نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجانمحمدلو, محمدfa_IR
dc.contributor.authorتدین, کیوانfa_IR
dc.contributor.authorاصلی دلفانی, اسماعیلfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T16:37:55Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T16:37:55Z
dc.date.available1399-07-08T16:37:55Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T16:37:55Z
dc.date.issued2019-03-21en_US
dc.date.issued1398-01-01fa_IR
dc.date.submitted2018-07-20en_US
dc.date.submitted1397-04-29fa_IR
dc.identifier.citationجانمحمدلو, محمد, تدین, کیوان, اصلی دلفانی, اسماعیل. (1398). استفاده از آنالیز به روش (Single Nucleotide Polymorphism (SNP به عنوان یک راهبرد بررسی ژنتیکی در مطالعات پاراتوبرکولوزیس در ایران. تحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک, 32(1), 48-54. doi: 10.22092/vj.2018.122701.1475fa_IR
dc.identifier.issn2423-5407
dc.identifier.issn2423-5415
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/vj.2018.122701.1475
dc.identifier.urihttps://vj.areeo.ac.ir/article_117989.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/2103
dc.description.abstractژنوتایپینگ مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس (MAP) حتی با وجود دسترسی به تکنیک‌های مولکولی متعارفی نظیر PFGE, RFLP, SSR and MIRU-VNTR همچنان به عنوان یک چالش محسوب می‌گردد بدان سبب که این باکتری از نظر ژنتیکی بسیار یکنواخت و همگن می‌باشد. به نظر می‌رسد که در شرایط امروزی پاراتوبرکولوزیس در سراسر ایران انتشار یافته است چرا که گزارشات مربوط به وقوع بیماری در گله‌های گاو گوسفند و بز بصورت فزاینده در هر سال انتشار می‌یابند. میزان اطلاعات موجود از ساختار جمعیت این باکتری در ایران محدود می‌باشد. یافته‌های موجود حاکی از فعالیت جدایه‌های متعلق به تیپ معروف به گاوی می‌باشند و این در حالی است که تاکنون نشانه‌ای از وجود تیپ گوسفندی در ایران یافت نشده است. در این تحقیق یک سیستم ژنوتایپینگ (Single Nucleotide Polymorphism (SNP متشکل از 13 لوکوس و با اتکا به PCR بر روی یک جدایه بومی MAP اجرا گردید. آزمون به گونه‌ای انجام گردید که از یک پروتکل واحد PCR برای همه لوکوس‌ها استفاده شد. محصولات تکثیر DNA به روش Sanger تعیین توالی شدند. نوکلئوتیدهای هدف تعیین و شناسایی گردیدند. این نوکلئوتیدها بطور کامل با نوکلئوتیدهای هم ارز در ژنوم سویه آزمایشگاهی MAP K10 مطابقت داشتند و هویت جدایه ایرانی را به عنوان جدایه تیپ گاوی نشان دادند. ما معتقدیم اگر روش SNP معرفی شده توسط Leao در مقیاس گسترده در ایران بکار گرفته شود امکان دستیابی به دانش جامع‌تر از اتفاقات و جریانات تکاملی که وقوع آنها وضعیت اپیدمیولوژیک امروز پاراتوبرکولوزیس در ایران را شکل داده‌اند، فراهم گردید.fa_IR
dc.format.extent592
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیfa_IR
dc.publisherAgricultural Research,Education and Extension Organizationen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات دامپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیکfa_IR
dc.relation.ispartofVeterinary Researches & Biological Productsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/vj.2018.122701.1475
dc.subjectمایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیسfa_IR
dc.subjectSNPfa_IR
dc.subjectجدایهfa_IR
dc.subjectاپیدمیولوژیfa_IR
dc.subjectباکتری‌شناسی دامپزشکیfa_IR
dc.titleاستفاده از آنالیز به روش (Single Nucleotide Polymorphism (SNP به عنوان یک راهبرد بررسی ژنتیکی در مطالعات پاراتوبرکولوزیس در ایرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله کاملfa_IR
dc.contributor.departmentدپارتمان میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی،سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدپارتمان میکروبیولوژی، دانشکده علوم، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی،سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایرانfa_IR
dc.citation.volume32
dc.citation.issue1
dc.citation.spage48
dc.citation.epage54


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد