
dc.relation.ispartofروانشناسی افراد استثناییfa_IR
dc.relation.ispartofPsychology of Exceptional Individualsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22054/jpe.2020.42291.1992
dc.subjectاضطراب اجتماعیfa_IR
dc.subjectحمایت اجتماعیfa_IR
dc.subjectخودکارآمدی اجتماعیfa_IR
dc.subjectنوجوانان معلول جسمی-حرکتیfa_IR
dc.titleپیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر مبنای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان معلول جسمی- حرکتیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشدfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.fa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue37
dc.citation.spage91
dc.citation.epage112


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد